skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twisted geometric Satake equivalence via gerbes on the factorizable grassmannian

Ryan Cohen Reich

Representation Theory of the American Mathematical Society, 2012, Vol.16, pp.345-449 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1088-4165 ; DOI: 10.1090/S1088-4165-2012-00420-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twisted geometric Satake equivalence via gerbes on the factorizable grassmannian

Ryan Cohen Reich; Ryan Cohen Reich (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 10, 2013

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obvious natural morphisms of sheaves are unique

Reich, Ryan Cohen

Theory and Applications of Categories, Vol. 29, 2014, No. 4, pp 48-99

Arxiv ID: 1307.4678

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obvious natural morphisms of sheaves are unique

Ryan Cohen Reich; Ryan Cohen Reich (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 6, 2014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twisted geometric Satake equivalence via gerbes on the factorizable grassmannian

Reich, Ryan Cohen

Represent. Theory 16 (2012), 345-449

Arxiv ID: 1012.5782

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of copy number variants in horses.(Report)

Doan, Ryan ; Cohen, Noah ; Harrington, Jessica ; Veazy, Kylee ; Juras, Rytis ; Cothran, Gus ; Mccue, Molly E. ; Skow, Loren ; Dindot, Scott V.

Genome Research, May, 2012, Vol.22(5), p.899-907 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
GUI Design for Android Apps
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUI Design for Android Apps

Ryan Cohen ; Tao Wang

ISBN: 9781484203835 ; ISBN: 9781484203828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Android Application Development for the Intel Platform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Android Application Development for the Intel Platform

Ryan Cohen ; Tao Wang

ISBN: 9781484201015 ; ISBN: 9781484201008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Servicing a component-based software product

Burkhardt Ryan,Cohen Jason,Lodwick Stephen,Jhanwar Raj

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General discussion

Stuart, Cohen ; Kim, Cohen ; Ottewill, Cohen ; Richards, Cohen ; Morantz, Cohen ; Advincula, Cohen ; Jones, Cohen ; Clark, Cohen ; Cosgrove, Cohen ; Russell, Cohen ; Hanley, Cohen ; Lennox, Cohen ; Factor, Cohen ; Shull, Cohen ; Ryan, Cohen ; Halperin, Cohen ; Binder, Cohen ; Klein, Cohen ; Donald, Cohen ; Zachmann, Cohen ; Kramer, Cohen ; Sano, Cohen ; Lin, Cohen

Faraday Discussions, 1994, Vol.98, pp.329-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6640 ; E-ISSN: 1364-5498 ; DOI: 10.1039/FD9949800329

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General discussion

Yarwood, Cohen ; Stuart, Cohen ; Kim, Cohen ; Fleer, Cohen ; Tirrell, Cohen ; Cosgrove, Cohen ; Klein, Cohen ; Léger, Cohen ; Krausch, Cohen ; Lineton, Cohen ; Richards, Cohen ; Russell, Cohen ; Gast, Cohen ; Higgins, Cohen ; Penfold, Cohen ; Everett, Cohen ; Brown, Cohen ; Mcleish, Cohen ; Ottewill, Cohen ; Jones, Cohen ; Shull, Cohen ; Kramer, Cohen ; Gibbon, Cohen ; Bates, Cohen ; Fernandez, Cohen ; Zachmann, Cohen ; Ryan, Cohen

Faraday Discussions, 1994, Vol.98, pp.231-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6640 ; E-ISSN: 1364-5498 ; DOI: 10.1039/FD9949800231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
General discussion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General discussion

Yarwood ; Stuart, Cohen ; Kim, Cohen ; Fleer, Cohen ; Tirrell, Cohen ; Cosgrove, Cohen ; Klein, Cohen ; L�Ger, Cohen ; Krausch, Cohen ; Lineton, Cohen ; Richards, Cohen ; Russell, Cohen ; Gast, Cohen ; Higgins, Cohen ; Penfold, Cohen ; Everett, Cohen ; Brown, Cohen ; Mcleish, Cohen ; Ottewill, Cohen ; Jones, Cohen ; Shull, Cohen ; Kramer, Cohen ; Gibbon, Cohen ; Bates, Cohen ; Fernandez, Cohen ; Zachmann, Cohen ; Ryan, Cohen

Faraday Discussions, 1994, Vol.98, p.231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6640 ; E-ISSN: 1364-5498 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/fd9949800231

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method of determining a knowledge management solution

Karen R. Ferguson ; Christine C. Albertini ; Erik Christian Kiaer ; Lawrence J. Keeley ; Dev Patnaik ; Ben Jacobson ; Kris Ryan Cohen ; Shannon Kathleen Ford ; Julie Elizabeth Hastings ; Elizabeth Marie Perez ; Paul Perkins Ratcliff ; Michael E. Wurth ; Richard Thomas Devane ; Peter Ehling ; Martin Thaler ; Michael Francis Fazio

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2005  (1)
 3. 2006đến2009  (1)
 4. 2010đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (9)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Sách  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ryan Cohen
 2. Reich, Ryan Cohen
 3. Ryan Cohen Reich
 4. Wang, Tao
 5. Tao Wang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...