skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and user interface supporting trend indicative display of patient medical parameters

Manetta Amy M ; Rutledge Jolyn ; Shaffer Judith

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patientenbehandlungsplanungssystem sowie computerimplementiertes Verfahren zum Erstellen eines Patientenbehandlungsplans

Manetta, Amy M ; Rutledge, Jolyn ; Sizemore, Christina L ; Mulcahy, Jacqueline

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient medical parameter trend indicative user interface display system

Shaffer Judith ; Penny Mark ; Monteleone Rand J ; Manetta Amy M ; Rutledge Jolyn

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing adaptive patient parameter acquisition and display system and method

Rutledge Jolyn ; Shaffer Judith ; Manetta Amy M ; Penny Mark

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ET PROCÉDÉ POUR L'IDENTIFICATION D'UN CÂBLE
SYSTEM AND METHOD FOR CABLE IDENTIFICATION

Rosenfeldt, Bernd ; Risher-Kelly, Clifford, Mark ; Bizzarro, Antonietta, Vittoria ; Rutledge, Jolyn ; Murphy, Heidi ; Metzner, Jan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and user interface supporting trend indicative display of patient medical parameters

Manetta, Amy M ; Rutledge, Jolyn ; Shaffer, Judith; Draeger Medical Systems, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient medical parameter trend indicative user interface display system

Shaffer, Judith ; Penny, Mark ; Monteleone, Rand J ; Manetta, Amy M ; Rutledge, Jolyn; Draeger Medical Systems, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing adaptive patient parameter acquisition and display system and method

Rutledge, Jolyn ; Shaffer, Judith ; Manetta, Amy M ; Penny, Mark; Draeger Medical Systems, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A system and user interface supporting trend indicative display of patient medical parameters

Rutledge Jolyn ; Shaffer Judith

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM UND VERFAHREN ZUM KOMMENTIEREN VON MEDIZINISCHEN PATIENTENINFORMATIONEN

Auer, E ; Rutledge, Jolyn

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for processing patient medical information acquired over a plurality of days

Rutledge, Jolyn ; Monteleone, Rand

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for annotating patient medical information

Auer, John ; Rutledge, Jolyn

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for processing patient medical information acquired over a plurality of days

Rutledge Jolyn ; Monteleone Rand

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME ET PROCEDE D'ANNOTATION D'INFORMATIONS MEDICALES RELATIVES A UN PATIENT
A SYSTEM AND METHOD FOR ANNOTATING PATIENT MEDICAL INFORMATION

Auer, John, E ; Rutledge, Jolyn

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME ET PROCEDE D'ANNOTATION D'INFORMATIONS MEDICALES RELATIVES A UN PATIENT
A SYSTEM AND METHOD FOR ANNOTATING PATIENT MEDICAL INFORMATION

Auer, John, E ; Rutledge, Jolyn

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (24)
 2. 2004đến2005  (22)
 3. 2006đến2007  (6)
 4. 2008đến2010  (7)
 5. Sau 2010  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (62)
 2. French  (29)
 3. German  (14)
 4. Chinese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...