skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

He who has the pipeline calls the tune? Russia's energy power against the background of the shale “revolutions”

Kropatcheva, Elena

Energy Policy, March 2014, Vol.66, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215 ; E-ISSN: 1873-6777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2013.10.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security in the Baltic region as a Projection of Global Confrontation between Russia and the USA

Vadim Volovoj ; Irina A. Batorshina

Baltijskij Region, 01 March 2017, Vol.9(1), pp.18-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-8555 ; E-ISSN: 2310-0532

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NORD STREAM 2 and its Soft Power – an Unfolding Playground for the European Union

Roxana Ioana Banciu

Romanian Journal of European Affairs, 01 June 2016, Vol.16(2), pp.83-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-8271 ; E-ISSN: 1841-4273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No man’s land? A comparative analysis of the EU and Russia’s influence in the Southern Caucasus

Pardo Sierra, Oscar B

Communist and Post-Communist Studies, September 2011, Vol.44(3), pp.233-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2011.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power-loss or power-transition? Assessing the limits of using the energy sector in reviving Russia’s geopolitical stature

Mohsin Hashim, S

Communist and Post-Communist Studies, 2010, Vol.43(3), pp.263-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2010.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNATIONAL SECURITY CHALLENGES IN THE PERCEPTION OF RUSSIAN STUDENTS

D E Slisovskiy ; N P Medvedev

RUDN journal of Sociology, 01 December 2018, Vol.18(3), pp.443-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2313-2272 ; E-ISSN: 2408-8897 ; DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-3-443-451

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Система безопасности в Балтийском регионе как проекция глобального противостояния России и США=Security in the Baltic region as a Projection of Global Confrontation between Russia and the USA

Volovoy Vadim ; Batorshina Irina A

Baltijskij Region, 01 February 2017, Vol.9(1), pp.27-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2074-9848 ; E-ISSN: 2310-0532

Toàn văn sẵn có

8
(002) A POWER AUDIT OF EU-RUSSIA RELATIONS
(002) A POWER AUDIT OF EU-RUSSIA RELATIONS
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

(002) A POWER AUDIT OF EU-RUSSIA RELATIONS

Leonard, Mark ; Popescu, Nicu

ECFR Policy Briefs

ISBN: 9781906538002 ; ISBN: 190653800X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2013  (1)
 4. 2014đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Russian  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roxana Ioana Banciu
 2. Volovoy Vadim
 3. Medvedev, N.P.
 4. Leonard, Mark
 5. Kropatcheva, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...