skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Platform Embedded Security Technology Revealed
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platform Embedded Security Technology Revealed

Ruan, Xiaoyu

ISBN: 9781430265719 ; ISBN: 143026571X ; E-ISBN: 9781430265726 ; E-ISBN: 1430265728 ; DOI: 10.1007/978-1-4302-6572-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

积木式智能手环
Building-block-type smart wristband

Ruan Xiaoyu

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

智能表带
Intelligent watchband

Ruan Xiaoyu

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

带音响效果的智能手环
Smart wristband having acoustics

Ruan Xiaoyu

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND APPARATUS FOR DEVICE AUTHENTICATION WITH ONE-TIME CREDENTIALS

Ruan Xiaoyu ; Kang Xiaozhu

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and apparatus for device authentication with one-time credentials

Ruan Xiaoyu ; Kang Xiaozhu

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The alternating greedy expansion and applications to computing digit expansions from left-to-right in cryptography

Heuberger, Clemens ; Katti, Rajendra ; Prodinger, Helmut ; Ruan, Xiaoyu

Theoretical Computer Science, 2005, Vol.341(1), pp.55-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3975 ; DOI: 10.1016/j.tcs.2005.03.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bank teller terminal remote-authorization system

Zhang Shihao ; Wan Hui ; Luo Qiuqing ; Ruan Xiaoyu ; Ju Jiandong ; Yu Jing

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bank teller terminal remote authorization equipment

Zhang Shihao ; Wan Hui ; Luo Qiuqing ; Ruan Xiaoyu ; Ju Jiandong ; Yu Jing

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SICHERE BEREITSTELLUNG EINES SCHUTZSCHEMAS FÜR DIGITALE INHALTE
MISE EN SERVICE SÉCURISÉE D'UN MÉCANISME DE PROTECTION DE CONTENUS NUMÉRIQUES
SECURE PROVISION OF A DIGITAL CONTENT PROTECTION SCHEME

Wang, Changliang ; Kalaiyappan, Periyakaruppan Kumaran ; Ruan, Xiaoyu ; Venkataraman, Radhakrishnan ; Janus, Scott ; Fung, Tze Sen

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MISE EN SERVICE SÉCURISÉE D'UN MÉCANISME DE PROTECTION DE CONTENUS NUMÉRIQUES
SECURE PROVISION OF A DIGITAL CONTENT PROTECTION SCHEME

Wang, Changliang ; Kalaiyappan, Periyakaruppan Kumaran ; Ruan, Xiaoyu ; Venkataraman, Radhakrishnan ; Janus, Scott ; Fung, Tze Sen

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SICHERE BEREITSTELLUNG EINES SCHUTZSCHEMAS FÜR DIGITALE INHALTE
MISE EN SERVICE SÉCURISÉE D'UN MÉCANISME DE PROTECTION DE CONTENUS NUMÉRIQUES
SECURE PROVISION OF A DIGITAL CONTENT PROTECTION SCHEME

Wang, Changliang ; Kalaiyappan, Periyakaruppan Kumaran ; Ruan, Xiaoyu ; Venkataraman, Radhakrishnan ; Janus, Scott ; Fung, Tze Sen

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

带有充放气装置的气囊
Gasbag with charging and discharging device

He Ruibo ; LI Bing ; Chen Zong ; Lu Zhiheng ; Liao Chuntao ; Huang Yeyang ; Zhu Baoxing ; Ruan Xiaoyu

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure provision of a digital content protection scheme

Wang Changliang ; Kalaiyappan Periyakaruppan Kumaran ; Ruan Xiaoyu ; Venkataraman Radhakrishnan ; Janus Scott ; Fung Tze Sen

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SECURE PROVISION OF A DIGITAL CONTENT PROTECTION SCHEME

Wang Changliang ; Kalaiyappan Periyakaruppan Kumaran ; Ruan Xiaoyu ; Venkataraman Radhakrishnan ; Janus Scott ; Fung Tze Sen

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bank teller terminal remote-authorization method, server and system

Zhang Shihao ; Wan Hui ; Luo Qiuqing ; Ruan Xiaoyu ; Ju Jiandong ; Yu Jing

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFORMATIONSENDGERÄT, INFORMATIONSPRÄSENTATIONSVERFAHREN FÜR EIN INFORMATIONSENDGERÄT UND INFORMATIONSPRÄSENTATIONSPROGRAMM
TERMINAL D'INFORMATIONS, PROCÉDÉ DE PRÉSENTATION D'INFORMATIONS POUR TERMINAL D'INFORMATIONS, ET PROGRAMME DE PRÉSENTATION D'INFORMATIONS
INFORMATION TERMINAL, INFORMATION PRESENTATION METHOD FOR AN INFORMATION TERMINAL, AND INFORMATION PRESENTATION PROGRAM

Ohmori, Kenta ; Kawakami, Takashi ; Iwasaki, Seigo ; Kawakami, Hiroyuki ; Kimura, Akitaka ; Ruan, Xiaoyu ; Arriola, George ; Funabashi, Yoshimitsu ; Kurozumi, Kichiro ; Johnson, Brian ; Furuya, Jorge ; Kawaguchi, Takahiro

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information terminal, information presentation method for an information terminal, and information presentation program

Ohmori Kenta ; Kawakami Takashi ; Iwasaki Seigo ; Kawakami Hiroyuki ; Kimura Akitaka ; Ruan Xiaoyu ; Arriola George ; Funabashi Yoshimitsu ; Kurozumi Kichiro ; Johnson Brian ; Furuya Jorge ; Kawaguchi Takahiro

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

信息终端、用于信息终端的信息呈现方法、及信息呈现程序
INFORMATION TERMINAL, INFORMATION PRESENTATION METHOD FOR AN INFORMATION TERMINAL, AND INFORMATION PRESENTATION PROGRAM

Ohmori Kenta ; Kawakami Takashi ; Iwasaki Seigo ; Kawakami Hiroyuki ; Kimura Akitaka ; Ruan Xiaoyu ; Arriola George ; Funabashi Yoshimitsu ; Kurozumi Kichiro ; Johnson Brian ; Furuya Jorge ; Kawaguchi Takahiro

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFORMATIONSENDGERÄT, INFORMATIONSDARSTELLUNGSVERFAHREN FÜR EIN INFORMATIONSENDGERÄT UND INFORMATIONSDARSTELLUNGSPROGRAMM
TERMINAL D'INFORMATIONS, PROCEDE DE PRESENTATION D'INFORMATIONS POUR UN TERMINAL D'INFORMATIONS ET PROGRAMME DE PRESENTATION D'INFORMATIONS
INFORMATION TERMINAL, INFORMATION PRESENTATION METHOD FOR AN INFORMATION TERMINAL, AND INFORMATION PRESENTATION PROGRAM

Ohmori, Kenta ; Kawakami, Takashi ; Iwasaki, Seigo ; Kawakami, Hiroyuki ; Kimura, Akitaka ; Ruan, Xiaoyu ; Arriola, George ; Funabashi, Yoshimitsu ; Kurozumi, Kichiro ; Johnson, Brian ; Furuya, Jorge ; Kawaguchi, Takahiro

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2010  (4)
 3. 2011đến2012  (5)
 4. 2013đến2015  (9)
 5. Sau 2015  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (30)
 2. Bài báo  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (9)
 2. French  (9)
 3. German  (5)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ruan Xiaoyu
 2. Ruan, Xiaoyu
 3. Ohmori, Kenta
 4. Arriola, George
 5. Funabashi Yoshimitsu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...