skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 116  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconceptualizing the Israeli-Palestinian Conflict: Key Paradigm Shifts

Roy, Sara

Journal of Palestine Studies, Spring 2012, Vol.41(3), pp.71-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2012.XLI.3.71

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Response to Elie Wiesel

Roy, Sara

Journal of Palestine Studies, Autumn 2014, Vol.44(1), p.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.44.1.133

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"THE GAZA STRIP'S LAST SAFETY NET IS IN DANGER"

Roy, Sara

Journal of Palestine Studies, Autumn 2015, Vol.45(1), p.119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tribute to Eyad al-Sarraj

Roy, Sara

Journal of Palestine Studies, Spring 2014, Vol.43(3), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.43.3.6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on the Israeli-Palestinian Conflict in U.S. Public Discourse: Legitimizing Dissent

Roy, Sara

Journal of Palestine Studies, Winter 2010, Vol.39(2), pp.23-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2010.XXXIX.2.23

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaza: A History by Jean-Pierre Filiu (review)

Roy, Sara M

The Middle East journal, 2015, Vol.69(2), pp.314-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141 ; E-ISSN: 1940-3461

Truy cập trực tuyến

7
Hamas and civil society in Gaza engaging the Islamist social sector
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hamas and civil society in Gaza engaging the Islamist social sector

Roy, Sara M

E-ISBN 0691124485 ; E-ISBN 9780691124483 ; E-ISBN 9781400838325

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving care for heart failure patients in primary care, GPs' perceptions: a qualitative evidence synthesis

Smeets, Miek ; Van Roy, Sara ; Aertgeerts, Bert ; Vermandere, Mieke ; Vaes, Bert

BMJ Open, 30 November 2016, Vol.6(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-6055 ; E-ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2016-013459 ; PMID: 27903565

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving care for heart failure patients in primary care, GPs' perceptions: a qualitative evidence synthesis

Smeets, Miek ; Van Roy, Sara ; Aertgeerts, Bert ; Vermandere, Mieke ; Vaes, Bert

BMJ Open, 2016-11, Vol.6(11), pp.e013459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-6055

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanism, Scholarship, and Politics: Writing on the Palestinian-Israeli Conflict

Roy, Sara

Journal of Palestine Studies, Winter 2007, Vol.36(2), pp.54-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Praying with Their Eyes Closed: Reflections on the Disengagement from Gaza

Roy, Sara

Journal of Palestine Studies, Summer 2005, Vol.34(4), pp.64-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2005.34.4.64

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palestinian society and economy: The continued denial of possibility

Roy, Sara

Journal of Palestine Studies, Summer 2001, Vol.30(4), pp.5-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2001.30.4.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De-development revisited: Palestinian economy and society since Oslo

Roy, Sara

Journal of Palestine Studies, Spring 1999, Vol.28(3), pp.64-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palestinian-Israeli Conflict and Palestinian Socioeconomic Decline: A Place Denied

Roy, Sara

International Journal of Politics, Culture, and Society, 2004, Vol.17(3), pp.365-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4486 ; E-ISSN: 1573-3416 ; DOI: 10.1023/B:IJPS.0000019609.37719.99

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living with the Holocaust: The journey of a child of Holocaust survivors

Roy, Sara

Journal of Palestine Studies, Autumn 2002, Vol.32(1), pp.5-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2002.32.1.5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separation or integration: Closure and the economic future of the Gaza Strip revisited

Roy, Sara

The Middle East Journal, Winter 1994, Vol.48(1), p.11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The Seed of Chaos, and of Night": The Gaza Strip after the agreement

Roy, Sara

Journal of Palestine Studies, Spring 1994, Vol.23(3), p.85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaza: New dynamics of civic disintegration

Roy, Sara

Journal of Palestine Studies, Summer 1993, Vol.22(4), p.20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of viscoelastic ophthalmic solutions on cell cultures

Madhavan, Hajib ; Roy, Sara

Indian Journal of Ophthalmology, 1998, Vol.46(1), p.37-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4738

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health services in Gaza under the autonomy plan

Schnitzer, Jay J. ; Roy, Sara M.

The Lancet, June 25, 1994, Vol.343(8913), p.1614(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 116  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (82)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (9)
 2. 1993đến1997  (55)
 3. 1998đến2002  (24)
 4. 2003đến2010  (11)
 5. Sau 2010  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (46)
 2. Bài báo  (44)
 3. Tin tức  (19)
 4. Tạp chí  (6)
 5. Sách  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (98)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roy, Sara
 2. Roy, S.
 3. Sara Roy
 4. Roy, Sara M.
 5. Madhavan, H N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...