skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 179  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
ANGERONA: FATOS E FICÇÕES SOBRE A FAZENDA DE CAFÉ DE CORNELIO SOUCHAY E URSULA LAMBERT EM CUBA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANGERONA: FATOS E FICÇÕES SOBRE A FAZENDA DE CAFÉ DE CORNELIO SOUCHAY E URSULA LAMBERT EM CUBA

Roth, Guenter

Sociologia & Antropologia, 12/2012, Vol.2(4), pp.211-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2236-7527 ; E-ISSN: 2238-3875 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/2238-38752012v2410

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kapitalerhaltung versus Prospekthaftung: Die europäischen Richtlinien

Roth, Günter H.

Juristische Blätter, 2012, Vol.134(2), pp.73-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-6912 ; E-ISSN: 1613-7639 ; DOI: 10.1007/s00503-011-0174-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Quantitative Assessment of Costimulation and Phosphatase Activity on Microclusters in Early T Cell Signaling (Quantitative Assessment of Microcluster Formation)

Witsenburg, J. Joris ; Glauner, Heike ; Müller, Jörg P ; Groenewoud, Johannes M. M ; Roth, Günter ; Böhmer, Frank-Dietmar ; Adjobo-Hermans, Merel J. W ; Brock, Roland; Bansal, Geetha P. (Editor)

2013, Vol.8(10), p.e79277 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0079277

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE AND METHOD FOR REAL-TIME DETECTION OF MOLECULAR ACCUMULATIONS AND/OR MONITORING THE PRODUCTION PROCESS OF A MOLECULAR MICROARRAY

Roth Guenter

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device and method for real-time detection of molecular accumulations and/or monitoring the production process of a molecular microarray

Roth Guenter

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANALYSEVERFAHREN AUF BASIS EINES ARRAYS
PROCÉDÉ D'ANALYSE À BASE D'UN RÉSEAU
ANALYSIS METHOD ON THE BASIS OF AN ARRAY

Roth, Guenter

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANALYSIS METHOD ON THE BASIS OF AN ARRAY

Roth Guenter

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microfluidic lab-on-a-chip platforms: requirements, characteristics and applications

Mark, Daniel ; Haeberle, Stefan ; Roth, Günter ; Von Stetten, Felix ; Zengerle, Roland

Chemical Society Reviews, 2010, Vol.39(3), pp.1153-1182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-0012 ; E-ISSN: 1460-4744 ; DOI: 10.1039/b820557b

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANALYSEVERFAHREN AUF BASIS EINES ARRAYS
PROCÉDÉ D'ANALYSE À BASE D'UN RÉSEAU
ANALYSIS METHOD ON THE BASIS OF AN ARRAY

Roth, Günter

Truy cập trực tuyến

12
Universal protocol for grafting PCR primers onto various lab-on-a-chip substrates for solid-phase PCR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal protocol for grafting PCR primers onto various lab-on-a-chip substrates for solid-phase PCR

Hoffmann, Jochen ; Hin, Sebastian ; Stetten, Felix Von ; Zengerle, Roland ; Roth, Günter

RSC Advances, 2012, Vol.2(9), p.3885 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2046-2069 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c2ra01250b

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aptamer Microarrays—Current Status and Future Prospects

Witt, Martin ; Walter, Johanna-Gabriela ; Stahl, Frank; Roth, Günter (editor)

Microarrays, 2015, Vol.4(2), p.115-132 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2076-3905 ; DOI: 10.3390/microarrays4020115 ; PMCID: 4996391 ; PMID: 27600216

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid-phase PCR in a picowell array for immobilizing and arraying 100,000 PCR products to a microscope slide

Hoffmann, Jochen ; Trotter, Martin ; Von Stetten, Felix ; Zengerle, Roland ; Roth, Günter

Lab on a chip, 07 September 2012, Vol.12(17), pp.3049-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-0189 ; PMID: 22820686 Version:1 ; DOI: 10.1039/c2lc40534b

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediator probe PCR: a novel approach for detection of real-time PCR based on label-free primary probes and standardized secondary universal fluorogenic reporters

Faltin, Bernd ; Wadle, Simon ; Roth, Günter ; Zengerle, Roland ; Von Stetten, Felix

Clinical chemistry, November 2012, Vol.58(11), pp.1546-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1530-8561 ; PMID: 22923452 Version:1 ; DOI: 10.1373/clinchem.2012.186734

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die zentrifugal-mikrofluidische Plattform

Mark, Daniel ; Roth, Günter ; Zengerle, Roland ; Stetten, Felix

BIOspektrum, 2011, Vol.17(6), pp.674-676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-0867 ; E-ISSN: 1868-6249 ; DOI: 10.1007/s12268-011-0108-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gemultiplexte Digital PCR

Hoffmann, Jochen ; Roth, Guenter

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR THE SPATIAL ARRANGEMENT OF SAMPLE FRAGMENTS FOR AMPLIFICATION AND IMMOBILIZATION FOR FURTHER DERIVATIZATIONS

Hoffmann Jochen ; Roth Guenter

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE AND METHOD FOR THE GENERATION OF MOLECULAR MICROARRAYS

Roth Guenter ; Burger Juegen

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 179  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (46)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (7)
 2. 1977đến1985  (15)
 3. 1986đến1998  (13)
 4. 1999đến2010  (38)
 5. Sau 2010  (106)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (128)
 2. German  (96)
 3. French  (54)
 4. Chinese  (4)
 5. Spanish  (2)
 6. Danish  (1)
 7. Norwegian  (1)
 8. Korean  (1)
 9. Portuguese  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roth, Guenter
 2. Roth, Günter
 3. Roth Guenter
 4. Von Stetten, Felix
 5. Roth, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...