skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Inner Asia -- Dialectic of the Chinese Revolution by Ci Jiwei

Rosemont, Henry

The Journal of Asian Studies, Vol.54(3), p.826 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning to Emulate the Wise: The Genesis of Chinese Philosophy as an Academic Discipline in Twentieth-Century China

Rosemont, Henry

Philosophy East and West, Oct 2014, Vol.64(4), pp.1110-1114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00318221 ; E-ISSN: 15291898

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Against Individualism: A Confucian Rethinking of the Foundations of Morality, Politics, Family, and Religion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Against Individualism: A Confucian Rethinking of the Foundations of Morality, Politics, Family, and Religion

Rosemont, Henry

ISBN10: 073919982X ; ISBN13: 9780739199824 ; E-ISBN10: 0739199811 ; E-ISBN13: 9780739199817

Toàn văn sẵn có

4
A Reader's Companion to the Confucian Analects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reader's Companion to the Confucian Analects

Rosemont, Henry

ISBN10: 1137303387 ; ISBN13: 9781137303387 ; E-ISBN10: 1137303395 ; E-ISBN13: 9781137303394

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Against individualism a confucian rethinking of the foundations of morality, politics, family, and religion (Philosophy and cultural identity)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Against individualism a confucian rethinking of the foundations of morality, politics, family, and religion (Philosophy and cultural identity)

Rosemont, Henry, Jr

E-ISBN 0739199811 ; E-ISBN 9780739199800 ; E-ISBN 9780739199817

Toàn văn sẵn có

6
The World of Thought in Ancient China. By Benjamin I. Schwartz. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985. 490 pp. $27.50.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World of Thought in Ancient China. By Benjamin I. Schwartz. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985. 490 pp. $27.50.

Rosemont, Henry

The Journal of Asian Studies, 8/1988, Vol.47(03), pp.621-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021911800054735

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Philosophy: A Philosophical Essay on the “State-of-the-Art”

Tongqi, Lin ; Rosemont, Henry ; Ames, Roger T

The Journal of Asian Studies, 1995, Vol.54(3), pp.727-758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2059449

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
News and Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News and Notes

Rosemont, Henry

Philosophy East and West, 2007, Vol.57(4), pp.611-611 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-1898 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/pew.2007.0057

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remarks on the Quasi-Syllogism

Rosemont, Henry

Philosophy East and West, Jan 1992, Vol.42(1), p.31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00318221 ; E-ISSN: 15291898

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Reverence ( xiao 孝) as the Source of Consummatory Conduct ( ren 仁)

Rosemont, Henry ; Ames, Roger

Dao, 2008, Vol.7(1), pp.9-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1540-3009 ; E-ISSN: 1569-7274 ; DOI: 10.1007/s11712-008-9035-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Implications of the Innateness Hypothesis*

Rosemont, Henry

Modern Language Journal, December 1974, Vol.58(8), pp.403-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7902 ; E-ISSN: 1540-4781 ; DOI: 10.1111/j.1540-4781.1974.tb05132.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Dancing Ru/Li Masters - Robert Eno, The Confucian Creation of Heaven: Philosophy and the Defense of Ritual Mastery. Albany, NY: SUNY Press, 1990. pp. xi + 349.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dancing Ru/Li Masters - Robert Eno, The Confucian Creation of Heaven: Philosophy and the Defense of Ritual Mastery. Albany, NY: SUNY Press, 1990. pp. xi + 349.

Rosemont, Henry

Early China, 1992, Vol.17, pp.187-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0362-5028 ; E-ISSN: 2325-2324 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0362502800003710

Toàn văn sẵn có

13
Kierkegaard and Confucius: On Finding the Way
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kierkegaard and Confucius: On Finding the Way

Rosemont, Henry

Philosophy East and West, 07/1986, Vol.36(3), p.201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00318221 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1398771

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fudan University: Showcasing China's New Educational Policies

Rosemont, Henry

Change: The Magazine of Higher Learning, 01 April 1985, Vol.17(2), pp.41-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-1383 ; E-ISSN: 1939-9146 ; DOI: 10.1080/00091383.1985.9937027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A.C. Graham: 1919 -1991 (Angus Charles Graham, scholar). (Special Feature: Remembering A.C. Graham)

Rosemont, Henry Jr.

Philosophy East and West, 1992, Vol.42(1), p.1(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-8221

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News and Notes

Rosemont, Henry

Philosophy East and West, 2007, Vol.57(4), pp.611-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-8221 ; E-ISSN: 1529-1898

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Note from Henry Rosemont, Jr.

Rosemont, Henry

Philosophy East and West, Oct 2007, Vol.57(4), p.611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00318221 ; E-ISSN: 15291898

Toàn văn sẵn có

18
Whose Democracy? Which Rights? A Confucian Critique of Modern Western Liberalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose Democracy? Which Rights? A Confucian Critique of Modern Western Liberalism

Rosemont, Henry

Confucian Ethics

ISBN: 9780521796576 ; ISBN: 9780521792172 ; ISBN: 0521796571 ; ISBN: 0521792177

Toàn văn sẵn có

19
The Pre-Established Harmony between Leibniz and Chinese Thought
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pre-Established Harmony between Leibniz and Chinese Thought

Cook, Daniel J. ; Rosemont, Henry

Journal of the History of Ideas, 04/1981, Vol.42(2), p.253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00225037 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2709319

Toàn văn sẵn có

20
Unreason within Reason: Essays on the Outskirts of Rationality
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unreason within Reason: Essays on the Outskirts of Rationality

Berthrong, John ; Graham, A. C. ; Rosemont, Henry

Philosophy East and West, 10/1994, Vol.44(4), p.725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00318221 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1399761

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (48)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (9)
 2. 1977đến1984  (11)
 3. 1985đến1993  (13)
 4. 1994đến2004  (11)
 5. Sau 2004  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rosemont, Henry
 2. Henry Rosemont
 3. Rosemont,, Henry
 4. Rosemont, Henry, Jr.
 5. Rosemont, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...