skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 529  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
... Thomas Hart Benton
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

... Thomas Hart Benton

Roosevelt, Theodore

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Officiating the industry

Sasser, Ford ; Roosevelt, Theodore

Texas Banking, Oct 2013, Vol.102(10), pp.32-33

ISSN: 08856907

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inland Waterways

Roosevelt, Theodore

Science, 13 March 1908, Vol.27(689), pp.417-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Layman's Views on Specific Nomenclature

Roosevelt, Theodore

Science, 30 April 1897, Vol.5(122), pp.685-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Productive Scientific Scholarship

Roosevelt, Theodore

Science, 05 January 1917, Vol.45(1149), pp.7-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science, policy, and the fate of the greater sage-grouse

Arnett, Edward B ; Roosevelt, Theodore ; Riley, Terry Z

Frontiers in Ecology and the Environment, 1 June 2015, Vol.13(5), pp.235-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15409295

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Average Americans

Roosevelt, Theodore

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt on Motherhood and the Welfare of the State

Roosevelt, Theodore

Population and Development Review, 1 March 1987, Vol.13(1), pp.141-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; E-ISSN: 17284457 ; DOI: 10.2307/1972126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt, letter, 1916-04-26, to Hamlin Garland

Roosevelt, Theodore, 1858-1919

DOI: 10.25549/GAR-C81-28615

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt, letter, 1918-07-26, to Hamlin Garland

Roosevelt, Theodore, 1858-1919

DOI: 10.25549/GAR-C81-28848

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt, letter, 1916-11-10, to Hamlin Garland

Roosevelt, Theodore, 1858-1919

DOI: 10.25549/GAR-C81-29155

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt, letter, to Hamlin Garland

Roosevelt, Theodore, 1858-1919

DOI: 10.25549/GAR-C81-29177

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt, article

Roosevelt, Theodore, 1858-1919

DOI: 10.25549/GAR-C81-29235

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt, letter, 1905-08-09, to Hamlin Garland

Roosevelt, Theodore, 1887-1944

DOI: 10.25549/GAR-C81-41467

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt, letter, 1898-09-23, to Hamlin Garland

Roosevelt, Theodore, 1858-1919

DOI: 10.25549/GAR-C81-28618

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt, letter, 1915-12-11, to Hamlin Garland

Roosevelt, Theodore, 1858-1919

DOI: 10.25549/GAR-C81-28631

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt, letter, 1918-05-09, to Hamlin Garland

Roosevelt, Theodore, 1858-1919

DOI: 10.25549/GAR-C81-29324

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt, letter, 1916-07-30, to Hamlin Garland

Roosevelt, Theodore, 1858-1919

DOI: 10.25549/GAR-C81-29212

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt, letter, 1915-04-01, to Hamlin Garland

Roosevelt, Theodore, 1858-1919

DOI: 10.25549/GAR-C81-28885

Toàn văn sẵn có

20
A book-lover's holidays in the open
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A book-lover's holidays in the open

Roosevelt, Theodore

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 529  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (86)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1952  (388)
 2. 1952đến1962  (10)
 3. 1963đến1998  (14)
 4. 1999đến2007  (24)
 5. Sau 2007  (58)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (371)
 2. French  (9)
 3. German  (3)
 4. Portuguese  (2)
 5. Italian  (1)
 6. Dutch  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...