skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ingenious Non-Typical Protagonist in the Transylvanian Rural World. Case Study: Ştefan Rus from Marna Nouă

Roşu, Răzvan

Philologica Jassyensia, 2018, Vol.14(2), pp.227-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un informator depozitar de excepţie: Niculaie a Petrii Curtii din crângul Ruseşti

Rosu, Razvan

Philologica Jassyensia, 2016, Vol.XII(2/24), pp.167-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-5377 ; E-ISSN: 2247-8353

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un informator depozitar de exceptie: Niculaie a Petrii Curtii din crângul Rusesti

Rosu, Razvan

Philologica Jassyensia, 2016, Vol.12(2), pp.167-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IDENTITATE, LIMBA SI CULTURA TRADITIONALA LA SVABII SATMARENI – REZULTATELE UNEI CERCETARI DE TEREN

Rosu, Razvan

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2016, Vol.XII(2), pp.93-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-1401 ; E-ISSN: 2067-5135

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Romanian  (3)
  2. English  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosu, Razvan
  2. Roşu, Răzvan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...