skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria in pregnancy: the difficulties in measuring birthweight

Rijken, Mj ; Rijken, Ja ; Papageorghiou, At ; Kennedy, Sh ; Visser, Gha ; Nosten, F ; Mcgready, R

Bjog, 2011, Vol.118(6), p.671-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-0328 ; E-ISSN: 1471-0528 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2010.02880.x ; PMCID: 3118281 ; PMID: 21332632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Een man met niet alleen een polsfractuur

Burgers, P.T.P.W. ; Rijken, J.A. ; Bruijninckx, M.M.M.

Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie, 2012, Vol.20(6), pp.188-188

ISSN: 0929-8622 ; DOI: 10.1007/s12506-012-0041-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationwide study of patients with head and neck paragangliomas carrying SDHB germline mutations

Rijken, J.A. ; Niemeijer, N.D. ; Leemans, C.R. ; Eijkelenkamp, K. ; Horst-Schrivers, Anouk N. van de ; Berkel, A van ; Timmers, H.J.L.M. ; Kunst, H.P.M. ; Bisschop, P. ; Dooren, M.F. van ; Hes, F.J. ; Jansen, J.C. ; Corssmit, E.P.M. ; Hensen, E.F.

BJS Open, 2018, Vol.2, pp.62-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 2474-9842

Toàn văn sẵn có

4
Referrals for head and neck cancer in England and The Netherlands: an international qualitative study of the views of secondary-care surgical specialists
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Referrals for head and neck cancer in England and The Netherlands: an international qualitative study of the views of secondary-care surgical specialists

Langton, S. ; Rijken, J.A. ; Bankhead, C.R. ; Plüddemann, A. ; Leemans, C.R.

British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 02/2019, Vol.57(2), pp.116-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02664356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjoms.2018.12.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased Mortality in SDHB but Not in SDHD Pathogenic Variant Carriers

Rijken, J.A. ; van Hulsteijn, L.T. ; Dekkers, Olaf ; Niemeijer, Nicolasine ; Leemans, René ; Eijkelenkamp, K. ; Horst-Schrivers, Anouk ; Kerstens, Michel ; Dommisse-Van Berkel, Anke ; Timmers, Henri ; Kunst, HPM ; Bisschop, P. ; Dreijerink, KMA ; Van Dooren, Bas ; Hes, Frederik ; Jansen, Jeroen ; Corssmit, Eleonora ; Hensen, Erik; Department of Clinical Genetics

Cancers, 2019, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 20726694

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Dutch  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rijken, J A
 2. Leemans, C.R.
 3. Rijken, Ja
 4. Hes, F.J.
 5. Eijkelenkamp, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...