skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining modeling and gaming for predictive analytics

Riensche, Roderick ; Whitney, Paul

Security Informatics, 2012, Vol.1(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2190-8532 ; DOI: 10.1186/2190-8532-1-11

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Semiautomated Framework for Integrating Expert Knowledge into Disease Marker Identification

Wang, Jing ; Webb-Robertson, Bobbie-Jo M ; Matzke, Melissa M ; Varnum, Susan M ; Brown, Joseph N ; Riensche, Roderick M ; Adkins, Joshua N ; Jacobs, Jon M ; Hoidal, John R ; Scholand, Mary Beth ; Pounds, Joel G ; Blackburn, Michael R ; Rodland, Karin D ; McDermott, Jason E; Pan, Sheng

Disease Markers, 2013, Vol.35, 11 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-0240 ; E-ISSN: 1875-8630 ; DOI: 10.1155/2013/613529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-ontological analytics for alignment of different classification schemes

Posse Christian ; Sanfilippo Antonio P ; Gopalan Banu ; Riensche Roderick M ; Baddeley Robert L

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-ontological analytics for alignment of different classification schemes

Posse, Christian ; Sanfilippo, Antonio P ; Gopalan, Banu ; Riensche, Roderick M ; Baddeley, Robert L

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Storing and managing information artifacts collected by information analysts using a computing device

Pike William A ; Riensche Roderick M ; Best Daniel M ; Roberts Ian E ; Whyatt Marie V ; Hart Michelle L ; CARR Norman J ; Thomas James J

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Storing and Managing Information Artifacts Collected by Information Analysts Using a Computing Device

Pike William A ; Riensche Roderick M ; Best Daniel M ; Roberts Ian E ; Whyatt Marie V ; Hart Michelle L ; CARR Norman J ; Thomas James J

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Storing and managing information artifacts collected by information analysts using a computing device

Pike, William A ; Riensche, Roderick M ; Best, Daniel M ; Roberts, Ian E ; Whyatt, Marie V ; Hart, Michelle L ; Carr, Norman J ; Thomas, James J; Battelle Memorial Institute (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and apparatuses for cross-ontologial analytics

Posse Christian ; Sanfilippo Antonio P ; Gopalan Banu ; Riensche Roderick M ; Baddeley Robert L

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aligning ontologies and integrating textual evidence for pathway analysis of microarray data

Gopalan, Banu ; Posse, Christian ; Sanfilippo, Antonio P. ; Stenzel - Poore, Mary ; Stevens, S. L. ; Castano, Jose ; Beagley, Nathaniel ; Riensche, Roderick M. ; Baddeley, Bob ; Simon, R. P. ; Pustejovsky, James; United States. Department Of Energy.

DOI: 10.2172/948766

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (2)
 4. 2011đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Riensche, Roderick M
 2. Riensche Roderick M
 3. Gopalan, Banu
 4. Posse, Christian
 5. Brown, Joseph N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...