skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RWANDA: PROGRESS OR POWDER KEG?

Reyntjens, Filip

Journal of Democracy, Jul 2015, Vol.26(3), pp.19-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A NEW LOOK AT THE EVIDENCE

Reyntjens, Filip

Journal of Democracy, Jul 2016, Vol.27(3), pp.61-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2016.0044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rwanda: Progress or Powder Keg?

Reyntjens, Filip

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(3), pp.19-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing the truth, dealing with dissent, domesticating the world: Governance in post-genocide Rwanda

Reyntjens, Filip

African Affairs, 2011, Vol. 110(438), pp.1-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adq075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional Engineering, Management of Ethnicity, and Democratic Failure in Burundi

Reyntjens, Filip

Africa Spectrum, August 2016, Vol.51(2), pp.65-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-0397 ; E-ISSN: 1868-6869 ; DOI: 10.1177/000203971605100204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behind the Façade of Rwanda's Elections

Reyntjens, Filip

Georgetown Journal of International Affairs, 1 July 2011, Vol.12(2), pp.64-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15260054

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scenarios for Burundi

Reyntjens, Filip

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2015

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rwanda : twenty years after the genocide

Reyntjens, Filip

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2014

Toàn văn sẵn có

9
Political Governance in Post-Genocide Rwanda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Governance in Post-Genocide Rwanda

Reyntjens, Filip

ISBN10: 1107043557 ; ISBN13: 9781107043558 ; E-ISBN10: 1107459761 ; E-ISBN13: 9781107459762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-1994 Politics in Rwanda: problematising ‘liberation’ and ‘democratisation’

Reyntjens, Filip

Third World Quarterly, 01 September 2006, Vol.27(6), p.1103-1117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436590600842399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyse du rapport Mutsinzi sur l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion présidentiel rwandais

Reyntjens, Filip

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2010

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Fake Inquiry on a Major Event. Analysis of the Mutsinzi report on the 6th April 1994 attack on the Rwandan President's aeroplane

Reyntjens, Filip

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2010

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alison Des Forges and Rwanda: From Engaged Scholarship to Informed Activism

Newbury, David ; Reyntjens, Filip

Canadian Journal of African Studies/La Revue canadienne des études africaines, 01 January 2010, Vol.44(1), p.35-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-3968 ; E-ISSN: 1923-3051 ; DOI: 10.1080/00083968.2010.9707559

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Acknowledgments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acknowledgments

Reyntjens, Filip

Political Governance in Post-Genocide Rwanda, pp.vii-viii

ISBN: 9781107043558 ; ISBN: 1107043557 ; E-ISBN: 9781107338647 ; E-ISBN: 1107338646

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rwanda's involvement in Eastern DRC: A criminal real options approach

Cassimon, Danny ; Engelen, Peter-Jan ; Reyntjens, Filip

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rwanda’s involvement in Eastern DRC: A criminal real options approach

Cassimon, Danny ; Engelen, Peter-Jan ; Reyntjens, Filip

Crime, Law and Social Change, 2013, Vol.59(1), pp.39-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4994 ; E-ISSN: 1573-0751 ; DOI: 10.1007/s10611-012-9397-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The privatization and criminalization of public space in the geopolitics of the Great Lakes region

Reyntjens, Filip

The Journal of Modern African Studies, Dec, 2005, Vol.43(4), p.587(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-278X

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The privatisation and criminalisation of public space in the geopolitics of the Great Lakes region

Reyntjens, Filip

The Journal of Modern African Studies, 2005, Vol.43(4), pp.587-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-278X ; E-ISSN: 1469-7777 ; DOI: 10.1017/S0022278X05001230

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Jean-Paul Kimonyo. Rwanda. Un génocide populaire. Paris: Karthala, 2008. 535 pp. List of Abbreviations. Maps. Bibliography. Appendixes. €29. Paper.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jean-Paul Kimonyo. Rwanda. Un génocide populaire. Paris: Karthala, 2008. 535 pp. List of Abbreviations. Maps. Bibliography. Appendixes. €29. Paper.

Reyntjens, Filip

African Studies Review, 12/2009, Vol.52(3), pp.185-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-0206 ; E-ISSN: 1555-2462 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/arw.0.0292

Toàn văn sẵn có

20
Rwanda: L'histoire secrète , Abdul Joshua Ruzibiza
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rwanda: L'histoire secrète , Abdul Joshua Ruzibiza

Reyntjens, Filip

Africa Today, 03/2008, Vol.54(3), pp.141-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9887 ; E-ISSN: 1527-1978 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2979/AFT.2008.54.3.141

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (50)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (9)
 2. 1992đến1997  (10)
 3. 1998đến2004  (15)
 4. 2005đến2010  (21)
 5. Sau 2010  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (55)
 2. French  (12)
 3. Swedish  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Reyntjens, Filip
 2. Filip Reyntjens
 3. Reyntjens, F.
 4. Nordiska Afrikainstitutet
 5. Cassimon, Danny

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...