skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30.737  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of sexual & reproductive medicine

ISSN1488-5069

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality

ISSN1097-8194

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBGYN and Reproduction Week

ISSN1543-6683

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Reproduction and Fertility

ISSN0022-4251

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Reproduction

ISSN1359-6004

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Planning Perspectives

ISSN0014-7354

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biology of Reproduction

ISSN0006-3363

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

産婦人科の進歩

ISSN0370-8446

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal für Fertilität und Reproduktion

ISSN1019-066X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproductive Health

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Obstetrician and Gynaecologist

ISSN1467-2561

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle East Fertility Society journal

ISSN1110-5690

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal für reproduktionsmedizin und endokrinologie

ISSN1810-2107

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Contraception

ISSN0267-4874

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baillière's clinical obstetrics and gynaecology

ISSN0950-3552

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rehabilitación (Madrid. Ed. impresa)

ISSN0048-7120

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gynécologie obstétrique & fertilité

ISSN1297-9589

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Reproduction and Contraception

ISSN1001-7844

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women's Health Letter

ISSN1062-4163

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Family Planning Perspectives and Digest

ISSN0162-2749

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 30.737  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (28.074)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (11.236)
 2. 1959đến1972  (2.880)
 3. 1973đến1987  (2.599)
 4. 1988đến2002  (5.593)
 5. Sau 2002  (7.804)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (30.110)
 2. German  (254)
 3. French  (164)
 4. Portuguese  (86)
 5. Spanish  (55)
 6. Italian  (52)
 7. Japanese  (8)
 8. Norwegian  (6)
 9. Chinese  (4)
 10. Russian  (3)
 11. Lithuanian  (1)
 12. Serbian  (1)
 13. Czech  (1)
 14. Polish  (1)
 15. Korean  (1)
 16. Northern Sami  (1)
 17. Dutch  (1)
 18. Danish  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (128)
 2. Q - Science.  (48)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dyer, C.
 2. Dyer, Clare
 3. Mayor, Susan
 4. Kmietowicz, Zosia
 5. Medical Research Council (MRC)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...