skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 71.375  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative energy demystified

Gibilisco Stan

New York : McGraw-Hill, 2007

Truy cập trực tuyến

2
Renewable energy systems : the choice and modeling of 100% renewable solutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewable energy systems : the choice and modeling of 100% renewable solutions

Lund Henrik.

Amsterdam ; Boston : Elsevier/AP, c2010. - (TJ808 .L86 2010) - ISBN9780123750280 (hbk.)

Truy cập trực tuyến

3
Renewable energy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewable energy

Sørensen Bent.

London ; New York : Academic Press, 1979. - (TJ163.2 .S66) - ISBN0126561508

Truy cập trực tuyến

4
Renewable energy policies for sustainable development in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewable energy policies for sustainable development in Vietnam

Luu, Duc Hai; Nguyen, Thi Hoang Lien

p. 133-142; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4894

Truy cập trực tuyến

5
Solar Energy Fundamentals and Modeling Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar Energy Fundamentals and Modeling Techniques

Şen, Zekai

978-1-84800-133-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30156

Truy cập trực tuyến

6
Selecting renewable energy technology via a fuzzy MCDM approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selecting renewable energy technology via a fuzzy MCDM approach

Dat, Quoc Luu; Shuo-Yan, CHOU; Nguyen, Truc Le; Evina, WIGUNA; Tiffany Hui, Kuang YU; Phan Nguyen, Ky PHUC

978-161499439-8; http://ebooks.iospress.nl/publication/37931; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33770

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electricity based fuels

Tremel Alexander

Cham Switzerland Springer; 2018 - (621.042 TRE 2018)

Truy cập trực tuyến

8
Potential of Municipal Solid Waste in Hanoi for Energy Utilisation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential of Municipal Solid Waste in Hanoi for Energy Utilisation

Nguyen, Thi Diem Trang; Nguyen, Giang T. H.; Schulenburg, Sven; Bilitewski, Bernd

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27071

Truy cập trực tuyến

9
Energy Economics [electronic resource] : Concepts, Issues, Markets and Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Economics [electronic resource] : Concepts, Issues, Markets and Governance

Subhes, Bhattacharyya C.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61597

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart energy technologies in everyday life smart utopia

Strengers Yolande

Palgrave Macmillan; 2013 - (621.31)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of platform chemicals from sustainable resources

Springer; 2017 - (660 PRO 2017)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Sources: Conservation and Renewables : APS, Washington DC, 1985

Hafemeister David W. editor; Kelly Henry |d 1945- editor; Levi Barbara G. editor

New york : American Institute of Physics , 1985 - (621.04 ENE 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Renewables-based technology : sustainability assessment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewables-based technology : sustainability assessment

Dewulf Jo; Langenhove Herman Van

Hoboken, NJ : Wiley, c2006. - (333.79 REN 2006) - ISBN0470022418 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Sustainable energy : resources, technology, and planning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable energy : resources, technology, and planning

Malkina-Pykh Irina G.; Pykh ꊬU. A

Southampton, UK ; Boston : WIT Press, c2002. - (333.79 MAL 2002) - ISBN1853129399

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Resilient energy systems : renewables : wind, solar, hydro
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resilient energy systems : renewables : wind, solar, hydro

Bostan Ion

New York : Springer, 2013 - ISBN9789400741881;ISBN9789400741898

Truy cập trực tuyến

16
Fundamentals of renewable energy processes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of renewable energy processes

Da Rosa Aldo Vieira.

Amsterdam : Elsevier/AP, 2013. - (621.042 DAR 2013) - ISBN9780123972194

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Electricity-based fuels : illustrations (some color), tables.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electricity-based fuels : illustrations (some color), tables.

Tremel Alexander

New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2018. - (333.794 TRE 2018) - ISBN9783319724584

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Physics of energy sources
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics of energy sources

King George C.

Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, INC., [2018]; 2018 - (621.31 KIN 2018) - ISBN9781119961673;ISBN111996167X;ISBN9781119961680;ISBN1119961688

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Investing in renewable energy : making money on green chip stocks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investing in renewable energy : making money on green chip stocks

Siegel Jeffrey; Hodge Nick; Nelder Chris

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008. - (333.79 SIE 2008) - ISBN9780470152683;ISBN0470152680

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Handbook of energy. Vol 1, Diagrams, charts, and tables
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of energy. Vol 1, Diagrams, charts, and tables

Cleveland Cutler J; Morris Christopher G

Amsterdam : Elsevierl , 2013 - (333.79 HAN (1) 2013) - ISBN9780080464053

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 71.375  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (18)
 2. 1969đến1981  (105)
 3. 1982đến1994  (653)
 4. 1995đến2008  (6.861)
 5. Sau 2008  (62.763)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (65.288)
 2. Spanish  (467)
 3. German  (397)
 4. French  (351)
 5. Portuguese  (253)
 6. Japanese  (225)
 7. Dutch  (151)
 8. Polish  (134)
 9. Czech  (127)
 10. Russian  (115)
 11. Chinese  (71)
 12. Italian  (67)
 13. Slovak  (59)
 14. Hungarian  (56)
 15. Romanian  (53)
 16. Danish  (47)
 17. Lithuanian  (45)
 18. Greek  (43)
 19. Korean  (41)
 20. Finnish  (40)
 21. Norwegian  (28)
 22. Turkish  (20)
 23. Persian  (18)
 24. Arabic  (16)
 25. Ukrainian  (8)
 26. Albanian  (3)
 27. Macedonian  (1)
 28. Vietnamese  (1)
 29. Serbo-Croatian  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (217)
 2. H - Social sciences.  (133)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Breyer, Christian
 2. Trari, M.
 3. Trainer, Ted
 4. Pourfayaz, Fathollah
 5. Kasaeian, Alibakhsh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...