skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 127.313  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian journal of rehabilitation

ISSN0828-0827

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

PM & R

ISSN1934-1482

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rehabilitation R & D progress reports

ISSN0882-7753

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Achilles tendon treatment and rehabilitation

Springer; 2009 - (617.585044 ACH 2009)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Rehabilitation

ISSN0034-3536

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fisioterapia (Madrid. Ed. impresa)

ISSN0211-5638

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcoolismo

ISSN0392-3126

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rehabilitación (Madrid. Ed. impresa)

ISSN0048-7120

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Dependence

ISSN1302-5570

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drugs & society

ISSN8756-8233

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Journal of burn care & rehabilitation

ISSN0273-8481

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of applied biomechanics

ISSN1065-8483

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of back and musculoskeletal rehabilitation

ISSN1053-8127

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcoholism & drug abuse weekly

ISSN1042-1394

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focus on Autism and Other Developmental Disabilities

ISSN1088-3576

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical medicine and rehabilitation

ISSN0888-7357

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of groups in addiction & recovery

ISSN1556-035X

Truy cập trực tuyến

18
The Social Re-integration of Offenders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Social Re-integration of Offenders

Nguyễn, Khắc Hải; Dandurand, Yvon

Nguyễn, K. H., Dandurand, Y. (2013). The Social Re-integration of Offenders. VNU Journal of Legal Studies, 29 (3), 24-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4785

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Psychotherapy Integration

ISSN1053-0479

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Journal of Rehabilitation

ISSN0022-4154

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 127.313  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (550)
 2. 1957đến1971  (1.120)
 3. 1972đến1986  (3.429)
 4. 1987đến2002  (16.713)
 5. Sau 2002  (104.576)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (109.815)
 2. Portuguese  (9.015)
 3. German  (4.296)
 4. Spanish  (2.649)
 5. French  (2.597)
 6. Japanese  (1.820)
 7. Persian  (744)
 8. Norwegian  (461)
 9. Italian  (452)
 10. Russian  (384)
 11. Chinese  (207)
 12. Dutch  (184)
 13. Polish  (168)
 14. Korean  (142)
 15. Danish  (125)
 16. Turkish  (105)
 17. Czech  (39)
 18. Lithuanian  (37)
 19. Ukrainian  (34)
 20. Hungarian  (21)
 21. Arabic  (17)
 22. Romanian  (15)
 23. Greek  (9)
 24. Macedonian  (8)
 25. Icelandic  (8)
 26. Slovak  (7)
 27. Finnish  (5)
 28. Serbo-Croatian  (5)
 29. Germanic (Other)  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (543)
 2. H - Social sciences.  (306)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Kwakkel, Gert
 3. Turner-Stokes, Lynne
 4. Wade, Derick
 5. Dijkstra, Pieter U

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...