skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving Across Boundaries: Migration in South Africa, 1950–2000

Reed, Holly

Demography, 2013, Vol.50(1), pp.71-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.1007/s13524-012-0140-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of the Impact of Refugees on Host Communities: The Case of Liberian Refugees in Ghana

Codjoe, Samuel ; Quartey, Peter ; Tagoe, Cynthia ; Reed, Holly

Journal of International Migration and Integration, 2013, Vol.14(3), pp.439-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1488-3473 ; E-ISSN: 1874-6365 ; DOI: 10.1007/s12134-012-0249-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitalizing on Nigeria's demographic dividend: reaping the benefits and diminishing the burdens

Reed, Holly E ; Mberu, Blessing U

Etude de la population africaine = African population studies, March 2014, Vol.27(2), pp.319-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0850-5780 ; PMID: 25705077 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does where you live influence what you know? Community effects on health knowledge in Ghana

Andrzejewski, Catherine S ; Reed, Holly E ; White, Michael J

Health and Place, March 2009, Vol.15(1), pp.228-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-8292 ; E-ISSN: 1873-2054 ; DOI: 10.1016/j.healthplace.2008.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Men's and women's migration in coastal Ghana: An event history analysis

Reed, Holly E ; Andrzejewski, Catherine S ; White, Michael J

Demographic research, 30 April 2010, Vol.22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9871 ; PMID: 24298203 Version:1 ; DOI: 10.4054/DemRes.2010.22.25

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Awareness of High Blood Pressure by Nativity Among Black Men: Implications for Interpreting the Immigrant Health Paradox

Cole, Helen V S ; Reed, Holly E ; Tannis, Candace ; Trinh-Shevrin, Chau ; Ravenell, Joseph E

Preventing chronic disease, 04 October 2018, Vol.15, pp.E121 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1545-1151 ; PMID: 30289105 Version:1 ; DOI: 10.5888/pcd15.170570

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Men’s and women’s migration in coastal Ghana An event history analysis

Reed, Holly E. ; Andrzejewski, Catherine S. ; White, Michael J.

Demographic Research, 2010, Vol.22, pp.771-812 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14359871 ; E-ISSN: 23637064

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Awareness of high blood pressure by nativity among black men : implications for interpreting the immigrant health paradox

Cole, Helen ; Reed, Holly E. ; Tannis, Candace ; Trinh - Shevrin, Chau ; Ravenell, Joseph E.

Preventing chronic disease ; Vol. 15 (Oct. 2018), art. 170570

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reed, Holly E.
  2. Reed, H.E.
  3. Reed, Holly
  4. White, Michael J
  5. Andrzejewski, Catherine S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...