skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building species trees from larger parts of phylogenomic databases

Scornavacca, C ; Berry, V ; Ranwez, V

Information and Computation, March 2011, Vol.209(3), pp.590-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-5401 ; E-ISSN: 1090-2651 ; DOI: 10.1016/j.ic.2010.11.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Models, algorithms and programs for phylogeny reconciliation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models, algorithms and programs for phylogeny reconciliation

Doyon, J.-P. ; Ranwez, V. ; Daubin, V. ; Berry, V.

Briefings in Bioinformatics, 09/01/2011, Vol.12(5), pp.392-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-5463 ; E-ISSN: 1477-4054 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bib/bbr045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Evidence for Large, Long-Lived Ancestors to Placental Mammals

Romiguier, J ; Ranwez, V ; Douzery, E. J. P ; Galtier, N

Molecular Biology and Evolution, 2013, Vol. 30(1), pp.5-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: 10.1093/molbev/mss211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
SUPERTRIPLETS: a triplet-based supertree approach to phylogenomics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUPERTRIPLETS: a triplet-based supertree approach to phylogenomics

Ranwez, V. ; Criscuolo, A. ; Douzery, E. J. P.

Bioinformatics, 06/15/2010, Vol.26(12), pp.i115-i123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btq196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
OrthoMaM v8: A Database of Orthologous Exons and Coding Sequences for Comparative Genomics in Mammals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OrthoMaM v8: A Database of Orthologous Exons and Coding Sequences for Comparative Genomics in Mammals

Douzery, E. J. P. ; Scornavacca, C. ; Romiguier, J. ; Belkhir, K. ; Galtier, N. ; Delsuc, F. ; Ranwez, V.

Molecular Biology and Evolution, 07/01/2014, Vol.31(7), pp.1923-1928 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/molbev/msu132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Contrasting GC-content dynamics across 33 mammalian genomes: Relationship with life-history traits and chromosome sizes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrasting GC-content dynamics across 33 mammalian genomes: Relationship with life-history traits and chromosome sizes

Romiguier, J. ; Ranwez, V. ; Douzery, E. J. P. ; Galtier, N.

Genome Research, 08/01/2010, Vol.20(8), pp.1001-1009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.104372.109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Multiple molecular evidences for a living mammalian fossil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple molecular evidences for a living mammalian fossil

Huchon, D. ; Chevret, P. ; Jordan, U. ; Kilpatrick, C. W. ; Ranwez, V. ; Jenkins, P. D. ; Brosius, J. ; Schmitz, J.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/01/2007, Vol.104(18), pp.7495-7499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0701289104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Improvement of Distance-Based Phylogenetic Methods by a Local Maximum Likelihood Approach Using Triplets
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement of Distance-Based Phylogenetic Methods by a Local Maximum Likelihood Approach Using Triplets

Ranwez, V. ; Gascuel, O.

Molecular Biology and Evolution, 11/01/2002, Vol.19(11), pp.1952-1963 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a004019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quartet-based phylogenetic inference: improvements and limits

Ranwez, V ; Gascuel, O

Molecular biology and evolution, June 2001, Vol.18(6), pp.1103-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; PMID: 11371598 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2006  (1)
 3. 2007đến2009  (1)
 4. 2010đến2011  (4)
 5. Sau 2011  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ranwez, V
 2. Ranwez, Vincent
 3. Douzery, E. J. P.
 4. Douzery, Ejp
 5. Douzery, Emmanuel J P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...