skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitizing migration heritage: A case study of a minority museum

Randi Marselis

MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 01 December 2010, Vol.27(50) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carsten Stage: Tegningekrisen – som mediebegivenhed og danskhedskamp. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2011

Randi Marselis

MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 01 October 2012, Vol.28(53) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal Albums and Cultural Encounters: The Photo Albums at the Dutch National Maritime Museum

Randi Marselis

Museum & Society, 01 March 2018, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1479-8360 ; DOI: 10.29311/mas.v16i1.2362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ingegerd Rydin & Ulrika Sjöberg, Eds. (2008): "Mediated Crossroads: Identity, Youth Culture and Ethnicity: Theoretical and Methodological Challenges"

Randi Marselis

MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 01 February 2009, Vol.25(46) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ingegerd Rydin & Ulrika Sjöberg, Eds. (2008): "Mediated Crossroads: Identity, Youth Culture and Ethnicity: Theoretical and Methodological Challenges"

Randi Marselis

MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 01 June 2009, Vol.25(46) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726 ; DOI: 10.7146/mediekultur.v25i46.1437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora-ungdom i dansk tv-dokumentarisme

Randi Marselis

Norsk Medietidsskrift, 01 January 2003, Vol.10, pp.6-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0804-8452 ; E-ISSN: 0805-9535

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (5)
  2. Danish  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Randi Marselis
  2. Marselis, Randi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...