skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes of lipid profile after three-month treatment with krill oil phospholipids in hypertensive patients

Stojanov, Vesna ; Radivojević, Nenad ; Marjanović, Marija ; Jakovljević, Branko

Journal of the American Society of Hypertension, April 2016, Vol.10(4), pp.e69-e69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1933-1711 ; E-ISSN: 1878-7436 ; DOI: 10.1016/j.jash.2016.03.169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy and dietary intakes of young professional football players

Andjelkovic, Marija ; Baralic, Ivana ; Radivojevic, Nenad ; Dikic, Nenad ; Djordjevic, Brizita ; Vujic, Sinisa ; Vesic, Milica; Austrian Society of Sports Medicine and Prevention ; Austrian Society of Physical Medicine and Rehabilitation ; German Society of Physical Medicine and Rehabilitation

DOI: 10.3205/11esm070

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Radivojević, Nenad
  2. Stajić, Ljubomir
  3. Mirković, Vladan
  4. Radivojevic, Nenad
  5. Austrian Society of Sports Medicine and Prevention

theo chủ đề:

  1. Medicine
  2. Medical Sciences

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...