skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41.442  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alimentary tract radiology

Burhenne H. Joachim; Margulis Alexander R

Toronto : The C.V. Mosby comp, 1989 - (616.3 ALI 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alimentary tract radiology

Burhenne H. Joachim; Marygulis A.R

St. Louis : C.V. Mosby company , 1989 - (616.3 ALI 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical urography : an atlas and textbook of roentgenologic diagnosis. Vol. 3

Emmett John Lester; Witten David M.

Philadelphia: W.B.Saunders Company, 1971 - (616.6 EMM(3) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Diagnostic imaging : Chest
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnostic imaging : Chest

Rosado de Christenson Melissa L

Salt Lake City, Utah : Amirsys, c2012. - (617.5 DIA 2012) - ISBN9781931884754

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Computed tomography in intracranial tumors : differential diagnosis and clinical aspects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computed tomography in intracranial tumors : differential diagnosis and clinical aspects

Kazner Ekkehard; Bradač G. B

Berlin ; New York : Springer-Verlag, 1982. - (616.99 COM 1982) - ISBN3540108157

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
A Radiographic standard of reference for the growing hand and wrist
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Radiographic standard of reference for the growing hand and wrist

Pyle S. Idell; Waterhouse Alice M; Greulich William Walter; National Health Examination Survey.

[Cleveland]. : Press of Case Western Reserve University; distributed by Year Book Medical Publishers, Chicago, [1971] - (611 RAD 1971) - ISBN0815168942

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time radiologic imaging : Medical and industrial applications

Bracher D.A. Editor; Garrett D.A. Editor

Philadelphia : American Society or Testing and Materials, 1980 - (616.07 REA 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Diagnosis of diseases of the chest. Vol. 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnosis of diseases of the chest. Vol. 1

Fraser Robert G.

Philadelphia : Saunders, 1988 - (617.5 DIA(1) 1988) - ISBN0721638708

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical urography : an atlas and textbook of roentgenologic diagnosis. Vol. 2

Emmett John Lester; Witten David M.

Philadelphia: W.B.Saunders Company, 1971 - (616.6 EMM(2) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Roentgen diagnosis of diseases of bone. Vol. 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roentgen diagnosis of diseases of bone. Vol. 2

Edeiken Jack

Baltimore: Williams & Wilkins, 1981 - (616.07 EDE(2) 1981) - ISBN0683027441

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Diagnosis of diseases of the chest. Vol. 4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnosis of diseases of the chest. Vol. 4

Fraser Robert G.

Philadelphia : Saunders, 1991 - (617.5 DIA(4) 1991) - ISBN0721638732

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Diagnosis of diseases of the chest. Vol. 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnosis of diseases of the chest. Vol. 2

Fraser Robert G.

Philadelphia : Saunders, 1989 - (617.5 DIA(2) 1989) - ISBN0721638716

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Roentgen diagnosis of diseases of bone. Vol. 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roentgen diagnosis of diseases of bone. Vol. 1

Edeiken Jack

Baltimore : Williams & Wilkins, 1981 - (616.07 EDE(1) 1981) - ISBN0683027441

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging Strategies in Oncology

Stark David; Vanel Daniel

London : Martin Dunitz , 1993 - (616.9 IMA 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Surgical neuroangiography. Vol. 2, Endovascular treatment of craniofacial lesions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surgical neuroangiography. Vol. 2, Endovascular treatment of craniofacial lesions

Lasjaunias Pierre L.; Berenstein A

Berlin: Springer-Verlag, 1987 - (616.8 LAS(2) 1987) - ISBN0387165355

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Clinical urography : an atlas and textbook of roentgenologic diagnosis. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical urography : an atlas and textbook of roentgenologic diagnosis. Volume 1

Emmett John L.; Witten David M. joint author; Braasch William F

Philadelphia, Saunders, 1971. - (616.6 EMM(1) 1971) - ISBN0721633773 (v. 1) varies

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Light, visible and invisible, and its medical applications
Light, visible and invisible, and its medical applications
Light, visible and invisible, and its medical applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light, visible and invisible, and its medical applications

London : Imperial College Press , 1999 - (616.07 NEW 1999) - ISBN1-86094-164-8;ISBN1-84816-044-5

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body MDCT in Small Animals Basic Principles Technology and Clinical Applications

Springer; 2017 - (616 BOD 2017)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urologic pathology with clinical and radiologic correlations

Someren Ayten

New York : MacMilan, 1989 - (616.6 URO 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coronary arteriography and angioplasty /‰cSpencer B. King III, John S. Douglas, Jr.

King Spencer B.; Douglas John S.

New York : McGraw-Hill, c1985. - (616.1 KIN 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 41.442  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (950)
 2. 1960đến1974  (3.140)
 3. 1975đến1989  (1.772)
 4. 1990đến2005  (7.944)
 5. Sau 2005  (27.432)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (36.975)
 2. Japanese  (941)
 3. Portuguese  (730)
 4. German  (726)
 5. Spanish  (590)
 6. Norwegian  (476)
 7. French  (438)
 8. Italian  (434)
 9. Danish  (186)
 10. Persian  (93)
 11. Turkish  (84)
 12. Chinese  (74)
 13. Korean  (49)
 14. Polish  (16)
 15. Russian  (15)
 16. Indonesian  (6)
 17. Thai  (4)
 18. Ukrainian  (4)
 19. Lithuanian  (3)
 20. Czech  (3)
 21. Dutch  (3)
 22. Hungarian  (1)
 23. Romanian  (1)
 24. Vietnamese  (1)
 25. Slovenian  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jacobs, Reinhilde
 2. Lee, J
 3. Manke, I
 4. Vontobel, Peter
 5. Reinhart, G.

theo chủ đề:

 1. Radiography
 2. Humans
 3. Medicine
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...