skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 573.197  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The scheme of automatic pseudo Doppler software defined radio direction finder

Pavlyuk V.V

Vìsnik Žitomirsʹkogo Deržavnogo Tehnologìčnogo Unìversitetu: Tehnìčnì Nauki, 01 April 2017, Vol.1(79), pp.87-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1728-4260 ; E-ISSN: 1728-4260

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GEOGRAPHICAL INFORMATION SERVICES BASED SOFTWARE AND IMAGING SYSTEM TO SUPPORT THE RADIO DIRECTION FINDING RESULTS

Bora Temizel ; Ersin Göse ; Mustafa Emre Aydemir

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 01 January 2014, Vol.7(1), pp.53-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-0448 ; E-ISSN: 1304-0448

Toàn văn sẵn có

3
无线电测向在野外探险车上的应用 - The Application of Radio Direction Finding Technology in Wild Adventure Vehicle
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

无线电测向在野外探险车上的应用 - The Application of Radio Direction Finding Technology in Wild Adventure Vehicle

谭继承 ; 熊珊 ; 钟瑞舞 ; 李建坤 ; Tan Jicheng Xiong Shan Zhong Ruiwu Li Jiankun

科技广场 - Science Mosaic, 2012, Issue 01, pp.179-181

ISSN: 1671-4792

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radyo frekans kestırme sonuçlarinin coğrafı bılgı sıstemlerı tabanli yazilim ve görüntüleme sıstemı ıle desteklenmesı
Geographical information services based software and imaging system to support the radio direction finding results

TEMİZEL, Bora ; GÖSE, Ersin ; AYDEMİR, M.Emre

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi), 2014, Vol.7(1), pp.1-11

E-ISSN: 2148-1059 ; DOI: 10.7603/s40690-014-0005-1

Toàn văn sẵn có

5
无线电测向接收机的设计与实现 - Design and Realization of Radio Direction-finding Receiver
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

无线电测向接收机的设计与实现 - Design and Realization of Radio Direction-finding Receiver

李欣 ; 杨轶欢 ; LI Xin, YANG Yi-huan

哈尔滨理工大学学报 - Journal of Harbin University of Science and Technology, 2010, Vol.15(1), pp.95-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-2683

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precision of direction of arrival (DOA) estimation using novel three dimensional array geometries

Poormohammad, Sarah ; Farzaneh, Forouhar

AEUE - International Journal of Electronics and Communications, May 2017, Vol.75, pp.35-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-8411 ; E-ISSN: 1618-0399 ; DOI: 10.1016/j.aeue.2017.02.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
华南理工大学无线电测向体育课程教学模式的建构与实践 - Construction and practice of radio direction finding physical education course teaching mode of South China University of Technology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

华南理工大学无线电测向体育课程教学模式的建构与实践 - Construction and practice of radio direction finding physical education course teaching mode of South China University of Technology

扶健华

体育学刊 - Journal of Physical Education, 2017, Vol.24(04), pp.84-87

ISSN: 1006-7116

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio Direction Finding in Air Traffic Services

Andrej Novak

Promet (Zagreb), 01 September 2005, Vol.17(5), pp.273-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-5320 ; E-ISSN: 1848-4069 ; DOI: 10.7307/ptt.v17i5.645

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protected Spaces in Smart Cities and the Identification of New Radio Signals in their Environment using a Complex Measurement Method

Bréda, Gábor

Interdisciplinary Description of Complex Systems, 2019, Vol.17(1-A), p.67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13344684 ; E-ISSN: 13344676 ; DOI: 10.7906/indecs.17.1.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

衛星信号受信機

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting radar blockage based on drive history

Shane Elwart ; Aaron L. Mills ; Dorian Jack Spero

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital beam forming using frequency-modulated signals

Wiesbeck Werner ; Schuler Karin ; Becker Denis

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for dynamic voltage scaling in a GPS receiver

Vishin Sanjay ; Gronemeyer Steve

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geo-Lokalisierungsverfahren mit mehreren Sender mit räumlich-zeitlicher Behandlung
Procédé de géo-localisation multi-émetteurs par traitement spatio-temporel
Multi-transmitter geo-positioning method by space-time processing

Bosse, Jonathan ; Ferreol, Anne ; Lazarbal, Pascal

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于经由超级区的交叉的细化定位的方法和系统
Method and system for refined positioning via intersection of hyper zones

Yang Hongming

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SISTEMA ACUSTICO SUBACQUEO A BASSO COSTO PER LA FORMAZIONE DI IMMAGINI TRIDIMENSIONALI IN TEMPO REALE

Ferraioli, Fabrizio ; Marasco, Renato

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种机载雷达空时回波数据的两级空时自适应处理方法

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS FOR MEASURING POSITION OF ROV

Park, Won Chul ; Chung, Koo Rack

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

돌고래 탐지 시스템장치 및 그 방법
System apparatus and method of Dolphin monitoring

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 573.197  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (14.273)
 2. 1960đến1974  (22.013)
 3. 1975đến1989  (61.733)
 4. 1990đến2005  (133.750)
 5. Sau 2005  (339.487)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (486.155)
 2. French  (111.620)
 3. German  (91.322)
 4. Chinese  (77.510)
 5. Korean  (22.459)
 6. Japanese  (20.179)
 7. Russian  (10.644)
 8. Spanish  (5.353)
 9. Portuguese  (2.454)
 10. Norwegian  (2.353)
 11. Italian  (1.901)
 12. Dutch  (1.697)
 13. Danish  (1.194)
 14. Finnish  (1.137)
 15. Ukrainian  (836)
 16. Polish  (554)
 17. Hebrew  (413)
 18. Czech  (273)
 19. Turkish  (200)
 20. Romanian  (135)
 21. Hungarian  (118)
 22. Greek  (85)
 23. Arabic  (26)
 24. Lithuanian  (4)
 25. Icelandic  (4)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu Hongwei
 2. Chen Jie
 3. Zhang Yu
 4. Wang Yong
 5. Wang Jun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...