skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.157  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Teaching international relations in Vietnam: chances and challenges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching international relations in Vietnam: chances and challenges

Pham, Quang Minh

ISIKNOWLEDGE; 1470-482X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30616; https://academic.oup.com/irap/article-abstract/9/1/131/723024/Teaching-international-relations-in-Vietnam?related-urls=yes&legid=irap;9/1/131

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế

Hoàng Khắc Nam

ĐHQGHN; 2016

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suốt đời tìm kiếm hoà bình

Pôling R.L.; Gâygiơ R.L

H. : Thế giới, 1993 - (327 POL 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

European journal of international relations.

London : Sage Publications, 2006 - ISSN1354-0661

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The concept of Responsibility to protect and its implications : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Nguyễn Thị Tú; Phạm Quang Minh

H. : ĐHKHXH&NV, 2015 - (327 NG-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Quan hệ Ấn Độ - ASEAN giai đoạn 2009 - 2015
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Ấn Độ - ASEAN giai đoạn 2009 - 2015

Nguyễn, Thiên Hương; Bùi, Thành Nam

Nguyễn, T. H. (2017). Quan hệ Ấn Độ - ASEAN giai đoạn 2009 - 2015. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33979

Truy cập trực tuyến

7
Vấn đề di cư trong quan hệ quốc tế (1991-2016): Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề di cư trong quan hệ quốc tế (1991-2016): Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102

Nghiêm, Tuấn Hùng; Phạm, Minh Sơn

Nghiêm, T. H. (2018). Vấn đề di cư trong quan hệ quốc tế (1991-2016). Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65267; 325.2 NG-H 2018 / 02050005401

Truy cập trực tuyến

8
Hỗ trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên (2000-2015) : Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hỗ trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên (2000-2015) : Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102

Vũ, Thị Anh Thư; Hoàng, Phước Hiệp

Vũ, T. A. T. (2018). Hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên (2000-2015). Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65343; 327 VU-T 2018 / 02050005415

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Ấn Độ ASEAN giai đoạn 2009 2015

Nguyễn Thiên Hương

H ĐHKHXH&NV; 2017

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unesco office, Jakarta : role and activities: Anunal report 1995

Jakata : [Sl.], 1995 - (327 UNE 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

По пути проложенному в Хельсинки

М. : Политическая лит., 1980 - (327 ПОТ 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar trước chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ (2009 – 2015)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar trước chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ (2009 – 2015)

Trần, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thu Mỹ

Trần, Q. T. (2016). Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar trước chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ (2009 – 2015). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050004777; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33974

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar trước chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ (2009 – 2015) : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Trần Quốc Tuấn; Nguyễn Thu Mỹ

H. : ĐHKHXH & NV, 2016 - (327.5910599 TR-T 2016)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình xây dựng quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Hàn Quốc (1989 - 2009) : Luận án TS. Khu vực học và văn hoá học: 62 31 06

Lê Thị Thu Giang; Phạm Quang Minh

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016 - (327.5905195 LE-G 2016)

Truy cập trực tuyến

15
Quá trình xây dựng quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Hàn Quốc (1989 - 2009)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình xây dựng quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Hàn Quốc (1989 - 2009)

Lê, Thị Thu Giang

181 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15844

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Ấn Độ - ASEAN giai đoạn 2009 - 2015 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Nguyễn Thiên Hương; Bùi Thành Nam

H. : ĐHKHXH & NV, 2017 - (327.54059 NG-H 2017)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam – Mông Cổ từ năm 2000 đến nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Lê Minh Đông; Đặng Minh Đức

H. : ĐHKHXH & NV, 2016 - (327.5970517 LE-Đ 2016)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh Đông Á giai đoạn 1991 - 2015 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Bùi Hải Yến; Trịnh Thị Hoa

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017 - (327.59 BU-Y 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác

Lê, Linh Lan

Lê, L. L. (2005). Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHXH&NV, T. 21, Số 2, tr. 27-35; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5583

Truy cập trực tuyến

20
Quan hệ Campuchia - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Campuchia - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI

Doãn, Thành Kiên

115 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/VNU_123/4010

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.157  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (234)
 2. Trong mục lục thư viện (621)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (18)
 2. 1967đến1979  (33)
 3. 1980đến1992  (40)
 4. 1993đến2005  (157)
 5. Sau 2005  (914)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (751)
 2. Sách  (377)
 3. Bài báo  (23)
 4. Tạp chí  (6)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (655)
 2. English  (241)
 3. Undetermined  (105)
 4. French  (5)
 5. Chinese  (3)
 6. Russian  (1)
 7. Japanese  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...