skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 487.916  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Environmental Problems of Central Asia and their Economic, Social and Security Impacts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Problems of Central Asia and their Economic, Social and Security Impacts

Jiaguo Qi, Kyle T. Evered

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29504

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Problems of Central Asia and their Economic Social and Security Impacts

Jiaguo Qi Kyle T Evered

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

3
System identification using regular and quantized observations : applications of large deviations principles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

System identification using regular and quantized observations : applications of large deviations principles

He, Qi; Wang, Le Yi.; Yin, George

1461462916; 9781461462927; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19498

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国古代文学作品选 一 先秦至唐五代部分 Zhong guo gu dai wen xue zuo pin xuan yi Xian qin zhi tang wu dai bu fen

Xu zhong yu; Jin qi hua

Hua dong shi fan ta xue chu ban she; 1999 - (895.109 XUZ 1999)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

洛丽塔 Lolita

Nabokefu; Xiaodan Yu; Shi qi Liao

Shi dai wen yi chu ban she; 1997 - (895.13 NAB 1997)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

豺狼的智慧 强者的生存之道 Chai lang de zhi hui Qiang zhe de sheng cun zhi dao

中石 企管  中石编著  ;  Shi Zhong qi guan

华文出版社  Bei jing Hua wen chu ban she; 1999 - (158 SHI 1999)

Truy cập trực tuyến

7
System identification using regular and quantized observations : applications of large deviations principles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

System identification using regular and quantized observations : applications of large deviations principles

He Qi; Wang Le Yi; Yin George

New York : Springer, c2013. - (QC595.5 .H4 2013) - ISBN9781461462910 (pbk. : acid-free paper);ISBN1461462916 (pbk. : acid-free paper);ISBN9781461462927 (eBook)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex-specific adaptation drives early sex chromosome evolution in Drosophila

Zhou, Qi ; Bachtrog, Doris

Science (New York, N.Y.), 20 July 2012, Vol.337(6092), pp.341-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22822149 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1225385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A continuous-review inventory model with random disruptions at the primary supplier

Qi, Lian

European Journal of Operational Research, 16 February 2013, Vol.225(1), pp.59-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2012.09.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics. Symmetry meets topology

Qi, Xiao-Liang

Science (New York, N.Y.), 21 December 2012, Vol.338(6114), pp.1550-1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23258881 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1232394

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tipping the balance in metabolic regulation: regulating regulatory T cells by costimulation

Qi, Ling

Diabetes, April 2014, Vol.63(4), pp.1179-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1939-327X ; PMID: 24651799 Version:1 ; DOI: 10.2337/db13-1915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Netrin-1 exerts oncogenic activities through enhancing Yes-associated protein stability

Qi, Qi ; Li, Dean Y ; Luo, Hongbo R ; Guan, Kun-Liang ; Ye, Keqiang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 09 June 2015, Vol.112(23), pp.7255-60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 26039999 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1505917112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of alternative performance measures on portfolio procurement with contingent option contracts

Fu, Qi

International Journal of Production Economics, 2015, Vol.167, p.128(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Luria–Delbrück protocol is still the most practical

Zheng, Qi

Journal of Theoretical Biology, 07 December 2015, Vol.386, pp.188-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2015.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-examining the “Chinese learner”: a case study of mainland Chinese students’ learning experiences at British Universities

Wu, Qi

Higher Education, 2015, Vol.70(4), pp.753-766 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-015-9865-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value and capacity of tax shields: An analysis of the slicing approach

Qi, Howard

Journal of Banking and Finance, 2011, Vol.35(1), pp.166-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4266 ; E-ISSN: 1872-6372 ; DOI: 10.1016/j.jbankfin.2010.07.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian medicine: exploitation of plants

Cao, Shixiong ; Feng, Qi

Science (New York, N.Y.), 09 March 2012, Vol.335(6073), pp.1168-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22403370 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.335.6073.1168-b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multidimensional child poverty index in China

Qi, Di ; Wu, Yichao

Children and Youth Services Review, 2015, Vol.57, p.159(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-7409

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multidimensional child poverty index in China

Qi, Di ; Wu, Yichao

Children and Youth Services Review, 2015, Vol.57, p.159(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-7409

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roles of helix H69 of 23S rRNA in translation initiation

Liu, Qi ; Fredrick, Kurt

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 15 September 2015, Vol.112(37), pp.11559-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 26324939 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1507703112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 487.916  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (130)
 2. 1974đến1986  (374)
 3. 1987đến1997  (6.732)
 4. 1998đến2009  (80.621)
 5. Sau 2009  (399.116)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Wang, Qi  (6.805)
 2. Wang, Q.  (6.104)
 3. Zhang, Qi  (6.008)
 4. Zhang, Q  (5.363)
 5. Qi, X.  (4.176)
 6. Li, Qi  (4.009)
 7. Liu, Qi  (3.346)
 8. Qi, L.  (3.330)
 9. Chen, Qi  (2.670)
 10. Zhou, Qi  (1.961)
 11. Yang, Qi  (1.877)
 12. Sun, Qi  (1.475)
 13. Wu, Qi  (1.472)
 14. Shen, Qi  (1.375)
 15. Qi, Wei  (908)
 16. He Qi  (866)
 17. Qi, Lu  (539)
 18. Qi, Yue  (483)
 19. Hu, Qi  (421)
 20. He, Qi  (286)
 21. Qi, Qibin  (138)
 22. Wang, Le Yi.  (2)
 23. Yin, George  (2)
 24. Jin qi hua  (2)
 25. Wang Le Yi  (1)
 26.  Shi Zhong qi guan  (1)
 27. Shi qi Liao  (1)
 28. Xiaodan Yu  (1)
 29. Yin George  (1)
 30. Jiaguo Qi Kyle T Evered  (1)
 31. Jiaguo Qi, Kyle T. Evered  (1)
 32. 中石 企管  中石编著    (1)
 33. Xu zhong yu  (1)
 34. Nabokefu  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (400.907)
 2. Chinese  (200.168)
 3. French  (12.009)
 4. German  (9.526)
 5. Japanese  (1.244)
 6. Spanish  (1.036)
 7. Korean  (725)
 8. Portuguese  (635)
 9. Italian  (374)
 10. Danish  (121)
 11. Russian  (105)
 12. Norwegian  (94)
 13. Polish  (63)
 14. Hungarian  (43)
 15. Dutch  (34)
 16. Arabic  (31)
 17. Czech  (29)
 18. Greek  (23)
 19. Finnish  (12)
 20. Turkish  (11)
 21. Ukrainian  (9)
 22. Romanian  (8)
 23. Slovak  (7)
 24. Lithuanian  (2)
 25. Hebrew  (2)
 26. Persian  (2)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Qi
 2. Wang, Q.
 3. Zhang, Qi
 4. Zhang, Q
 5. Qi, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...