skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive visual analysis of a large ICU database: a novel approach to data analysis

Gan, H ; Matkovic, K ; Ammer, A ; Purgathofer, W ; Bennett, D ; Terblanche, M

Critical Care, 2011, Vol.15(Suppl 1), p.P135-P135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-8535 ; E-ISSN: 1466-609X ; DOI: 10.1186/cc9555 ; PMCID: 3061765

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung Forschungs-GmbH, Vienna, Austria

Stonawski, G. ; Purgathofer, W.

DOI: 10.2312/conf/EG2013/lab/L10 ; Related ISSN: 1017-4656

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Institute of Computer Graphics and Algorithms, Vienna, Austria

Purgathofer, W. ; Gröller, E. ; Wimmer, M.

DOI: 10.2312/conf/EG2013/lab/L07 ; Related ISSN: 1017-4656

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Quality Tactile Paintings

Reichinger, A. ; Maierhofer, S. ; Purgathofer, W.

DOI: 10.2312/EG2011/areas/001-008 ; Related ISSN: 1017-4656

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey of Real-Time Hard Shadow Mapping Methods

Scherzer, D. ; Wimmer, M. ; Purgathofer, W.

DOI: 10.2312/egst.20101060 ; Related ISSN: 1017-4656

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State of the Art in Perceptually Driven Radiosity

Prikryl, J. ; Purgathofer, W.

DOI: 10.2312/egst.19981023 ; Related ISSN: 1017-4656

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Picture files for hierarchically structured pictures

Barth, W ; Purgathofer, W ; Rainer, Th

Computers & Graphics, 1990, Vol.14(2), pp.289-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; E-ISSN: 1873-7684 ; DOI: 10.1016/0097-8493(90)90040-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The high-level graphics programming language PASCAL/Graph

Barth, W ; Dirnberger, J ; Purgathofer, W

Computers & Graphics, 1982, Vol.6(3), pp.109-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; E-ISSN: 1873-7684 ; DOI: 10.1016/0097-8493(82)90004-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analytical Model for Skylight Polarisation

Wilkie, A. ; Ulbricht, C. ; Tobler, Robert F. ; Zotti, G. ; Purgathofer, W.

DOI: 10.2312/EGWR/EGSR04/387-397 ; Related ISSN: 1727-3463 ; Related ISBN: 3-905673-12-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1990  (1)
  2. 1990đến1997  (1)
  3. 1998đến2003  (1)
  4. 2004đến2010  (2)
  5. Sau 2010  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...