skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Death Penalty in Japan Will the Public Tolerate Abolition

Sato Mai

Springer; 2014 - (364.660952)

Truy cập trực tuyến

2
Capital punishment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capital punishment

Flanders Stephen A.; Brown Caroline M

New York : Facts on file, c1991 - (345.73 FLA 1991) - ISBN0816019126 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The golden and ghoulish age of the gibbet in Britain

Tarlow Sarah

Palgrave Macmillan; 2017 - (364.66094109032)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion Crime and Punishment An Evolutionary Perspective

Durrant Russil Poppelwell Zoe

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crimes and punishments and Bernard Shaw

Dukore Bernard F 1931

Palgrave Macmillan; 2017 - (822 DUK 2017)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The death penalty in Japan will the public tolerate abolition

Sato Mai

Springer; 2014 - (364.660952 SAT 2014)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The death penalty in Japan will the public tolerate abolition

Sato Mai

Springer; 2014 - (364.660952 SAT 2014)

Truy cập trực tuyến

8
Taking sides. Clashing views on moral issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking sides. Clashing views on moral issues

Satris Stephen

Dubuque, Iowa : McGraw-Hill, c2008. - Dubuque: McGraw-Hill, 2008 - (170 TAK 2008) - ISBN0073397156;ISBN9780073397153

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...