skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pisa Pisa 2009 Assessment Framework: Key Competencies in Reading, Mathematics and Science.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pisa Pisa 2009 Assessment Framework: Key Competencies in Reading, Mathematics and Science.

Publishing OECD Publishing

ISBN10: 9264059601 ; ISBN13: 9789264059603 ; E-ISBN10: 9264062653 ; E-ISBN13: 9789264062658

Toàn văn sẵn có

2
OECD Economic Surveys: Luxembourg 2010.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: Luxembourg 2010.

Publishing OECD Publishing

ISBN10: 9264077324 ; ISBN13: 9789264077324 ; E-ISBN10: 9264086544 ; E-ISBN13: 9789264086548

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow.

Publishing OECD Publishing

ISBN10: 9264084703 ; ISBN13: 9789264084704 ; E-ISBN10: 9264083472 ; E-ISBN13: 9789264083479

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Better Regulation in Europe Better Regulation in Europe: Netherlands 2010.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Better Regulation in Europe Better Regulation in Europe: Netherlands 2010.

Publishing OECD Publishing

ISBN10: 9264084517 ; ISBN13: 9789264084513 ; E-ISBN10: 9264084568 ; E-ISBN13: 9789264084568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
OECD Rural Policy Reviews Strategies to Improve Rural Service Delivery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Rural Policy Reviews Strategies to Improve Rural Service Delivery

Publishing OECD Publishing

ISBN10: 9264083952 ; ISBN13: 9789264083950 ; E-ISBN10: 9264083960 ; E-ISBN13: 9789264083967

Toàn văn sẵn có

6
China: OECD Economic Surveys 2005/13.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China: OECD Economic Surveys 2005/13.

Publishing OECD Publishing

ISBN10: 926401182X ; ISBN13: 9789264011823 ; E-ISBN10: 9264011838 ; E-ISBN13: 9789264011830

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. OECD Publishing
  2. Oecd
  3. Organisation For Economic Co-Operation And Development
  4. Publishing, Oecd
  5. Ebrary, Inc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...