skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.067.043  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archives belges de médecine sociale, hygiène, médecine du travail et médecine légale

ISSN0003-9578

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiological news bulletin

ISSN0218-0103

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives

ISSN1090-0039

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Research in Health Sciences

ISSN1682-2765

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report

ISSN1919-5400

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Public Health Journal

ISSN1947-4989

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

World hospitals

ISSN0512-3135

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern hospital

ISSN0026-783X

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal for healthcare quality

ISSN1062-2551

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergency medical services

ISSN0094-6575

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital administration

ISSN0018-5523

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital management

ISSN0018-5744

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital progress

ISSN0018-5817

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital risk management

ISSN0199-6312

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the American Medical Record Association

ISSN0273-9976

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiology management

ISSN0198-7097

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Journal of long term care administration

ISSN0093-4445

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

QRB. Quality review bulletin

ISSN0097-5990

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health care innovations

ISSN1085-1089

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Health care supervisor

ISSN0731-3381

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.067.043  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (32.917)
 2. 1958đến1972  (14.695)
 3. 1973đến1987  (28.997)
 4. 1988đến2003  (125.753)
 5. Sau 2003  (857.494)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (982.110)
 2. Portuguese  (45.528)
 3. German  (29.761)
 4. Spanish  (14.167)
 5. French  (8.650)
 6. Italian  (3.265)
 7. Persian  (1.849)
 8. Dutch  (930)
 9. Norwegian  (843)
 10. Japanese  (782)
 11. Russian  (689)
 12. Chinese  (433)
 13. Danish  (323)
 14. Turkish  (261)
 15. Bokmål, Norwegian  (220)
 16. Slovenian  (217)
 17. Czech  (201)
 18. Polish  (201)
 19. Korean  (185)
 20. Finnish  (160)
 21. Hungarian  (155)
 22. Greek  (151)
 23. Slovak  (148)
 24. Romanian  (146)
 25. Catalan  (134)
 26. Lithuanian  (133)
 27. Bulgarian  (122)
 28. Arabic  (24)
 29. Icelandic  (23)
 30. Serbo-Croatian  (19)
 31. Ukrainian  (15)
 32. Albanian  (10)
 33. Macedonian  (7)
 34. Hebrew  (4)
 35. Vietnamese  (2)
 36. Germanic (Other)  (2)
 37. Welsh  (1)
 38. Hindi  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kawachi, Ichiro
 2. Bhutta, Zulfiqar A
 3. Subramanian, S.V.
 4. Bhutta, Za
 5. De Bourdeaudhuij, Ilse

theo chủ đề:

 1. Public Health
 2. Humans
 3. Female
 4. Male
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...