skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.229.457  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital outlook

ISSN1098-8416

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

衛生化学

ISSN0013-273X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archives belges de médecine sociale, hygiène, médecine du travail et médecine légale

ISSN0003-9578

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiological news bulletin

ISSN0218-0103

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitteilungen aus Lebensmitteluntersuchung und Hygiene

ISSN1424-1307

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red book online

ISSN1544-9300

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives

ISSN1090-0039

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本鑑識科学技術学会誌

ISSN1342-8713

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

PKV Publik

ISSN0723-8959

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

生活衛生

ISSN0582-4176

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exchange on HIV/AIDS, sexuality and gender

ISSN1871-7551

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本法科学技術学会誌

ISSN1880-1323

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cases in public health communication and marketing

ISSN1943-0205

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Research in Health Sciences

ISSN1682-2765

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report

ISSN1919-5400

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of psychiatry, psychology and mental health

ISSN2150-7937

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital risk management

ISSN0199-6312

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital management

ISSN0018-5744

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital progress

ISSN0018-5817

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern hospital

ISSN0026-783X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.229.457  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (3.707)
 2. 1958đến1972  (6.811)
 3. 1973đến1987  (35.076)
 4. 1988đến2003  (153.504)
 5. Sau 2003  (1.020.467)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.143.429)
 2. Portuguese  (46.921)
 3. German  (29.919)
 4. Spanish  (20.860)
 5. French  (12.917)
 6. Italian  (3.837)
 7. Persian  (2.267)
 8. Russian  (1.380)
 9. Norwegian  (1.366)
 10. Dutch  (1.219)
 11. Korean  (958)
 12. Japanese  (739)
 13. Chinese  (427)
 14. Danish  (378)
 15. Polish  (352)
 16. Turkish  (285)
 17. Slovenian  (239)
 18. Czech  (226)
 19. Finnish  (181)
 20. Hungarian  (178)
 21. Greek  (173)
 22. Slovak  (170)
 23. Romanian  (166)
 24. Lithuanian  (162)
 25. Catalan  (148)
 26. Bulgarian  (144)
 27. Arabic  (35)
 28. Icelandic  (27)
 29. Serbo-Croatian  (20)
 30. Ukrainian  (19)
 31. Albanian  (10)
 32. Macedonian  (7)
 33. Hebrew  (3)
 34. Vietnamese  (2)
 35. Samoan  (2)
 36. Germanic (Other)  (2)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bhutta, Zulfiqar A
 2. De Bourdeaudhuij, Ilse
 3. Bhutta, Zulfiqar
 4. Stronks, Karien
 5. de Vries, Hein

theo chủ đề:

 1. Public Health
 2. Humans
 3. Female
 4. Male
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...