skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 17.619  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nietzsche and Suffered Social Histories genealogy and convalescence

Jackson Jeffrey Martin

Palgrave Macmillan; 2017 - (150.19)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistance in everyday life constructing cultural experiences

Springer; 2017 - (121)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing the structures of the subject Lacan and topology

Greenshields Will

Palgrave Macmillan; 2017 - (150.19 5)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The basic writings of Sigmund Freud

Freud Sigmund; Brill A. A

New York : Modern Library, c1966. - (150.19 FRE 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Phân tâm học và tình yêu : nghiên cứu lý luận
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tâm học và tình yêu : nghiên cứu lý luận

Freud Sigmund; Đỗ Lai Thúy; Phan Ngọc Hà

Hà Nội : Hội nhà văn , 2017 - (150.1952 PHA 2017) - ISBN9786045392966

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychoanalyzing the Politics of the New Brain Sciences

Samuels Robert

Springer International Publishing; 2017 - (303.483)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Juliet Mitchell and the Lateral Axis Twenty First Century Psychoanalysis and Feminism

Palgrave Macmillan; 2015 - (150.19 5)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Poetic Inquiry

Owton Helen

Palgrave Macmillan; 2017 - (300.72)

Truy cập trực tuyến

9
Fratricide in the Holy Land : A Psychoanalytic View of the Arab-Israeli Conflict
Fratricide in the Holy Land : A Psychoanalytic View of the Arab-Israeli Conflict
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fratricide in the Holy Land : A Psychoanalytic View of the Arab-Israeli Conflict

Madison, Wis. : University of Wisconsin Press, 2004. - (956.05 FAL 2004) - ISBN0-299-20250-X;ISBN0-299-20254-2;ISBN9786612269578;ISBN1-282-26957-7;ISBN0-299-20253-4

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perversion Now

Caine Diana Wright Colin

Palgrave Macmillan; 2017 - (155.2)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deep drama exploring life as theatre

Scheibe Karl E

Palgrave Macmillan; 2017 - (700.19 SCH 2017)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The law of desire on Lacan's 'Kant with Sade'

Palgrave Macmillan; 2017 - (150.19 5092)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychoanalysis philosophy and myth in contemporary culture after Oedipus

Voela Angie

Springer Berlin Heidelberg; 2017 - (155.2)

Truy cập trực tuyến

14
Power and the corporate mind
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and the corporate mind

Zaleznik Abraham; Kets de Vries Manfred F. R

Chicago : Bonus Books, 1985. - (658.4 ZAL 1985) - ISBN0933893051 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freud : a life for our time

Gay Peter

New York : Norton, 1988 - (150.19 GAY 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narcissism melancholia and the subject of community

Palgrave Macmillan; 2017 - (150.1952)

Truy cập trực tuyến

17
Cognitive psychodynamics : from conflict to character
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive psychodynamics : from conflict to character

Horowitz Mardi Jon

New York : Wiley, c1998. - (150.19 HOR 1998) - ISBN0471117722 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
The reproduction of mothering: psychoanalysis and the sociology of gender
The reproduction of mothering: psychoanalysis and the sociology of gender
The reproduction of mothering: psychoanalysis and the sociology of gender
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The reproduction of mothering: psychoanalysis and the sociology of gender

Berkeley : University of California Press, c1978. - (301 CHO 1978) - ISBN0-520-03133-4

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irrepressible truth on Lacan's 'the Freudian thing'

Johnston Adrian

Palgrave Macmillan; 2017 - (150.195092)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remembering as reparation psychoanalysis and historical memory

Figlio Karl

Palgrave Macmillan; 2017 - (153.12)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 17.619  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (312)
 2. 1959đến1973  (244)
 3. 1974đến1988  (262)
 4. 1989đến2004  (3.215)
 5. Sau 2004  (13.121)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Psychoanalysis  (12.556)
 2. Psychology  (4.903)
 3. Psychology, Psychoanalysis  (3.112)
 4. Psicanálise  (2.392)
 5. Psychotherapy  (1.527)
 6. Psicoanálisis  (1.488)
 7. Psychiatry  (1.364)
 8. Medicine  (1.186)
 9. Psychology, Multidisciplinary  (1.141)
 10. Philosophy  (920)
 11. Humans  (866)
 12. Clinical Psychology  (747)
 13. Languages & Literatures  (741)
 14. Psychoanalytic Theory  (646)
 15. Sociology  (531)
 16. Freud  (495)
 17. Religion  (364)
 18. History, 20th Century  (347)
 19. Psychoanalytic Therapy  (347)
 20. Trauma  (299)
 21. Neurosciences  (269)
 22. Psychoanalysts  (199)
 23. Psychological aspects  (64)
 24. Interpersonal relations  (58)
 25. Psychoanalysis and feminism  (30)
 26. Leadership  (27)
 27. Arab-Israeli conflict  (9)
 28. Women and psychoanalysis  (7)
 29. Tâm lý học  (4)
 30. Phân tích tâm lý  (2)
 31. Lãnh đạo  (1)
 32. Psychology Psychoanalysis Philosophy Psychology Comparative Psychoanalysis Sexual behavior Ethics PSYCHOLOGY Reference Psychoanalysis Philosophy Psychology Movements Psychoanalysis Psychology Human Sexuality Philosophy Ethics & Moral Philosophy Literary Criticism Semiotics & Theory Psychoanalytical theory Freudian psychology Sexual behaviour Ethics & moral philosophy Literary theory Psychology Neuropsychology Psychology Psychoanalytic Theory Psychoanalytic Therapy Electronic books Electronic book  (1)
 33. Khoa học xã hội  (1)
 34. Neurosciences Evolutionary psychology Economics Psychological aspects Psychoanalysis Political aspects Psychoanalysis Social aspects  (1)
 35. Quan hệ cộng đồng  (1)
 36. Phân tâm học và triết học  (1)
 37. Political science Capitalism United States Marxian economics Political psychology United States BUSINESS & ECONOMICS Economics General BUSINESS & ECONOMICS Reference Capitalism Economic history Marxian economics Political psychology Political Science Government General Political Science Economic Conditions Philosophy Movements Critical Theory Psychology Movements Psychoanalysis Psychology Psychopathology General Politics & government Political economy History of Western philosophy Psychoanalytical theory Freudian psychology Abnormal psychology Political theory Political economy Critical theory Psychoanalysis Psychology Pathological Political Science History & Theory Political science & theory United States Economic conditions United States Electronic books  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.114)
 2. Portuguese  (5.739)
 3. Spanish  (979)
 4. French  (955)
 5. German  (726)
 6. Italian  (78)
 7. Norwegian  (62)
 8. Polish  (53)
 9. Korean  (51)
 10. Russian  (48)
 11. Swedish  (43)
 12. Turkish  (22)
 13. Japanese  (15)
 14. Dutch  (10)
 15. Romanian  (9)
 16. Chinese  (8)
 17. Hungarian  (6)
 18. Czech  (6)
 19. Arabic  (5)
 20. Ukrainian  (3)
 21. Lithuanian  (1)
 22. Basque  (1)
 23. Vietnamese  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jung, C. G
 2. Bastos, Angélica
 3. Frosh, Stephen
 4. Birman, Joel
 5. Borgogno, Franco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...