skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.530.683  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cloning of some heat shock proteins genes for further transcriptional study of Planktothrix agardhii exposed to abiotic stress
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning of some heat shock proteins genes for further transcriptional study of Planktothrix agardhii exposed to abiotic stress

Tran, Chi Thi Du; Bernard, Cecile; Comte, Katia

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28678

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics and mechanism of DNA bending proteins in binding site recognition doctoral thesis accepted by University of Illinois at Chicago Chicago Illinois USA

Velmurugu Yogambigai

Springer Science+Business Media; 2017 - (530)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The biosynthesis of proteins

Chantrenne H.

Oxford : Pergamon Press , 1961 - (572 CHA 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein reviews Volume 18

Springer; 2017 - (572.6 PRO 2017)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein reviews Volume 17

Springer; 2017 - (572.6 PRO 2017)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mathematical approach to protein biophysics

Scott L Ridgway Fernández Ariel

Springer; 2017 - (571.63)

Truy cập trực tuyến

7
Computational methods for protein structure prediction and modeling. Volume 2, structure prediction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational methods for protein structure prediction and modeling. Volume 2, structure prediction

Liang Jie; Xu Dong; Xu Ying

New York, N.Y. : Springer, c2007. - (572 COM(2) 2007) - ISBN0387333193 (hbk.);ISBN0387333215 (hbk.);ISBN9780387333199 (hbk.);ISBN9780387333212 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drebrin from structure and function to physiological and pathological roles

Springer; 2017 - (572 DRE 2017)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCTP Tpt1 remodeling signaling from stem cell to disease

Springer; 2017 - (616.994071 TCT 2017)

Truy cập trực tuyến

10
Orphan G Protein-Coupled Receptors and Novel Neuropeptides
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orphan G Protein-Coupled Receptors and Novel Neuropeptides

Olivier Civelli; Qun-Yong Zhou

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25086

Truy cập trực tuyến

11
Protein - Protein Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein - Protein Interaction

Werther, Meike ; Seitz, Harald

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26439

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat shock proteins in veterinary medicine and sciences Volume 12

Springer; 2017 - (572.6 HEA 2017)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein structure

Scheraga H.A.

New York : Cornel University, 1961 - (572 SCH 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Protein biotechnology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein biotechnology

Walsh Gary.; Headon Denis R

Chichester ; New York, N.Y. : Wiley, c1994 - (660.63 WAL 1994) - ISBN0471943932 (pbk.) :;ISBN0471943967 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Principles and reactions of protein extraction, purification, and characterization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and reactions of protein extraction, purification, and characterization

Ahmed Hafiz

Boca Raton : CRC Press, c2005. - (572 AHM 2005) - ISBN0849320348 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From protein structure to function with bioinformatics

Springer; 2017 - (572.633 FRO 2017)

Truy cập trực tuyến

17
Exopolysaccharide assay in Escherichia coli microcolonies using a cleavable fusion protein of GFP-labeled carbohydrate-binding module
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exopolysaccharide assay in Escherichia coli microcolonies using a cleavable fusion protein of GFP-labeled carbohydrate-binding module

Ojima a, Yoshihiro; Suparman, Asep; Nguyen, MinhHong; Sakka, Makiko; Sakka, Kazuo; Taya, Masahito

Scopus; 01677012; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167701215001529; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32113

Truy cập trực tuyến

18
Primary Evaluation of the Cold Shock Protein Existing in the Strain Lactobacillus Plantarum Ul497 and the Strain’s Survival after Temperature Downshock
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary Evaluation of the Cold Shock Protein Existing in the Strain Lactobacillus Plantarum Ul497 and the Strain’s Survival after Temperature Downshock

Uyen, Nguyen Quynh; Lan, Thuong Thị Vo; Viện Công nghệ Sinh học, Đại học quốc gia Ha noi; 2VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64126

Truy cập trực tuyến

19
Some Characteristics of the Bacteriocin and Cold Shock Protein of the Strain Lactobacillus Plantarum Ul485 Isolated from Chao of Hue Province in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Characteristics of the Bacteriocin and Cold Shock Protein of the Strain Lactobacillus Plantarum Ul485 Isolated from Chao of Hue Province in Vietnam

Nguyễn, Quỳnh Uyển; Đồng, Thị Hoàng Anh; Nguyễn, Thị Mỹ Lệ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66946

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoaffinity labeling for structural probing within protein

Springer; 2017 - (572.36 PHO 2017)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.530.683  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.322.462)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.530.630)
 3. Trong mục lục thư viện (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (5.700)
 2. 1960đến1974  (19.225)
 3. 1975đến1989  (79.002)
 4. 1990đến2005  (440.110)
 5. Sau 2005  (984.979)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.498.053)
 2. Japanese  (19.710)
 3. French  (15.935)
 4. Chinese  (11.739)
 5. German  (10.647)
 6. Spanish  (5.620)
 7. Portuguese  (4.091)
 8. Russian  (2.182)
 9. Korean  (1.606)
 10. Italian  (1.169)
 11. Norwegian  (1.009)
 12. Dutch  (968)
 13. Danish  (931)
 14. Polish  (561)
 15. Finnish  (450)
 16. Undetermined  (329)
 17. Czech  (248)
 18. Ukrainian  (220)
 19. Turkish  (213)
 20. Romanian  (195)
 21. Hungarian  (126)
 22. Persian  (48)
 23. Greek  (41)
 24. Hebrew  (30)
 25. Icelandic  (22)
 26. Thai  (17)
 27. Arabic  (15)
 28. Slovak  (7)
 29. Lithuanian  (5)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (78)
 2. R - Medicine.  (29)
 3. T - Technology .  (8)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y.
 2. Wang, L.
 3. Li, Jun
 4. Wang, Li
 5. Zhang, Hong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...