skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 454.339  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement and control basics electronic resource Thomas A Hughes

Hughes Thomas A

Research Triangle Park NC ISA c2007; 2007

Truy cập trực tuyến

2
Introduction to process geomorphology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to process geomorphology

Sharma Vijay Kumar

Boca Raton : CRC Press, c2010. - (551.41 SHA 2010) - ISBN9781439803370 (hardcover : alk. paper);ISBN1439803374 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Setting up process of teaching
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Setting up process of teaching

Mai, Văn Hưng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13361

Truy cập trực tuyến

4
Filtering for stochastic volatility from point process observation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filtering for stochastic volatility from point process observation

Tidarut, Plienpanich; Tran, Hung Thao

Tidarut, P, Tran, H. T. (2007). Filtering for stochastic volatility from point process observation. VNU Journal of Science, Mathematics- Physics, 23, 168-177.; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57451

Truy cập trực tuyến

5
Measurement and control basics [electronic resource] / Thomas A. Hughes.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement and control basics [electronic resource] / Thomas A. Hughes.

Hughes, Thomas A.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61601

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macmillan English : Thinking and Writing Processes

New york London : Scribner Laidlaw , 1988

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Process systems analysis and control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process systems analysis and control

Coughanowr Donald R.

New York : McGraw-Hill, c1991. - (TP155.75 .C68 1991) - ISBN0070132127 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Measuring the interest rate pass-through process in Vietnam from 2005 to 2011
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the interest rate pass-through process in Vietnam from 2005 to 2011

Phung, Duc Quyen; Luu, Thi Quynh Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12901

Truy cập trực tuyến

9
Model-based process supervision : a bond graph approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-based process supervision : a bond graph approach

Samantaray, Arun K.; Ould-Bouamama, B.

9781848001589; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29321; http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84800-159-6

Truy cập trực tuyến

10
Efficiency and productivity of hospitals in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficiency and productivity of hospitals in Vietnam

Pham, Thuy Linh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30052

Truy cập trực tuyến

11
Magnetisation and magnetostriction in Fe/Terfecohan/Fe sandwich films withan extended domain wall formation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetisation and magnetostriction in Fe/Terfecohan/Fe sandwich films withan extended domain wall formation

N, H. Duc; D, T. Huong Giang; N, V. Thuc

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31398

Truy cập trực tuyến

12
Magnetisation process and magneto striction in Fe/TerfecoHan/Fe sandwich films with perpendicular magnetic anisotropy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetisation process and magneto striction in Fe/TerfecoHan/Fe sandwich films with perpendicular magnetic anisotropy

N, H. Duc; D, T. Huong Giang; N, V. Thuc

ISIKNOWLEDGE; 0921-4526; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31836; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921452602017805

Truy cập trực tuyến

13
Sense-making process in school innovation: A case study at Vietnam National University, Hanoi – International School
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sense-making process in school innovation: A case study at Vietnam National University, Hanoi – International School

Do, Hong Lien

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60459

Truy cập trực tuyến

14
Conductive-perovskite LaNiO3 Thin Films Prepared by Using Solution Process for Electrode Application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conductive-perovskite LaNiO3 Thin Films Prepared by Using Solution Process for Electrode Application

Nguyen, Quang Hoa; Bui, Nguyen Quoc Trinh

Nguyen, Q. H., Bui, N. Q. T. (2018). Conductive-perovskite LaNiO3 Thin Films Prepared by Using Solution Process for Electrode Application. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 34, No. 2 (2018) 20-26; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62857

Truy cập trực tuyến

15
Conductive-perovskite LaNiO3 Thin Films Prepared by Using Solution Process for Electrode Application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conductive-perovskite LaNiO3 Thin Films Prepared by Using Solution Process for Electrode Application

Nguyen, Quang Hoa; Bui, Nguyen Quoc Trinh

Nguyen, Q. H., Bui, N. Q. T. (2018). Conductive-perovskite LaNiO3 Thin Films Prepared by Using Solution Process for Electrode Application. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 34, No. 2 (2018) 20-26; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62874

Truy cập trực tuyến

16
Sense-making Process in School Innovation: A Case Study at Vietnam National University, Hanoi - International School
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sense-making Process in School Innovation: A Case Study at Vietnam National University, Hanoi - International School

Do, Thi Hong Lien

2588-1116; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61414

Truy cập trực tuyến

17
Mapping BPMN Processes to Organization Centered Multi-Agent Systems to Help Assess Crisis Models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping BPMN Processes to Organization Centered Multi-Agent Systems to Help Assess Crisis Models

Nguyen Tuan Thanh Le, Chihab Hanachi, Serge Stinckwich, Tuong Vinh Ho

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9826

Truy cập trực tuyến

18
Desynchronizing effects of lightning strike disturbances on cyclic forest dynamics in mangrove plantations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desynchronizing effects of lightning strike disturbances on cyclic forest dynamics in mangrove plantations

Tran, Triet; Vien, Ngoc Nam; Markus, Kautz

ISIKNOWLEDGE; 0304-3770; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26196; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304377011000842

Truy cập trực tuyến

19
A trace clustering solution based on using the distance graph model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A trace clustering solution based on using the distance graph model

Ha, Q.-T.; Bui, H.-N.; Nguyen, T.-T.

03029743; http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-45243-2_29; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32321

Truy cập trực tuyến

20
Mapping BPMN processes to organization centered multi-agent systems to help assess crisis models
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping BPMN processes to organization centered multi-agent systems to help assess crisis models

Nguyen, Tuan Thanh Le; Hanachi, Chihab; Stinckwich, Serge; Ho, Tuong Vinh

Scopus; 03029743; http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-24069-5_8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34033

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 454.339  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (2.727)
 2. 1957đến1972  (10.440)
 3. 1973đến1988  (40.527)
 4. 1989đến2005  (123.803)
 5. Sau 2005  (271.152)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (378.651)
 2. French  (22.904)
 3. German  (19.875)
 4. Chinese  (17.472)
 5. Japanese  (9.817)
 6. Portuguese  (6.419)
 7. Spanish  (6.169)
 8. Korean  (5.628)
 9. Russian  (3.931)
 10. Czech  (1.312)
 11. Norwegian  (1.187)
 12. Italian  (962)
 13. Dutch  (716)
 14. Danish  (666)
 15. Polish  (601)
 16. Finnish  (484)
 17. Ukrainian  (353)
 18. Romanian  (346)
 19. Persian  (315)
 20. Turkish  (227)
 21. Undetermined  (178)
 22. Slovak  (95)
 23. Hungarian  (94)
 24. Arabic  (84)
 25. Lithuanian  (76)
 26. Greek  (25)
 27. Thai  (19)
 28. Serbo-Croatian  (17)
 29. Hebrew  (11)
 30. Icelandic  (10)
 31. Vietnamese  (2)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Christofides, Panagiotis D
 2. Li, Huai-Zhi
 3. Chen, Junghui
 4. Cheng, X.
 5. Ma, Youguang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...