skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 605  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.115, Initial reports Mascarene platreau

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(115) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program : Vol.136 Science result. Hawaiian Arch

Dearmont L.H; Marin J.A

Texas : National science Foundation , 1993 - (551.4 PRO(136) 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Ensuring Justice for People With Intellectual Disabilities in Criminal Procedure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ensuring Justice for People With Intellectual Disabilities in Criminal Procedure

Vu, Cong Giao; Hoang, Thi Bich Ngoc; VNU Journal of Science: Legal Studies

Vu, C. G., Hoang, T. B. N. (2019). Ensuring Justice for People With Intellectual Disabilities in Criminal Procedure. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 35, No. 2 (2019) 44-53; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64771

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol. 138, Initial reports. Part 2, Eastern equatorial Pacific

Kennett D; Stewart S.K

Texas : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(138.2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program : Vol.134 Vanuatu (New Hebriges)

Dearmont L.H

College Station, Tex : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(134) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.108, Eastern tropical Atlantic

Barbu E.M

Texas : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(108) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.103, Scientific results Galicia Margin

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(103) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.101, Part A. Initial report Bahamas

Rose W.D

Washington : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(101) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.134, Vatuatu

Fox C.O

College Station, Tex : National science Foundation , 1994 - (551.4 PRO(134) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.108, Part A- Initial report Section 2- Eastern tropical Atlantic

Stewart S.K

College Station, Tex : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(108) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.125, Initial report Bonin/ Mariana region

Stewart S.K

College Station, Tex. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(125) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.138, Initial report. Part 1, Eastern equatorial Pacipic

Kennett D; Stewart S.K

College Station, Tex : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(138.1) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.103, Part A-initial report Galicia margin

College Station, Texas : National science Foundation , 1987 - (551.4 PRO(103) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.135. Part 2, Lau Basin

Maddox E.M

College Station, Tex. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(135.2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.135, Sientific result. Lau Basin

Maddox E.M

College Station, Tex. : National science Foundation , 1994 - (551.4 PRO(135) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the ocean drilling program. Vol.121, Initial reports. Broken ridge and ninety east ridge

Mazzullo E.K

Washington D.C. : NSF & JOI,Inc, 1989 - (551.4 PRO(121) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.117, Initial reports. Oman margin/ Noegene package

Stewart Norman J

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(117) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.118 , Initial reports. Fracture zone drilling on the Southwest Indian ridge

Stewart Sondra K

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(118) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program . Vol.138, Scientific results. Eastern equatorial Pacific

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1995 - (551.4 PRO(138) 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.123, Initial reports. Argo Abyssal Plain/ Exmouth plateau

Stewart S.K; Kennett Diana; Mazzullo Elsa K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(123) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 605  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (82)
 2. 1972đến1985  (18)
 3. 1986đến1997  (63)
 4. 1998đến2010  (130)
 5. Sau 2010  (234)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (300)
 2. Spanish  (39)
 3. Czech  (35)
 4. French  (19)
 5. Portuguese  (18)
 6. Russian  (16)
 7. Polish  (11)
 8. German  (11)
 9. Chinese  (4)
 10. Japanese  (3)
 11. Persian  (3)
 12. Slovak  (2)
 13. Italian  (2)
 14. Romanian  (2)
 15. Ukrainian  (2)
 16. Lithuanian  (1)
 17. Hungarian  (1)
 18. Macedonian  (1)
 19. Arabic  (1)
 20. Thai  (1)
 21. Greek  (1)
 22. Dutch  (1)
 23. Finnish  (1)
 24. Danish  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. English School
 2. European Court of Auditors
 3. Stewart S.K
 4. World Bank
 5. Moravec, Tomáš

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...