skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The correlation dimension of differenced data

Prichard, Dean

Physics Letters A, 1994, Vol.191(3), pp.245-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/0375-9601(94)90134-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Low Doses of Ethanol Reduce Evidence for Nonlinear Structure in Brain Activity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low Doses of Ethanol Reduce Evidence for Nonlinear Structure in Brain Activity

Ehlers, Cindy L. ; Havstad, James ; Prichard, Dean ; Theiler, James

The Journal of Neuroscience, 09/15/1998, Vol.18(18), pp.7474-7486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.18-18-07474.1998

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalized redundancies for time series analysis

Prichard, Dean ; Theiler, James

Physica D: Nonlinear Phenomena, 1995, Vol.84(3), pp.476-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/0167-2789(95)00041-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constrained-realization Monte-Carlo method for hypothesis testing

Theiler, James ; Prichard, Dean

Physica D: Nonlinear Phenomena, 1996, Vol.94(4), pp.221-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/0167-2789(96)00050-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modular space vehicle boards, control software, reprogramming, and failure recovery

Judd Stephen ; Dallmann Nicholas ; Mccabe Kevin ; Delapp Jerry ; Prichard Dean ; Proicou Michael ; Seitz Daniel ; Stein Paul ; Michel John ; Tripp Justin ; Palmer Joseph ; Storms Steven

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODULAR SPACE VEHICLE BOARDS, CONTROL SOFTWARE, REPROGRAMMING, AND FAILURE RECOVERY

Judd Stephen ; Dallmann Nicholas ; Mccabe Kevin ; Delapp Jerry ; Prichard Dean ; Proicou Michael ; Seitz Daniel ; Stein Paul ; Michel John ; Tripp Justin ; Palmer Joseph ; Storms Steven

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating surrogate data for time series with several simultaneously measured variables

Prichard, Dean ; Theiler, James; Theiler, James (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 12, 1994 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.73.951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (2)
 2. 1995đến1995  (1)
 3. 1996đến1997  (1)
 4. 1998đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Prichard, Dean
 2. Prichard, D.
 3. Theiler, J.
 4. Theiler, James
 5. Dallmann Nicholas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...