skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H-L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H-L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2

Preisitsch, Michael; Harmrolfs, Kirsten; Pham, Hang TL; Heiden, Stefan E; Fu ¨ssel, Anna; Wiesner, Jean-Christophe; Pretsch, Alexander; Hagenbruch, Monika Swiatecka; Niedermeyer, Timo HJ; Mundt, Sabine

Scopus; 00218820; https://www.nature.com/ja/journal/v68/n3/full/ja2014118a.html; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33834

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEUE ANTHRACHINON-DERIVATE
NOUVEAUX DÉRIVÉS DE L'ANTHRAQUINONE
NOVEL ANTHRAQUINONE DERIVATIVES

Pretsch, Alexander

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alpha-Catulin Contributes to Drug-Resistance of Melanoma by Activating NF-[kappa]B and AP-1

Kreiseder, Birgit ; Holper-Schichl, Yvonne M ; Muellauer, Barbara ; Jacobi, Nico ; Pretsch, Alexander ; Schmid, Johannes A. ; Martin, Rainer de ; Hundsberger, Harald ; Eger, Andreas ; Wiesner, Christoph

PLoS ONE, March 20, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119402

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial and Anti-Inflammatory Activities of Endophytic Fungi Talaromyces wortmannii Extracts against Acne-Inducing Bacteria.(Research Article)

Pretsch, Alexander ; Nagl, Michael ; Schwendinger, Katja ; Kreiseder, Birgit ; Wiederstein, Martina ; Pretsch, Dagmar ; Genov, Miroslav ; Hollaus, Ralph ; Zinssmeister, Daniela ; Debbab, Abdesamad ; Hundsberger, Harald ; Eger, Andreas ; Proksch, Peter ; Wiesner, Christoph

PLoS ONE, June 2, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0097929

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYGUANIDINEN
PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE POLYGUANIDINES
METHOD FOR PRODUCING POLYGUANIDINES

Pretsch, Alexander

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYGUANIDINEN
PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE POLYGUANIDINES
METHOD FOR PRODUCING POLYGUANIDINES

Pretsch, Alexander

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial and Anti-Inflammatory Activities of Endophytic Fungi Talaromyces wortmannii Extracts against Acne-Inducing Bacteria

Pretsch, Alexander ; Nagl, Michael ; Schwendinger, Katja ; Kreiseder, Birgit ; Wiederstein, Martina ; Pretsch, Dagmar ; Genov, Miroslav ; Hollaus, Ralph ; Zinssmeister, Daniela ; Debbab, Abdesamad ; Hundsberger, Harald ; Eger, Andreas ; Proksch, Peter ; Wiesner, Christoph

PLoS One, Jun 2014, Vol.9(6), p.e97929 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0097929

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibiotically active metabolites from Talaromyces wortmannii, an endophyte of Aloe vera

Bara, Robert ; Aly, Amal H ; Pretsch, Alexander ; Wray, Victor ; Wang, Bingui ; Proksch, Peter ; Debbab, Abdessamad

The Journal of antibiotics, August 2013, Vol.66(8), pp.491-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8820 ; PMID: 23677029 Version:1 ; DOI: 10.1038/ja.2013.28

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial and Anti-Inflammatory Activities of Endophytic Fungi Talaromyces wortmannii Extracts against Acne-Inducing Bacteria.(Research Article)

Pretsch, Alexander ; Nagl, Michael ; Schwendinger, Katja ; Kreiseder, Birgit ; Wiederstein, Martina ; Pretsch, Dagmar ; Genov, Miroslav ; Hollaus, Ralph ; Zinssmeister, Daniela ; Debbab, Abdesamad ; Hundsberger, Harald ; Eger, Andreas ; Proksch, Peter ; Wiesner, Christoph

PLoS ONE, June 2, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel anthraquinone derivatives

Pretsch Alexander ; Proksch Peter ; Debbab Abdessamad

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERWENDUNG VON ANTHRACEN-DERIVATEN ALS ANTIINFEKTIVA
UTILISATION DE DÉRIVÉS DE L'ANTHRACÈNE EN TANT QU'ANTI-INFECTIEUX
USE OF ANTHRACENE DERIVATIVES AS ANTI-INFECTIVES

Pretsch, Alexander ; Proksch, Peter ; Debbab, Abdessamad

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Anthraquinone Derivatives

Pretsch Alexander ; Proksch Peter ; Debbab Abdessamad

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEUE ANTHRACHINON-DERIVATE
NOUVEAUX DÉRIVÉS D'ANTRAQUINONE
NOVEL ANTHRAQUINONE DERIVATIVES

Pretsch, Alexander ; Proksch, Peter ; Debbab, Abdessamad

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOVEL ANTHRAQUINONE

Pretsch Alexander ; Debbab Abdessamad ; Proksch Peter

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Anthracene Derivatives as Anti-Infectives

Pretsch Alexander ; Proksch Peter ; Debbab Abdessamad

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of anthracene derivatives as anti-infectives

Pretsch Alexander ; Proksch Peter ; Debbab Addessamad

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERWENDUNG VON ANTHRACEN-DERIVATEN ALS ANTIINFEKTIVA
UTILISATION DE DÉRIVÉS DE L'ANTHRACÈNE EN TANT QU'ANTI-INFECTIEUX
USE OF ANTHRACENE DERIVATIVES AS ANTI-INFECTIVES

Pretsch, Alexander ; Proksch, Peter ; Debbab, Abdessamad

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEUE ANTHRACHINON-DERIVATE
NOUVEAUX DÉRIVÉS D'ANTRAQUINONE
NOVEL ANTHRAQUINONE DERIVATIVES

Pretsch, Alexander ; Proksch, Peter ; Debbab, Abdessamad

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel anthraquinone derivatives

Pretsch, Alexander ; Proksch, Peter ; Debbab, Abdessamad

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellulose Sulfate for the Treatment of Rhinovirus Infection

Grassauer Andreas ; Pretsch Alexander

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (7)
 2. 2009đến2010  (22)
 3. 2011đến2012  (17)
 4. 2013đến2015  (21)
 5. Sau 2015  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (75)
 2. Bài báo  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (76)
 2. French  (29)
 3. German  (24)
 4. Chinese  (5)
 5. Russian  (3)
 6. Danish  (2)
 7. Norwegian  (2)
 8. Spanish  (2)
 9. Ukrainian  (1)
 10. Greek  (1)
 11. Korean  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pretsch, Alexander
 2. Pretsch Alexander
 3. Wiesner, Christoph
 4. Grassauer, Andreas
 5. Nagl, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...