skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 119.651  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cunning of uncertainty

Nowotny Helga

Cambridge Polity; 2015 - (121.63)

Truy cập trực tuyến

2
An Approach for the Prediction of Blistering on Polymer−Steel Lining Systems Exposed to an Aqueous Environment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Approach for the Prediction of Blistering on Polymer−Steel Lining Systems Exposed to an Aqueous Environment

Chau Van Dinh; Kubouchi, M

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26470; 0888-5885

Truy cập trực tuyến

3
Sensitivity of the Track and Intensity Forecasts of Typhoon Megi (2010) to Satellite-Derived Atmospheric Motion Vectors with the Ensemble Kalman Filter
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensitivity of the Track and Intensity Forecasts of Typhoon Megi (2010) to Satellite-Derived Atmospheric Motion Vectors with the Ensemble Kalman Filter

Kieu, Chanh Q.; Nguyen Minh Truong; Hoang Thi Mai; Ngo Duc Thanh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25795

Truy cập trực tuyến

4
First observation of the decay Bc+→J/ψπ +π -π +
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First observation of the decay Bc+→J/ψπ +π -π +

Aaij, Roel; Abellán Beteta; Adametz, Aleksandra , ...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30032

Truy cập trực tuyến

5
Seasonal prediction of surface air temperature across Vietnam using the regional climate model version 4.2 (RegCM4.2)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seasonal prediction of surface air temperature across Vietnam using the regional climate model version 4.2 (RegCM4.2)

Tan, Phan Van; Van Nguyen, H; Trinh Tuan, L; Nguyen Quang, T; Ngo Duc, T; Laux, Patrick;; Nguyen Xuan, Thanh

Scopus; 16879309; https://www.hindawi.com/journals/amete/2014/245104/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33489

Truy cập trực tuyến

6
The cunning of uncertainty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cunning of uncertainty

Nowotny Helga.

Cambridge ; Malden, MA : Polity, 2016. - (121.63 NOW 2016) - ISBN9780745687612 (hardcover : alk. paper);ISBN074568761X (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
A New Proposal Classification Method Based on Fuzzy Association Rule Mining for Student Academic Performance Prediction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Proposal Classification Method Based on Fuzzy Association Rule Mining for Student Academic Performance Prediction

Cu, Nguyen Giap; Doan, Thi Khanh Linh

2588-1116; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61420

Truy cập trực tuyến

8
Dự báo hạn mùa số lượng xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông bằng các mô hình thống kê
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dự báo hạn mùa số lượng xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông bằng các mô hình thống kê

Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Trần, Quang Đức; Phan, Văn Tân

Dinh, B. D., et al. (2019). Dự báo hạn mùa số lượng xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông bằng các mô hình thống kê.VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 35, No. 2 (2019) 45-57; 2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67467; https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4379

Truy cập trực tuyến

9
Computational Studies of Bacterial Resistance to beta-Lactam Antibiotics: Mechanism of Covalent Inhibition of the Penicillin-Binding Protein 2a (PBP2a)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Studies of Bacterial Resistance to beta-Lactam Antibiotics: Mechanism of Covalent Inhibition of the Penicillin-Binding Protein 2a (PBP2a)

Nguyen, Hoa My; Hajime, Hirao; Dang, Ung Van; Keiji, Morokuma

ISIKNOWLEDGE; 1549-9596; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25777

Truy cập trực tuyến

10
HU-FCF: A hybrid user-based fuzzy collaborative filtering method in Recommender Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HU-FCF: A hybrid user-based fuzzy collaborative filtering method in Recommender Systems

Le, Hoang Son

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27488

Truy cập trực tuyến

11
Two-Dimensional Retrieval of Typhoon Tracks from an Ensemble of Multimodel Outputs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-Dimensional Retrieval of Typhoon Tracks from an Ensemble of Multimodel Outputs

Tran, Tan Tien; Cong Thanh; Hoang, Thanh Van

ISIKNOWLEDGE; ISSN: 0882-8156; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27327

Truy cập trực tuyến

12
Behavior of a Multi-User MIMO System in Time-Varying Environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavior of a Multi-User MIMO System in Time-Varying Environments

Ogawa, Yasutaka; Yamaguchi, Kanako; Bui, Huu Phu

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29033

Truy cập trực tuyến

13
HU-FCF: A hybrid user-based fuzzy collaborative filtering method in Recommender Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HU-FCF: A hybrid user-based fuzzy collaborative filtering method in Recommender Systems

Son, Le Hoang

Scopus; 09574174; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29940

Truy cập trực tuyến

14
Two-dimensional retrieval of typhoon tracks from an ensemble of multimodel outputs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-dimensional retrieval of typhoon tracks from an ensemble of multimodel outputs

Tran, Tan Tien; Cong Thanh; Hoang, Thanh Van; Kieu, Quoc Chanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29944

Truy cập trực tuyến

15
Learning Semantic Representations for Rating Vietnamese Comments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Semantic Representations for Rating Vietnamese Comments

Pham, D.-H.; Le, A.-C.; Le, T.-K.-C.

Scopus; 978-146738929-7; http://ieeexplore.ieee.org/document/7758052/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32942

Truy cập trực tuyến

16
Predicting the popularity of social curation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting the popularity of social curation

Kieu, Binh Thanh; Ichise, Ryutaro; Pham, Son Bao

Scopus; 21945357; http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-11680-8_33; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32908

Truy cập trực tuyến

17
A new feature sampling method in random forests for predicting high-dimensional data
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new feature sampling method in random forests for predicting high-dimensional data

Nguyen, Thanh-Tung; Zhao, He; Huang, Joshua Zhexue; Nguyen, Thuy Thi; Li, Mark Junjie

Scopus; 03029743; http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-18032-8_36; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33811

Truy cập trực tuyến

18
Learning Semantic Representations for Rating Vietnamese Comments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Semantic Representations for Rating Vietnamese Comments

Pham, D.-H.; Le, A.-C.; Le, T.-K.-C.

Scopus; 978-146738929-7; http://ieeexplore.ieee.org/document/7758052/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33121

Truy cập trực tuyến

19
Introduction to volcanic seismology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to volcanic seismology

Zobin Viacheslav Moiseevich.

Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2012. - (551.21 ZOB 2012) - ISBN9780444563750 (hbk.);ISBN044456375X (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Efficient and Low Complexity Surveillance Video Compression using Distributed Scalable Video Coding
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient and Low Complexity Surveillance Video Compression using Distributed Scalable Video Coding

Le, Dao Thi Hue; Luong, Pham Van; Duong, Dinh Trieu; Xiem, HoangVan

Le, D.T.H. et al. (2018). Efficient and Low Complexity Surveillance Video Compression using Distributed Scalable Video Coding. VNU Journal of Science: Comp. Science & Com. Eng., 34(1), 38-51.; 2588-1086; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62966; https://doi.org/10.25073/2588-1086/vnucsce.198

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 119.651  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (254)
 2. 1957đến1972  (4.570)
 3. 1973đến1988  (6.693)
 4. 1989đến2005  (16.981)
 5. Sau 2005  (89.298)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (107.708)
 2. Japanese  (1.950)
 3. Chinese  (1.027)
 4. Portuguese  (614)
 5. French  (575)
 6. Spanish  (428)
 7. German  (327)
 8. Russian  (194)
 9. Czech  (178)
 10. Korean  (159)
 11. Persian  (80)
 12. Undetermined  (69)
 13. Italian  (41)
 14. Dutch  (34)
 15. Norwegian  (27)
 16. Slovak  (24)
 17. Polish  (22)
 18. Turkish  (21)
 19. Ukrainian  (15)
 20. Arabic  (10)
 21. Lithuanian  (9)
 22. Romanian  (5)
 23. Hungarian  (3)
 24. Danish  (2)
 25. Bengali  (1)
 26. Icelandic  (1)
 27. Greek  (1)
 28. Vietnamese  (1)
 29. Serbo-Croatian  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yang
 2. Waszak, Florian
 3. Li, Guohui
 4. Li, Nan
 5. Schoenbaum, Geoffrey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...