skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 477.260  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marine Pollution

Potters Geert

Bookboon; 2015 - (363.7394)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global environment resources the ozone problem

Lang; 1982 - (363.7392)

Truy cập trực tuyến

3
Pesticide pollution in agricultural areas of Northern Vietnam: Case study in Hoang Liet and Minh Dai communes (vol 159, pg 3344, 2011)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide pollution in agricultural areas of Northern Vietnam: Case study in Hoang Liet and Minh Dai communes (vol 159, pg 3344, 2011)

Pham, Manh Hoai; Sebesvari, Zita; Tu, Binh Minh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27054

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contaminant Geochemistry Interactions and Transport in the Subsurface Environment

Brian BerkowitzIshai DrorBruno Yaron

Springer; 2014

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air pollution in Eastern Asia an Integrated Perspective

Springer; 2017 - (628.53)

Truy cập trực tuyến

6
Pesticide pollution in agricultural areas of Northern Vietnam: Case study in Hoang Liet and Minh Dai communes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide pollution in agricultural areas of Northern Vietnam: Case study in Hoang Liet and Minh Dai communes

Pham, Manh Hoai; Tu, Binh Minh; Pham, Hung Viet

ISIKNOWLEDGE; 0269-7491; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25805; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749111004775

Truy cập trực tuyến

7
Marine Pollution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marine Pollution

Potters, Geert

1st edition; 9788740305401; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20254

Truy cập trực tuyến

8
Sustainable Management of Natural Resources
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Management of Natural Resources

De Lara, Michel; Doyen, Luc

978-3-540-79073-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26030

Truy cập trực tuyến

9
Building System for Simulation of Dynamics and Pollution Transport in Shallow Basins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building System for Simulation of Dynamics and Pollution Transport in Shallow Basins

Pham Van Huan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59883

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental And Related Services U S And Global Markets

Nova Science Publishers; 2013 - (338.47 ENV 2013)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon footprint and the industrial life cycle From urban planning to recycling

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

12
Pollution Prevention and Control: Part II: Material and Energy Balances
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollution Prevention and Control: Part II: Material and Energy Balances

Paul Mac, Berthouex; Linfield C., Brown

9788740307733; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18990

Truy cập trực tuyến

13
Atmospheric Pollution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atmospheric Pollution

J.C. Jones

1st edition; 9788776814168; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19149

Truy cập trực tuyến

14
Pollution Prevention and Control: Part I: Human Health and Environmental Quality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollution Prevention and Control: Part I: Human Health and Environmental Quality

Berthouex, Paul Mac; Brown, Linfield C.

1st edition; 9788740305265; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20226

Truy cập trực tuyến

15
Atmospheric Pollution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atmospheric Pollution

Clifford, Jones

9788776814168; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19015

Truy cập trực tuyến

16
Pollution Prevention and Control: Part II: Material and Energy Balances
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollution Prevention and Control: Part II: Material and Energy Balances

Berthouex, Paul Mac; Brown, Linfield C.

1st edition; 9788740307733; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20230

Truy cập trực tuyến

17
Pollution Prevention and Control: Part I: Human Health and Environmental Quality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollution Prevention and Control: Part I: Human Health and Environmental Quality

Paul Mac, Berthouex; Linfield C., Brown

9788740305265; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21684

Truy cập trực tuyến

18
Retardation of arsenic transport through a Pleistocene aquifer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retardation of arsenic transport through a Pleistocene aquifer

A., Van Geen; P., Thi Kim Trang; V., M.Lan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28592

Truy cập trực tuyến

19
Retardation of arsenic transport through a Pleistocene aquifer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retardation of arsenic transport through a Pleistocene aquifer

A., Van Geen; B.C., Bostick; P., Thi Kim Trang,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28672

Truy cập trực tuyến

20
Arsenic contents and physicochemical properties of agricultural soils from the Red River Delta, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic contents and physicochemical properties of agricultural soils from the Red River Delta, Vietnam

Nguyen Minh Phuong; Nguyen Van Noi; Le Thanh Son

ISIKNOWLEDGE; 0038-0768; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30084

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 477.260  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (435)
 2. 1958đến1972  (3.675)
 3. 1973đến1987  (15.053)
 4. 1988đến2003  (71.444)
 5. Sau 2003  (384.319)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (428.878)
 2. French  (3.293)
 3. Japanese  (2.995)
 4. Spanish  (2.428)
 5. Portuguese  (2.316)
 6. Chinese  (1.884)
 7. German  (1.853)
 8. Italian  (621)
 9. Russian  (459)
 10. Polish  (381)
 11. Norwegian  (346)
 12. Dutch  (263)
 13. Danish  (256)
 14. Persian  (220)
 15. Lithuanian  (156)
 16. Czech  (139)
 17. Greek  (135)
 18. Vietnamese  (135)
 19. Arabic  (126)
 20. Turkish  (118)
 21. Romanian  (114)
 22. Undetermined  (106)
 23. Korean  (106)
 24. Slovak  (103)
 25. Finnish  (85)
 26. Hungarian  (78)
 27. Ukrainian  (29)
 28. Icelandic  (7)
 29. Thai  (6)
 30. Serbo-Croatian  (6)
 31. Macedonian  (1)
 32. Bengali  (1)
 33. Albanian  (1)
 34. Malay  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zeng, Guangming
 2. Schwartz, Joel
 3. Brunekreef, Bert
 4. Hoek, Gerard
 5. Kan, Haidong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...