skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 204.041  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Air pollution and risk of respiratory and cardiovascular hospitalizations in the most populous city in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air pollution and risk of respiratory and cardiovascular hospitalizations in the most populous city in Vietnam

Phung, Dung; To, Thi Hien; Ho, Nhut Linh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27446

Truy cập trực tuyến

2
Air pollution and risk of respiratory and cardiovascular hospitalizations in the most populous city in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air pollution and risk of respiratory and cardiovascular hospitalizations in the most populous city in Vietnam

Phung, D.; Hien, T.T.; Linh, H.N., (...); Binh, N.D.; Thai, P.K.

Scopus; 00489697; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716304934; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32359

Truy cập trực tuyến

3
Effects of molar ratio and calcination temperature on the adsorption performance of Zn/Al layered double hydroxide nanoparticles in the removal of pharmaceutical pollutants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of molar ratio and calcination temperature on the adsorption performance of Zn/Al layered double hydroxide nanoparticles in the removal of pharmaceutical pollutants

Elhalil, Alaâeddine; Farnane, Meryem; Machrouhi, Aicha; Mahjoubi, Fatima Zahra; Elmoubarki, Rachid; Tounsadi, Hanane; Abdennouri, Mohamed; Barka, Noureddine

Elhalil, A. et al. (2018). Effects of molar ratio and calcination temperature on the adsorption performance of Zn/Al layered double hydroxide nanoparticles in the removal of pharmaceutical pollutants. Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 3(2), 188-195.; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62902; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.03.005

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hướng dẫn thực tập ngoài trời về ô nhiễm, công nghệ và đánh giá tác động môi trường

Trần Yêm; Nguyễn Mạnh Khải; Trịnh Thị Thanh

H. : ĐHQGHN, 2005 - (363.7 TR-Y 2005)

Truy cập trực tuyến

5
Organic pollutants in the water cycle : properties, occurrence, analysis and environmental relevance of polar compounds
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic pollutants in the water cycle : properties, occurrence, analysis and environmental relevance of polar compounds

Jekel Martin; Reemtsma Thorsten

Weinheim : Wiley-VCH, c2006. - (577 ORG 2006) - ISBN3527312978 (cased)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Levels of polychlorinated dibenzodioxins and polychlorinated dibenzofurans in breast milk samples from three dioxin-contaminated hotspots of Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Levels of polychlorinated dibenzodioxins and polychlorinated dibenzofurans in breast milk samples from three dioxin-contaminated hotspots of Vietnam

Ho, Dung Manh; Kido, Teruhiko; Pham, The Tai; Okamoto, Rie; Honma, Seijiro; Le, Thai Anh; Tran, Ngoc Nghi; Nguyen, Ngoc Hung; Le, KeSon

Scopus; 00489697; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971401794X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32446

Truy cập trực tuyến

7
Transport and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transport and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife

Teuten, Emma L; Saquing, Jovita M.; Knappe, Detlef R. U

ISIKNOWLEDGE; 0962-8436; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30128; http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1526/2027

Truy cập trực tuyến

8
Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility

Vu, Van Hieu; Le, Xuan Quynh; Ngoc-Ho Pham, Ngoc Ho

ISIKNOWLEDGE; 0944-1344; http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-013-1492-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32296

Truy cập trực tuyến

9
Inverse association of highly chlorinated dioxin congeners in maternal breast milk with dehydroepiandrosterone levels in three-year-old Vietnamese children
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inverse association of highly chlorinated dioxin congeners in maternal breast milk with dehydroepiandrosterone levels in three-year-old Vietnamese children

Kido, T.; Honma, S.; Nhu, D.D., (...); Hung, N.N.; Son, L.K.

Scopus; 00489697; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716300250; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33029

Truy cập trực tuyến

10
Accumulation of Persistent Organic Pollutants in Sediment on Tidal Flats in the North of Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation of Persistent Organic Pollutants in Sediment on Tidal Flats in the North of Vietnam

Đặng, Hoài Nhơn; Trần, Đức Thạnh; Dương, Thanh Nghị; Cao, Thị Thu Trang; Phạm, Thị Kha; Nguyễn, Thị Kim Anh; Phan, Sơn Hải

2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56727

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hướng dẫn thực tập và đánh giá tác động môi trường

Trần Yêm

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2005 - (363.7 TR-Y 2005)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hướng dẩn thực tập ngoài trời về ô nhiễm công nghệ và đánh giá tác động môi trường

Trần Yêm; Trịnh Thị Thanh; Nguyễn Mạnh Khải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2005 - (363.7 TR Y 2005)

Truy cập trực tuyến

13
Aquatic toxicology and hazard assessment, seventh symposium : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquatic toxicology and hazard assessment, seventh symposium : a symposium

Bahner Rita C. Editor; Cardwell Rick D. Editor; PurdyRick Editor

Philadelphia, PA. : ASTM, 1985 - (628 AQU 1985) - ISBN0803104103

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material environmental data sheets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Material environmental data sheets

Verschueren Karel

New York : Van Nostrand Reinhold, c1996. - (628.5 VER 1996) - ISBN0442019157

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Environmental forensics : contaminant specific guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental forensics : contaminant specific guide

Morrison Robert D; Murphy Brian

Amsterdam ; Boston : Elsevier Academic Press, c2006. - (628.5 ENV 2006) - ISBN0125077513 (alk. paper);ISBN9780125077514 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu biến tính bùn đỏ Tân Rai làm vật liệu xử lý một số kim loại nặng và anion độc hại trong môi trường nước : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

Phạm Thị Mai Hương; Trần Hồng Côn; Trần Thị Dung

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , 2017 - (628.3 PH-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Asian mussel watch program: Contamination status of polyhrominated diphenyl ethers and organochlorines in coastal waters of Asian countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian mussel watch program: Contamination status of polyhrominated diphenyl ethers and organochlorines in coastal waters of Asian countries

Pham Hung Viet; Ramu, Karri; Kajiwara, Natsuko

ISIKNOWLEDGE; 0013-936X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31200

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chất diệt cỏ trong chiến tranh -tác hại lâu dài đối với con người và thiên nhiên : hội thảo quốc tế lần II, tháng 11-1993. Báo cáo toàn văn

Hoàng Đình Cầu biên soạn; Lê Cao Đài biên soạn

H. : Cục xuất bản, 1994 - (363.738 CHA 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silent spring

Carson R.

Boston : Houghton Mifflin Comp, 1962 - (363.73 CAR 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Methods for environmental trace analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for environmental trace analysis

Dean John R.

Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : Wiley, c2003. - (628.5 DEA 2003) - ISBN0470844213 (cloth : alk. paper);ISBN0470844221 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 204.041  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (25)
 2. 1963đến1978  (825)
 3. 1979đến1992  (4.737)
 4. 1993đến2007  (47.361)
 5. Sau 2007  (150.874)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (199.850)
 2. Chinese  (1.934)
 3. Japanese  (1.449)
 4. Portuguese  (607)
 5. German  (520)
 6. Spanish  (396)
 7. French  (348)
 8. Italian  (225)
 9. Polish  (185)
 10. Norwegian  (104)
 11. Russian  (97)
 12. Korean  (47)
 13. Dutch  (41)
 14. Persian  (22)
 15. Turkish  (16)
 16. Lithuanian  (9)
 17. Ukrainian  (8)
 18. Danish  (8)
 19. Czech  (7)
 20. Slovak  (5)
 21. Vietnamese  (5)
 22. Arabic  (4)
 23. Romanian  (2)
 24. Icelandic  (2)
 25. Hungarian  (1)
 26. Finnish  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (35)
 2. R - Medicine.  (13)
 3. Q - Science.  (10)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Covaci, Adrian
 2. Zeng, Guangming
 3. Wang, Wei
 4. Chen, Wei
 5. Zhang, Lei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...