skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.578  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Personal Values, Core Political Values, and Voting: A Longitudinal Analysis

Schwartz, Shalom H. ; Caprara, Gian Vittorio ; Vecchione, Michele

Political Psychology, June 2010, Vol.31(3), pp.421-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: 10.1111/j.1467-9221.2010.00764.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dialectical Liberalism of Richard Hofstadter

Serby, Benjamin

Society, 2018, Vol.55(2), pp.142-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-018-0226-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOSIALISME ISLAM: PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK H.O.S. TJOKROAMINOTO

Firman Manan

Jurnal Wacana Politik, 01 March 2016, Vol.1(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2502-9185 ; E-ISSN: 2549-2969 ; DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10543

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratical Gentlemen and the Lust for Mastery: Status, Ambition, and the Language of Liberty in Hobbes’s Political Thought

Kapust, Daniel J ; Turner, Brandon P

Political Theory, August 2013, Vol.41(4), pp.648-675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591713485445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

بررسی گفتار سیاسی روشن فکران گفت و گویی: از ارایه تا نقد درون گفتاری

محمد پزشگی

سپهر سیاست, 01 September 2014, Vol.1(1), pp.39-60

ISSN: 2538-5674 ; E-ISSN: 2538-5674

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theocracy and Autonomy in Medieval Islamic and Jewish Philosophy

Fraenkel, Carlos

Political Theory, June 2010, Vol.38(3), pp.340-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591709359593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'estructura del cervell també condiciona les idees polítiques

Bueno I Torrens, David

Diari Ara, 2012, p. 20

ISSN: 2014-0118

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cinema as the Interdisciplinary Conjuncture of Political Thought and History

S. M. Alavipoor

Interdisciplinary Studies in the Humanities, 01 February 2015, Vol.7(1), pp.95-117

ISSN: 2008-4641 ; E-ISSN: 2008-4846 ; DOI: 10.7508/isih.2015.25.004

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nurettin Topçu’s Critique of the Thought of Islamism in Connection with the Concept of Moralism

Fahri Yetim

Journal of History and Future, 01 April 2017, Vol.3(1), pp.10-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2458-7672 ; E-ISSN: 2458-7672 ; DOI: 10.21551/jhf.296021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathology of Revolutionary Seminary

محسن مهاجرنیا

سپهر سیاست, 01 January 2018, Vol.4(14), pp.93-115

ISSN: 2538-5674 ; E-ISSN: 2538-5674

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mundo común, feminismo y mitología

Birulés, Fina

ISSN: 1130-2097

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on the Position of the Social‐ Political System in the Thoughts of Allameh Tabatabaie

Najaf  Lakzai ; Mahmoud  Fallah

سپهر سیاست, 01 March 2015, Vol.2(3), pp.83-113

ISSN: 2538-5674 ; E-ISSN: 2538-5674

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEGARA DAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMIKIRAN ALFARABI

Imam Sukardi

Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 01 December 2017, Vol.14(2), pp.283-306

ISSN: 1693-9867 ; E-ISSN: 2527-5119 ; DOI: 10.22515/ajpif.v14i2.959

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political thought in early confucianism

Liang, Tao

Frontiers of Philosophy in China, 2010, Vol.5(2), pp.212-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-3436 ; E-ISSN: 1673-355X ; DOI: 10.1007/s11466-010-0012-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O pensamento social e político Latino-Americano: etapas de seu desenvolvimento

Pinto, Simone Rodrigues

Sociedade e Estado, 01 August 2012, Vol.27(2), pp.337-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-5462 ; DOI: 10.1590/S0102-69922012000200007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mikhail Nikiforovich Katkov’s political and legal views

Nadezhda I. Biyushkina

Evropejskij Issledovatelʹ, 01 July 2011, Vol.10(7), pp.1072-1075 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2219-8229 ; E-ISSN: 2224-0136

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discourse Recognition of Royal Identity in Ancient Iran

Hossein Amanloo ; Shoja Ahmad Vand

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 October 2015, Vol.4(14), pp.103-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INOCENCIO III, PEDRO BENEVENTANO Y LA HISTORIA DE ESPAÑA

Damian J. Smith

Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, 01 June 2016, Vol.2(1), pp.85-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2445-2394 ; E-ISSN: 2445-2394

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economic ethics of Calvinism. The reconciliation of piety and wealth

Chmielewska, Lucyna

Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2017, Vol.20(7), pp.77-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1899-2226 ; E-ISSN: 2353-4869

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.578  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.017)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (17)
 2. 1982đến1990  (89)
 3. 1991đến1999  (248)
 4. 2000đến2009  (482)
 5. Sau 2009  (696)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.061)
 2. Spanish  (129)
 3. Portuguese  (63)
 4. French  (27)
 5. Catalan  (27)
 6. Persian  (20)
 7. Polish  (16)
 8. Italian  (12)
 9. Serbo-Croatian  (9)
 10. Russian  (8)
 11. German  (8)
 12. Arabic  (7)
 13. Hungarian  (4)
 14. Korean  (3)
 15. Turkish  (3)
 16. Ukrainian  (3)
 17. Japanese  (1)
 18. Dutch  (1)
 19. Chinese  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Birulés, Fina
 2. Lynch, Christian Edward Cyril
 3. Oakley, Francis
 4. Freeden, Michael
 5. Peltonen, Markku

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...