skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.530  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Giáo trình Lịch sử học thuyết chính trị : dùng cho hệ đào tạo cử nhân Chính trị học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Lịch sử học thuyết chính trị : dùng cho hệ đào tạo cử nhân Chính trị học

Lưu Minh Văn

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017 - (320.011 GIA 2017) - ISBN9786046292869

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Conceptualizing Relational Sociology [electronic resource] : Ontological and Theoretical Issues / edited by Christopher Powell, François Dépelteau.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing Relational Sociology [electronic resource] : Ontological and Theoretical Issues / edited by Christopher Powell, François Dépelteau.

Powell, Christopher; Dépelteau, François

9781137342652; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34154

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tomando en serio la Teoría Política. Entre las herramientas del zorro y el ingenio del erizo

Mario Isaac Menes Espinosa

Foro Interno, pp.160-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1578-4576 ; E-ISSN: 1988-2920 ; DOI: 10.5209/FOIN.57218

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hobbes on the Causes of War: A Disagreement Theory

Abizadeh, Arash

The American Political Science Review, May 2011, Vol.105(2), pp.298-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055411000098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-Production, Polycentricity, and Value Heterogeneity: The Ostroms' Public Choice Institutionalism Revisited

Aligica, Paul ; Tarko, Vlad

The American Political Science Review, Nov 2013, pp.726-741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055413000427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voting with Your Feet: Exit-based Empowerment in Democratic Theory

Warren, Mark

The American Political Science Review, Nov 2011, Vol.105(4), pp.683-701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055411000323

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socratic Method and Political Science

Meckstroth, Christopher

The American Political Science Review, Aug 2012, Vol.106(3), pp.644-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055412000263

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitol Mobility: Madisonian Representation and the Location and Relocation of Capitals in the United States

Engstrom, Erik ; Hammond, Jesse ; Scott, John

The American Political Science Review, May 2013, pp.225-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S000305541300004X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Another Realism: The Politics of Gandhian Nonviolence

Mantena, Karuna

The American Political Science Review, May 2012, Vol.106(2), pp.455-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S000305541200010X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negative Liberty and the Common Good: Assessing William Lund's Criticisms of Amitai Etzioni

Kwan, Kai-Man

Society, Aug 2014, Vol.51(4), pp.380-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-014-9796-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keep Rowing: Amitai Etzioni and History

Marks, Jonathan

Society, 2014, Vol.51(4), pp.362-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-014-9793-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competing for Liberty: The Republican Critique of Democracy

Urbinati, Nadia

The American Political Science Review, Aug 2012, pp.607-621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055412000317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Writing a Name in the Sky": Ranciere, Cavell, and the Possibility of Egalitarian Inscription

Norval, Aletta

The American Political Science Review, Nov 2012, Vol.106(4), pp.810-826 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055412000445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maîtres Chez Nous: Some Questions about Culture and Continuity

Booth, W

The American Political Science Review, Nov 2013, Vol.107(4), pp.866-874 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S000305541300049X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Public and Private: Toward a Political Theory of the Corporation

Ciepley, David

The American Political Science Review, Feb 2013, Vol.107(1), pp.139-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055412000536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hobbes, Savagery, and International Anarchy

Moloney, Pat

The American Political Science Review, Feb 2011, Vol.105(1), pp.189-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055410000511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Demos and Its Kin: Nationalism, Democracy, and the Boundary Problem

Abizadeh, Arash

The American Political Science Review, Nov 2012, Vol.106(4), pp.867-882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055412000421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markets, Hierarchies, and Networks: An Agent-Based Organizational Ecology

Jung, Danielle F. ; Lake, David A.

American Journal of Political Science, Oct 2011, pp.972-990 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00925853 ; E-ISSN: 15405907 ; DOI: 10.1111/j.1540-5907.2011.00536.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Statistical Method for Empirical Testing of Competing Theories

Imai, Kosuke ; Tingley, Dustin

American Journal of Political Science, Jan 2012, pp.218-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00925853 ; E-ISSN: 15405907 ; DOI: 10.1111/j.1540-5907.2011.00555.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persistent Fighting and Shifting Power

Powell, Robert

American Journal of Political Science, Jul 2012, pp.620-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00925853 ; E-ISSN: 15405907 ; DOI: 10.1111/j.1540-5907.2011.00575.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 10.530  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (127)
 2. 1967đến1979  (278)
 3. 1980đến1992  (466)
 4. 1993đến2006  (3.260)
 5. Sau 2006  (6.348)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.150)
 2. German  (476)
 3. Spanish  (345)
 4. Portuguese  (269)
 5. Serbo-Croatian  (227)
 6. Polish  (103)
 7. French  (68)
 8. Romanian  (33)
 9. Italian  (24)
 10. Chinese  (16)
 11. Russian  (11)
 12. Turkish  (10)
 13. Czech  (9)
 14. Lithuanian  (5)
 15. Hungarian  (5)
 16. Norwegian  (4)
 17. Korean  (4)
 18. Dutch  (4)
 19. Slovak  (2)
 20. Macedonian  (2)
 21. Japanese  (2)
 22. Indonesian  (1)
 23. Arabic  (1)
 24. Vietnamese  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pabst, Adrian
 2. Edyvane, Derek
 3. Woods, Kerri
 4. Hidalgo, Oliver
 5. Biroli, Flávia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...