skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 404.737  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim Question in Europe

O'Brien Peter

Temple University Press; 2016 - (305.6)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viet Nam a transition tiger

Van Arkadie Brian; Mallon Raymond

ANU E Press; 2004 - (338.9597)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viet Nam a transition tiger

Van Arkadie Brian; Mallon Raymond

ANU E Press; 2004 - (338.9597)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

U S Interests in Central Asia Policy Priorities and Military Roles

Oliker Olga; Shlapak David

RAND Corporation; 2005 - (355.03109730958)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Oxford Handbook of Political Theory

Oxford University Press; 2006 - (320)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political concepts

Manchester University Press; 2003 - (320/.01)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A philosophy of nationhood and the modern self

Rozynek Michal

Palgrave Macmillan; 2017 - (320)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artifacts of thinking reading Hannah Arendt's Denktagebuch

Fordham University Press; 2017 - (320.01)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpretation

ISSN0020-9635

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Administration

ISSN0001-8325

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Heritage lectures

ISSN0272-1155

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

政治学論集

ISSN0286-9888

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politikon

ISSN1583-3984

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

QOG working paper series

ISSN1653-8919

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left turn

ISSN1553-927X

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balkan yearbook of human rights

ISSN1840-1473

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The open political science journal

ISSN1874-9496

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

政治思想研究

ISSN1346-924X

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Political Studies

ISSN1994-1080

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Studies

ISSN1641-4233

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 404.737  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (66.140)
 2. 1956đến1971  (25.047)
 3. 1972đến1987  (42.912)
 4. 1988đến2004  (87.059)
 5. Sau 2004  (180.367)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (315.954)
 2. French  (58.501)
 3. German  (21.504)
 4. Portuguese  (7.058)
 5. Swedish  (6.286)
 6. Spanish  (4.756)
 7. Norwegian  (1.745)
 8. Dutch  (1.588)
 9. Romanian  (1.228)
 10. Serbo-Croatian  (1.112)
 11. Italian  (453)
 12. Polish  (348)
 13. Russian  (183)
 14. Catalan  (159)
 15. Czech  (128)
 16. Slovak  (81)
 17. Arabic  (58)
 18. Chinese  (54)
 19. Danish  (36)
 20. Turkish  (27)
 21. Finnish  (21)
 22. Lithuanian  (19)
 23. Greek  (19)
 24. Japanese  (17)
 25. Korean  (14)
 26. Hungarian  (12)
 27. Icelandic  (11)
 28. Vietnamese  (6)
 29. Ukrainian  (4)
 30. Hebrew  (3)
 31. Estonian  (2)
 32. Romany  (1)
 33. Persian  (1)
 34. Welsh  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trondal, Jarle
 2. Mumford, Michael D.
 3. Yammarino, Francis J.
 4. Wildeman, Christopher
 5. Avolio, Bruce J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...