skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 223.497  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

法政研究

ISSN0387-2882

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

政法论坛/#/政法論壇

ISSN1000-0208

Truy cập trực tuyến

3
The impact of government policies on the development of small and medium - sized enterprises in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of government policies on the development of small and medium - sized enterprises in Vietnam

Pham Quynh Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58907

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tätigkeitsbericht - Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e.V. Bonn

ISSN0429-1751

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

CommLaw conspectus

ISSN1068-5871

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food service technology

ISSN1471-5732

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beverage World International

ISSN1076-5271

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Confectioner

ISSN1047-8345

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food in Canada

ISSN1188-9187

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Worksite

ISSN1329-9263

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iowa Ag review

ISSN1080-2193

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy and politics

ISSN0305-5736

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

农业经济/#/農業經濟

ISSN1001-6139

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wood & Wood Products

ISSN0043-7662

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

农村实用工程技术(绿色食品)/#/農村實用工程技術(綠色食品)

ISSN1002-6827

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Manufacture International

ISSN0267-1506

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国农学通报/#/中國農學通報

ISSN1000-6850

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

农村百事通/#/農村百事通

ISSN1006-9119

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tree Physiology

ISSN0829-318X

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal backgrounder

ISSN1056-3059

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 223.497  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (187)
 2. 1958đến1972  (470)
 3. 1973đến1987  (7.963)
 4. 1988đến2003  (35.855)
 5. Sau 2003  (177.990)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (202.679)
 2. Portuguese  (5.245)
 3. Spanish  (4.108)
 4. French  (3.377)
 5. Japanese  (981)
 6. German  (745)
 7. Undetermined  (379)
 8. Chinese  (180)
 9. Norwegian  (174)
 10. Turkish  (121)
 11. Korean  (107)
 12. Czech  (92)
 13. Romanian  (85)
 14. Russian  (79)
 15. Italian  (78)
 16. Polish  (65)
 17. Danish  (42)
 18. Arabic  (38)
 19. Persian  (31)
 20. Dutch  (30)
 21. Slovak  (27)
 22. Finnish  (23)
 23. Hungarian  (20)
 24. Indonesian  (18)
 25. Lithuanian  (16)
 26. Greek  (14)
 27. Icelandic  (12)
 28. Ukrainian  (7)
 29. Serbo-Croatian  (2)
 30. Macedonian  (1)
 31. Albanian  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (1.175)
 2. K - Law.  (70)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Grewal, Dhruv
 2. Borrell, Carme
 3. Spann, Martin
 4. Luderer, Gunnar
 5. Chen, Yuxin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...