skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Blockchain Core Would Be Just as Complex as a Legacy System.(Bank Technology)

Pinski, David

American Banker, Nov 2, 2016, Vol.1(211)

ISSN: 0002-7561

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for providing a user-loadable stored value card

Pinski David

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR INTELLIGENTLY INTERFACING WITH FINANCIAL INFORMATION

Pinski David

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING A USER-LOADABLE STORED VALUE CARD

Pinski David

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR OPENING AN ACCOUNT USING A MOBILE DEVICE

Pinski David

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for securely clearing checks

Pinski David Aaron

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR AUTHENTICATING FINANCIAL TRANSACTION REQUESTS USING A WEBSITE OR WEB PORTAL

Pinski David Aaron

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SECURELY CLEARING CHECKS

Pinski David Aaron

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for authenticating financial transaction requests using a website or web portal

Pinski David Aaron

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING A USER-LOADABLE STORED VALUE CARD

Pinski David Aaron

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR PERFORMING FINANCIAL TRANSACTIONS USING ACTIVE AUTHENTICATION

Wolfs Rudolph Christian ; Pinski David Aaron

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING THIRD PARTY PAYMENTS WITH NON-INTEGRATED MERCHANTS

Pinski David A ; Utis Audrey L

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE NETWORK-BASED MULTI-FACTOR AUTHENTICATION

Pinski David Aaron ; Chowdhury Partha

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for performing person-to-person transactions using active authentication

Wolfs Rudolph Christian ; Pinski David Aaron

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR OFFERING SPENDING-BASED REWARDS

Pinski David A ; Yung John

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR PERFORMING ATM FUND TRANSFER USING ACTIVE AUTHENTICATION

Wolfs Rudolph Christian ; Pinski David Aaron

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for performing ATM fund transfer using active authentication

Wolfs Rudolph Christian ; Pinski David Aaron

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for performing ATM transactions using active authentication

Wolfs Rudolph Christian ; Pinski David Aaron

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for performing ATM fund transfer using active authentication

Wolfs, Rudolph Christian ; Pinski, David Aaron

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for performing ATM fund transfer using active authentication

Wolfs, Rudolph Christian ; Pinski, David Aaron

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1940  (15)
 2. 1940đến2011  (9)
 3. 2012đến2014  (11)
 4. 2015đến2017  (7)
 5. Sau 2017  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (26)
 2. Sách  (16)
 3. Hình ảnh  (6)
 4. Bài báo  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37)
 2. Yiddish  (3)
 3. Russian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...