skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges for rural school leaders in a developing context: A case study on leadership practices of effective rural principals

Pierre Du Plessis

Koers : Bulletin for Christian Scholarship, 01 March 2018, Vol.82(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-270X ; E-ISSN: 2304-8557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: KOERS Volume 82, No 3, 2017

Pierre Du Plessis

Koers : Bulletin for Christian Scholarship, 01 December 2017, Vol.82(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-270X ; E-ISSN: 2304-8557

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional development of newly appointed principalsat public High Schools in Gauteng-matter of social justice

Johan Wiehahn ; Pierre Du Plessis

Koers : Bulletin for Christian Scholarship, 01 May 2018, Vol.83(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-270X ; E-ISSN: 2304-8557

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WAVE ENERGY CONVERTER

De Wet, Christiaan ; HUGO, Marius ; HUGO, Pierre Du Plessis

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave energy converter

Pierre Du Plessis HUGO ; Marius HUGO ; Christiaan De Wet

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave energy converter

Pierre Du Plessis HUGO ; Marius HUGO ; Christiaan De Wet

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The modified Latarjet procedure in female patients: clinical outcomes and complications.(Report)

Du Plessis, Jean-Pierre ; Dachs, Robert P. ; Vrettos, Basil C. ; Maasdorp, David ; Oliver, Joseph M.A. ; Curtis, Saralee C. ; Roche, Stephen J.L.

Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 2018, Vol.27(1), p.e9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-2746 ; DOI: 10.1016/j.jse.2017.07.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (4)
  2. Sáng chế  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (6)
  2. Afrikaans  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...