skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 712  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norwid a pozytywistyczna koncepcja dziejów (Henry Thomas Buckle)

Nieukerken, Van, Arent

Studia Norwidiana, 2011, Issue 29

ISSN: 0860-0562

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response to Peter P. Icke

Zeleňák, Eugen

Organon F, 2015, Vol.22(2), pp.250-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-0668 ; E-ISSN: 2585-7150

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author’s response to Eugen Zeleňák’s review of Frank Ankersmit’s Lost Historical Cause

Icke, Peter P

Organon F, 2014, Vol.21(4), pp.531-533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-0668 ; E-ISSN: 2585-7150

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why historians (and everyone else) should care about counterfactuals

Nolan, Daniel

Philosophical Studies, 2013, Vol.163(2), pp.317-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-8116 ; E-ISSN: 1573-0883 ; DOI: 10.1007/s11098-011-9817-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Między optymizmem i pesymizmem dziejowym – Jacques’a Maritaina koncepcja realizmu historiozoficznego

Wasyluk, Piotr

Roczniki Filozoficzne, 2012, Issue Vol.60 (2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-7685

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Substitute Meaning: An Approach to Odo Marquard's Anthropology

Palacio Muñoz, Manuel ; Palacio Muñoz, Manuel

Universitas Philosophica, 2016, pp.193-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01205323

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TO THE QUESTION OF CORRELATION BETWEEN PHILOSOPHY OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF LANGUAGE IN THE CONTEXT OF LINGUISTIC TURN

Demin, Ilya

Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Serii︠a︡ 7, Filosofii︠a︡, Sot︠s︡iologii︠a︡ i Sot︠s︡ialʹnye Tekhnologii = The Science Journal of Volgograd State University. Philosophy. Series 7, Sociology and Social Technologies, Mar 2014, Issue 1(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1998-9946

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Honneth, Kojeve and Levinas on intersubjectivity and history

Holden, Terence

Continental Philosophy Review, 2016, Vol.49(3), pp.349-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-2842 ; E-ISSN: 1573-1103 ; DOI: 10.1007/s11007-015-9345-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Historia, la Nación y después…

Zavala, Ana

Práxis Educativa, 2013, Vol.8(2), pp.581-605

ISSN: 1809-4031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy of History as theodicy

Amengual Coll, Gabriel

Catalan Social Sciences Review, 2015, Issue 5, pp.37-58

ISSN: 2014-6035

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mys-Reading the Past in Detective Fiction and Law

Sargent, Neil C

Law & Literature, 01 June 2010, Vol.22(2), pp.288-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-685X ; E-ISSN: 1541-2601 ; DOI: 10.1525/lal.2010.22.2.288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nærvær og presentisme: om synet på fortiden i nyere historieteori

Bangstad, Torgeir Rinke

Tidsskrift for kulturforskning [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1502-7473 ; ISSN: 2387-6727

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT SEJARAH MARXISME

Harsa Permata

Jurnal Filsafat, 01 August 2016, Vol.25(2), pp.220-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0853-1870 ; E-ISSN: 2528-6811 ; DOI: 10.22146/jf.12680

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Número 20

Redacción Relaciones Internacionales

Relaciones Internacionales, 01 June 2012, Issue 20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1699-3950 ; E-ISSN: 1699-3950

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Número 20 completo

Redacción Relaciones Internacionales

Relaciones Internacionales, 01 June 2012, Issue 20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1699-3950 ; E-ISSN: 1699-3950

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erinnerungsarbeit am 20. Jahrhundert: Jenny Erpenbecks Roman “Aller Tage Abend”

Menke, Timm

Neophilologus, 2016, Vol.100(3), pp.435-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-2677 ; E-ISSN: 1572-8668 ; DOI: 10.1007/s11061-016-9483-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Między optymizmem i pesymizmem dziejowym – Jacques’a Maritaina koncepcja realizmu historiozoficznego

Wasyluk, Piotr

Roczniki Filozoficzne, 2012, Vol.60(2), pp.5-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-7685

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A crítica da epistemologia na sociologia do conhecimento de Karl Mannheim

Luís de Gusmão

Sociedade e Estado, 01 April 2011, Vol.26(1), pp.221-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0102-6992 ; DOI: 10.1590/S0102-69922011000100011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Палімпсести sacrum в історичній прозі Уладзіміра Караткевіча

Nabytowycz, Ihor

Roczniki Humanistyczne, 2011, Issue Vol.59, 7

ISSN: 0035-7707

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Figura biblijna w twórczości Cypriana Norwida

Wołoszyn, Beata

Studia Norwidiana, 2011, Issue 29

ISSN: 0860-0562

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 712  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (338)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (18)
 2. 1975đến1989  (20)
 3. 1990đến1999  (39)
 4. 2000đến2010  (238)
 5. Sau 2010  (379)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (381)
 2. Spanish  (88)
 3. Portuguese  (62)
 4. Polish  (53)
 5. French  (21)
 6. German  (21)
 7. Russian  (14)
 8. Korean  (11)
 9. Catalan  (8)
 10. Serbo-Croatian  (8)
 11. Czech  (4)
 12. Arabic  (4)
 13. Norwegian  (3)
 14. Ukrainian  (3)
 15. Chinese  (3)
 16. Hungarian  (2)
 17. Macedonian  (2)
 18. Turkish  (2)
 19. Slovak  (1)
 20. Lithuanian  (1)
 21. Italian  (1)
 22. Romanian  (1)
 23. Dutch  (1)
 24. Danish  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tafra, Alen
 2. Ankersmit, Frank
 3. Lloyd, Rosemary
 4. Tang, Yijie
 5. Moraes, Reginaldo Carmello Corrêa de

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...