skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm cho bêtông : Đề tài NCKH. QG.98.07
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm cho bêtông : Đề tài NCKH. QG.98.07

Phan, Văn Tường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22534

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm

Phan Văn Tường

H ĐHQGHN; 2007 - (620.1 PH-T 2007)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vật liệu vô cơ Phần lý thuyết cơ sở

Phan Văn Tường

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại cương nguồn nguyên liệu vô tận cho công nghiệp hoá học

Phan Văn Tường

H. : KHKT, 1978 - (660 PH-T 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vật liệu vô cơ

Phan Văn Tường

H. : ĐHQGHN, 1998 - (546 PH-T 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích hoá lý

Phan Văn Tường

H. : ĐHTH, 1973

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại dương nguồn nguyên liệu vô tận cho công nghiệp hoá học

Phan Văn Tường

H. : KHKT, 1978

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đất sét trong công nghiệp

Phan Văn Tường

H. : KHKT, 1980

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vật liệu vô cơ : Phần lý thuyết cơ sở

Phan Văn Tường

H. : ĐHQGHN, 2007 - (546 PH-T 2007)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm

Phan Văn Tường

H. : ĐHQGHN, 2007 - (620.1 PH-T 2007)

Truy cập trực tuyến

11
"Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt": Đề tài NCKH. QG.06.09
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt": Đề tài NCKH. QG.06.09

Nghiêm, Xuân Thung; Phan, Văn Tường; Lê, Hùng; Nguyễn, Đình Duẫn; Dương, Quốc Văn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21509

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15

Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Thị Khánh Hoan; Nguyễn, Đình Duẩn; Đặng, Trung Quý; Phan, Văn Tường

Nghiêm, X.T., et al. (2006). Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21875

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt": Đề tài NCKH. QG.06.09
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt": Đề tài NCKH. QG.06.09

Nghiêm, Xuân Thung; Phan, Văn Tường; Lê, Hùng; Nguyễn, Đình Duẫn; Dương, Quốc Văn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21581

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những chương chọn lọc của hoá học đại cương. Tập 1, Cấu tạo chất

Agafosin N.P.; Nguyễn Đức Thạch; Phan Văn Tường

H. : Khoa học, 1964 - (540 AGA(1) 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm cho bêtông : Đề tài NCKH. QG.98.07

Phan Văn Tường; Lê Minh; Nghiêm Xuân Thung; Trần Như Thọ; Trịnh Xuân Sén; Đặng Văn Phú

H. : ĐHKHTN, 2001 - (660 PH-T 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1973  (1)
  2. 1973đến1977  (1)
  3. 1978đến1979  (2)
  4. 1980đến1998  (2)
  5. Sau 1998  (9)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...