skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu đánh tác động của biến đổi khí hậu đến một số cây trồng chủ lực (lúa, ngô, sắn, đậu tương, cà phê, mía đường), đề xuất các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đánh tác động của biến đổi khí hậu đến một số cây trồng chủ lực (lúa, ngô, sắn, đậu tương, cà phê, mía đường), đề xuất các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ

Phạm, Quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23363

Truy cập trực tuyến

2
Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường đất mặn ở ven biển đồng bằng sông Cửu Long
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường đất mặn ở ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Phan, Hữu Thành; Phạm, Quang

Phan, H. T. (Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường đất mặn ở ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002163; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39126

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu xác định mức độ phát thải CH4 trên đất phù sa sông Hồng trồng lúa : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định mức độ phát thải CH4 trên đất phù sa sông Hồng trồng lúa : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Nguyễn, Thị Thơm; Phạm, Quang , người hướng dẫn

01050000894; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38182

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu ứng dụng than sinh học từ phụ phẩm cây lúa để cải tạo môi trường đất xám bạc màu : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng than sinh học từ phụ phẩm cây lúa để cải tạo môi trường đất xám bạc màu : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03

Trần, Viết Cường; Phạm, Quang ; Nguyễn, Mạnh Khải

Trần, V. C. (2015). Nghiên cứu ứng dụng than sinh học từ phụ phẩm cây lúa để cải tạo môi trường đất xám bạc màu. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002952; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37114

Truy cập trực tuyến

5
Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems

Nguyen, Manh Khai; Pham, Quang Ha; Nguyen, Cong Vinh; Gustafsson, Jon Petter; Öborn, Ingrid

Nguyen, Manh Khai. et al. (2008). Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems. VNU Journal of Science, Earth Sciences 24 (2008), p. 202-212; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4583

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03

Phạm, Mạnh Cổn; Phạm, Quang , người hướng dẫn; Nguyễn, Mạnh Khải , người hướng dẫn

01050002544; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37281

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành Hà Nội

Phạm, Mạnh Cổn; Phạm, Quang ; Nguyễn, Mạnh Khải; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phạm, M. C. (2015). Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành Hà Nội. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 603220; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10954; 363.7394 PH-C 2015 / 01050002544

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành Hà Nội

Phạm, Mạnh Cổn; Phạm, Quang ; Nguyễn, Mạnh Khải, 1975-; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phạm. M. C. (2015). Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành Hà Nội. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 62440303; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14298; 363.7394 PH-C 2015 / 01050002544

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định mức độ phát thải CH4 trên đất phù sa sông Hồng trồng lúa : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Nguyễn Thị Thơm; Phạm Quang người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (363.7396 NG-T 2012)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường đất mặn ở ven biển đồng bằng sông Cửu Long : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Phan Hữu Thành; Phạm Quang người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7396 PH-T 2014)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03

Phạm Mạnh Cổn; Phạm Quang ; Nguyễn Mạnh Khải

H. : ĐHKHTN, 2015 - (363.7394 PH-C 2015)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng than sinh học từ phụ phẩm cây lúa để cải tạo môi trường đất xám bạc màu : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03

Trần Viết Cường; Phạm Quang ; Nguyễn Mạnh Khải

H. : ĐHKHTN, 2015 - (363.739 TR-C 2015)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pragmatic economic valuation of adaptation risk and responses across scales Case study in Vietnam Working Paper

Le Ngoc Lan ; Armando Martínez-Valle ; Louis Parker ; Clément Bourgoin ; Nguyen Thi Than ; Nora Guerten ; Godefroy Grosjean ; Pham Anh Hung ; Vu Cong Lan ; Vuong Thuc Tran ; Pham Quang Ha ; Dao Van Thong ; Luong Huu Thanh ; Peter Laderach

DOI: 10.13140/RG.2.2.20810.62403

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate and vegetation determine soil organic matter status in an alpine inner-tropical soil catena in the Fan Si Pan Mountain, Vietnam

Podwojewski, P ; Poulenard, J ; Nguyet, Minh Luu ; de Rouw, A ; Nguyen, Van Thiet ; Pham, Quang Ha ; Tran, Duc Toan

Catena [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0341-8162 ; E-ISSN: 1872-6887 ; DOI: 10.1016/j.catena.2011.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Estimation du risque d’érosion dans un bassin-versant agro-sylvicole, Province de Phu Tho (Nord Vietnam)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation du risque d’érosion dans un bassin-versant agro-sylvicole, Province de Phu Tho (Nord Vietnam)

Nguyen van, Thiet ; Pomel, Simon ; Pham quang, Ha

IRD Éditions

ISBN: 9782709917285 ; ISBN: 2709917289 ; E-ISBN: 9782709922753 ; E-ISBN: 2709922754 ; DOI: 10.4000/books.irdeditions.13934

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestion conservatoire du sol au Vietnam : cas d'études de gestion des sols dans la province de Thua Thien Hue

Pham, Quang Ha ; Pham, Khanh Tu ; Hoang, Thi Thai Hoa ; Lebailly, Philippe ; Dufey, J. E.

In Agence Universitaire de la Francophonie (Ed.), Actes du colloque "1ères Journées Scientifiques Inter-Réseaux de l'AUF "Gestion intégrée des eaux et des sols : ressources, aménagements et risques en milieux ruraux et urbains" (pp. 4). (2007).

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farming systems in the sandy area of the Thua Thien Hue Province, Central Vietnam, survey of socio-economic situation and constraints identified by farmers

Pham Khanh, Tu ; Hoang Thi Thai, Hoa ; Hoang Nghia, Duyet ; Le Dinh, Huong ; Nguyen Dang, Hao ; Nguyen Thi, Dung ; Nguyen Minh, Hieu ; Le Duc, Ngoan ; Nguyen Tien, Von ; Pham Quang, Ha ; Lebailly, Philippe ; Francis, Frédéric ; Haubruge, Eric ; Bragard, Claude ; Dufey, Joseph E.

Improving food crop productivity in the coastal sandy area of the Thua Thien Hue Province Central Vietnam : Vietnam-Belgium interuniversity project 2004-2009 (pp. 13-21). Vietnam: Hue University Publishing House (2009).

Toàn văn sẵn có

18
Lutte antiérosive
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lutte antiérosive

Abdou, Moussa Malam ; Achard, Raphaël ; Albrecht, Alain ; Amia, Florence ; Andriamampianina, Nicolas ; Andriambelomanga, Edmond ; Andriamihamina, Mparany ; Anselme, Wakponou ; Arabi, Mourad ; Aristazabal, A. F ; Assako, René Assako ; Bachir, Abba ; Báez, Aurelio ; Banidol, Jean-José ; Barrios, Jose Luis Gonzalez ; Barthès, Bernard ; Bayard, R ; Bellande, Alex ; Benmansour, Malika ; Bisiaux, Franck ; Bitom, Dieudonné ; Blanchart, Éric ; Bo, Nguyen Van ; Boughalem, M ; Boughalem, Mostafia ; Bray, Xavier ; Bricquet, Jean-Pierre ; Brochet, Michel ; Cheggour, Aouatif ; Clément, Floriane ; Clossy, Saintil ; Delerue, Florian ; Descroix, Luc ; De noni, Georges ; Diallo, Drissa ; Diatta, Malaïny ; Dorel, Marc ; Douzet, Jean-Marie ; Duchaufour, H ; Duchaufour, Hervé ; Dugue, P ; Dumay, Frédéric ; Emmanuel, E ; Etchevers, Jorge ; Faye, Elhadji ; Gbaraneh, L. D ; Graaff, Jan de ; Gresser, Julie ; Grouzis, Michel ; Ha, Pham Quang ; Habi, Mohammed ; Hermelin, M ; Hidalgo, Claudia ; Hien, E ; Hubert, Antoine ; Ikpe, F. N ; J-C.(✝)Fernandes ; Jean denis, S ; Joseph, Deckers ; Jos mulamba, Jean-Pierre ; Jouquet, Pascal ; Kabore, W.T ; Kaci, O ; Khamsouk, Bounmanh Benoît ; König, Dieter ; Kübler, Daniel ; Lacour, J ; Laraque, Alain ; La foye, François-Xavier De ; Leumbe, Olivier Leumbe ; Le breton, Eric ; Lilin, Charles ; Lindsay, Joseph ; M.Trandji ; Mainguet, Monique ; Mamadou, Ibrahim ; Martin, Claude ; Masse, D ; Max, Reyal ; Mazour, M ; Mazour, Mohamed ; Mengome-Ango, Armand-Yvon ; Mikokoro, C ; Morsli, B ; Morsli, Boutkhil ; Moussa, Ibrahim Bouzou ; Moussadek, Rachid ; Mrabet, Rachid ; Muliele, Jean-Claude ; Ndayizigiye, François ; Nguyen van, Thiet ; Nivet, Anne-Claire ; Noni, Georges De ; Oddi, Anaïs ; Omoko, Michel ; Orange, Didier ; Peltier, Régis ; Perez, Pascal ; Pham quang, Ha ; Phuong, Nguyen Duy ; Pomel, Simon ; Prat, Christian ; Pressoir, Gaël ; Rabeharisoa, Lilia ; Rakotonirina, Lovatiana Albert ; Randriamboavonjy, Jean-Chrysostôme ; Rangon, Luc ; Ratsivalaka, Simone ; Ratsivalaka, Simone Randriamanga ; Razafindrakoto, Marie Antoinette ; Razafindramanana norosoa, Christine ; Rishirumuhirwa, Théodomir ; Rocle, Nicolas ; Roel, Merckx ; Roose, Éric ; Sabir, Mohamed ; Salhi, B ; Schneider, Frank ; Seh ngoun, Emmanuel ; Seignobos, Christian ; Seladji, A ; Serpantié, Georges ; Shuku onemba, Nicolas ; Simon, Serge ; Simonneaux, Vincent ; Smucker, Glenn R ; Tchotsoua, Michel ; Thébé, Bernard ; Toan, Tran Duc ; Trujillo, German ; Valet, S ; Valet, Serge ; Vandeplas, Isabelle ; Vanlauwe, Bernard ; Vermande, P ; Walker, Marcia ; Wiesinger, Thea-Katharina ; Yameogo, Siaka ; Yéro, Kadidiatou Souley ; Zaagane, M ; Zekri-Bellahcene, N; Roose, Éric (Editor) ; Duchaufour, Hervé (Editor) ; De Noni, Georges (Editor)

ISBN: 9782709917285 ; ISBN: 2709917289 ; E-ISBN: 9782709922753 ; E-ISBN: 2709922754 ; DOI: 10.4000/books.irdeditions.12419

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2014  (3)
 5. Sau 2014  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. CATENA  (1)
 2. Catena (Giessen)  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. OpenEdition  (2)
 2. HAL (CCSd)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...