skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 938.780  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide formulations and application systems. Volume 10

Bode L. E. Editor; Chasin D.G. Editor; Hazen J.L. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (668.65 PES(10) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Knowledge And Practices Of Using Pesticides Among Farmers In Kim Bang District, Ha Nam Province, Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge And Practices Of Using Pesticides Among Farmers In Kim Bang District, Ha Nam Province, Vietnam

Dinh, Hoa Thi-Phuong; Tran, Thi Tuyet-Hanh; Pham-Duc, Phuc; Pham-Vuong, Ngoc; Nwachukwu, Chigozie J.; Do-Minh, Sinh; Pham-Thi, Hieu; Nguyen-Viet, Hung; YSI Asia Convening 2019

Dinh, T. P. H., et al. (2019). Knowledge And Practices Of Using Pesticides Among Farmers In Kim Bang District, Ha Nam Province, Vietnam. YSI Asia Convening 2019.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70868

Truy cập trực tuyến

3
Pesticide use in Vietnamese vegetable production a 10-year study (2)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide use in Vietnamese vegetable production a 10-year study (2)

Hoi, P.V.; Mol, A.P.J.; Oosterveer, P.; van den Brink, P.J.; Huong, P.T.M.

Scopus; 14735903; http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735903.2015.1134395?journalCode=tags20; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33639

Truy cập trực tuyến

4
Persistent organochlorine residues in estuarine and marine sediments from Ha Long Bay, Hai Phong Bay, and Ba Lat Estuary, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persistent organochlorine residues in estuarine and marine sediments from Ha Long Bay, Hai Phong Bay, and Ba Lat Estuary, Vietnam

S.H. Hong; U.H. Yim; W.J. Shim

ISIKNOWLEDGE; 0045-6535; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30129

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide formulations and application systems. Volume 13

Philadelphia, PA : ASTM, c1993 - (668.65 PES(13) 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Pesticide formulations and application systems : eighteenth volume
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide formulations and application systems : eighteenth volume

Goss G. Robert Editor; John D. Nalewaja Editor; Tann R. Scott Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1998 - (668.65 PES(18) 1998) - ISBN0803124910

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silent spring

Carson R.

Boston : Houghton Mifflin Comp, 1962 - (363.73 CAR 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Pesticide formulations and application systems. Volume 14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide formulations and application systems. Volume 14

Berger Paul D. Editor; Collins Herbert M. Editor; Hall Franklin R. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1995 - (668.65 PES(14) 1995) - ISBN0803118902

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide Residue in Foods Sources Management and Control

Springer; 2017 - (668.65)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide formulations and application systems : second conference

Seymour K. G. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1983 - (668.65 PES 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Pesticide formulations and application systems : a symposium sponsored by ASTM Committee E-35 on pesticides Kansas City, Mo., 7 -8 Nov. 1984. Fifth volume
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide formulations and application systems : a symposium sponsored by ASTM Committee E-35 on pesticides Kansas City, Mo., 7 -8 Nov. 1984. Fifth volume

Kaneko T.M. Editor; Spicer L.D. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (668.65 PES(5) 1986) - ISBN0803104812

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avian and mammalian wildlife toxicology : second conference : a symposium

Kenega E.E. Editor; Lamb D.W. Editor

Philadelphia, Pa. (1916 Race St., Philadelphia 19103) : ASTM, c1981 - (599 AVI 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Recent levels of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in sediments of the sewer system in Hanoi, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent levels of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in sediments of the sewer system in Hanoi, Vietnam

Hoai, Pham Manh; Ngoc, Nguyen Thuy; Minh, Nguyen Hung; Viet, Pham Hung

02697491; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31337

Truy cập trực tuyến

14
Contamination by persistent organic pollutants in dumping sites of Asian developing countries: Implication of emerging pollution sources
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination by persistent organic pollutants in dumping sites of Asian developing countries: Implication of emerging pollution sources

N. H. Minh; T. B. Minh; N. Kajiwara; P. H. Viet; B. C. Tuyen

ISIKNOWLEDGE; 0090-4341; 1432-0703; http://link.springer.com/article/10.1007/s00244-005-1087-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31750

Truy cập trực tuyến

15
Pesticide formulations and application systems. volume 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide formulations and application systems. volume 8

Beestman G.B. editor; Hovde D.A.. editor

Philadelphia : ASTM, 1989 - (668.65 PES(8) 1989) - ISBN0803109792

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide formulations and application systems. Volume 11

Bode Loren E. editor; Chasin David G. editor

Philadelphia, PA : ASTM, c1992 - (668.65 PES(11) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Pesticide formulations and application systems. Volume 7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide formulations and application systems. Volume 7

Beestman G.B. Editor; Vander Hooven D.I.B. Editor

Philadelphia : ASTM, 1987 - (668.65 PES(7) 1987) - ISBN0803109709

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Toxicity of Surface Water Contamianted with Arthropogenic Pollutants to Micro-Crustacean, Daphnia magna
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity of Surface Water Contamianted with Arthropogenic Pollutants to Micro-Crustacean, Daphnia magna

Đào, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Phương Liên; Võ, Thị Kiều Thanh; Tô, Thị Hiền; Nguyễn, Lý Sỹ Phú; Đào, Công Thanh; Phạm, Thanh Lưu

tr. 38-45; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4479

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avian and mammalian wildlife toxicology second conference a symposium

Lamb D W; Kenaga E E

ASTM; 1981 - (599.02 LAM 1981)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertebrate pest control and management materials

Schafer E.W. Editor; Walker C.R. Editor

Philadelphia, PA : ASTM., 1981 - (632.7 VER 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 938.780  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (8.108)
 2. 1960đến1974  (40.793)
 3. 1975đến1989  (178.888)
 4. 1990đến2005  (246.899)
 5. Sau 2005  (460.608)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (753.834)
 2. French  (152.952)
 3. Chinese  (133.483)
 4. German  (113.687)
 5. Spanish  (45.626)
 6. Portuguese  (25.052)
 7. Korean  (15.524)
 8. Russian  (15.218)
 9. Japanese  (14.405)
 10. Danish  (10.186)
 11. Norwegian  (4.534)
 12. Dutch  (4.514)
 13. Italian  (4.504)
 14. Finnish  (4.464)
 15. Polish  (3.986)
 16. Turkish  (2.873)
 17. Romanian  (2.782)
 18. Hungarian  (2.470)
 19. Czech  (2.082)
 20. Ukrainian  (1.525)
 21. Hebrew  (756)
 22. Greek  (605)
 23. Arabic  (312)
 24. Lithuanian  (34)
 25. Persian  (14)
 26. Icelandic  (7)
 27. Slovak  (6)
 28. Serbo-Croatian  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hoppin, Jane A
 2. Sandler, Dale P
 3. Blair, Aaron
 4. Eddleston, Michael
 5. Millet, Maurice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...