skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 101  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fairness in education: The Italian university before and after the reform

Brunori, Paolo ; Peragine, Vito ; Serlenga, Laura

Economics of Education Review, October 2012, Vol.31(5), pp.764-777 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7757 ; E-ISSN: 1873-7382 ; DOI: 10.1016/j.econedurev.2012.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of “Measuring inequality of opportunities in Latin America and the Caribbean” by Ricardo Paes de Barros, Francisco H. G. Ferreira, José R. Molinas Vega, and Jaime Saavedra Chanduvi , World Bank and Palgrave Macmillan, 2009

Peragine, Vito

The Journal of Economic Inequality, 2011, Vol.9(1), pp.137-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-010-9151-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ex Ante Versus Ex Post Equality of Opportunity

Fleurbaey, Marc ; Peragine, Vito

Economica, January 2013, Vol.80(317), pp.118-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0427 ; E-ISSN: 1468-0335 ; DOI: 10.1111/j.1468-0335.2012.00941.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality of opportunity in Italy

Checchi, Daniele ; Peragine, Vito

The Journal of Economic Inequality, 2010, Vol.8(4), pp.429-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-009-9118-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity: Theory and evidence

Ferreira, Francisco ; Peragine, Vito

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2015

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decomposing inequality `at work': Cross-country evidence from EU-SILC

Carrieri, Vincenzo ; Peragine, Vito

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2015

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of Opportunity: Theory and Evidence

Ferreira, Francisco ; Peragine, Vito

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2015

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decomposing inequality 'at work': Cross-country evidence from EU-SILC

Carrieri, Vincenzo ; Peragine, Vito

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2014

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality of Opportunity, Income Inequality and Economic Mobility: Some International Comparisons

Brunori, Paolo ; Ferreira, Francisco ; Peragine, Vito

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INEQUALITY OF EDUCATIONAL OPPORTUNITY IN ITALY: HOW FAIR IS THE "3+2" REFORM?

Brunori, Paolo ; Peragine, Vito ; Serlenga, Laura

Giornale degli Economisti e Annali di Economia, 1 January 2011, Vol.70 (Anno 124)(1), pp.65-95

ISSN: 00170097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality of Opportunity, Income Inequality and Economic Mobility: Some International Comparisons

Brunori, Paolo ; Ferreira, Francisco ; Peragine, Vito

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring long-term inequality of opportunity

Aaberge, Rolf ; Mogstad, Magne ; Peragine, Vito

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring long-term inequality of opportunity

Aaberge, Rolf ; Mogstad, Magne ; Peragine, Vito

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Income taxation and equity: New dominance criteria and an application to Romania

Brunori, Paolo ; Palmisano, Flaviana ; Peragine, Vito

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2014

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic growth and equality of opportunity

Peragine, Vito ; Palmisano, Flaviana ; Brunori, Paolo

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Income taxation and equity: new dominance criteria and an application to Romania

Brunori, Paolo ; Palmisano, Flaviana ; Peragine, Vito

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2014

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Income taxation and equity: new dominance criteria and an application to Romania

Brunori, Paolo ; Palmisano, Flaviana ; Peragine, Vito

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2014

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The long term evolution of inequality of opportunity

Bussolo, Maurizio ; Checchi, Daniele ; Peragine, Vito

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring long-term inequality of opportunity

Aaberge, Rolf ; Mogstad, Magne ; Peragine, Vito

Journal of Public Economics, 2011, Vol.95(3), pp.193-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727 ; E-ISSN: 1879-2316 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2010.11.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ex post inequality of opportunity comparisons

Fleurbaey, Marc ; Peragine, Vito ; Ramos, Xavier

Social Choice and Welfare, 2017, Vol.49(3), pp.577-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714 ; E-ISSN: 1432-217X ; DOI: 10.1007/s00355-017-1090-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 101  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (12)
 2. 2006đến2009  (13)
 3. 2010đến2012  (25)
 4. 2013đến2016  (44)
 5. Sau 2016  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peragine, Vito
 2. Brunori, Paolo
 3. Peragine, V
 4. Serlenga, Laura
 5. Palmisano, Flaviana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...