skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer adoption of RFID-enabled services. Applying an extended UTAUT model

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per

Information Systems Frontiers, 2016, Vol.18(2), pp.293-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-3326 ; E-ISSN: 1572-9419 ; DOI: 10.1007/s10796-014-9531-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?

Oklevik, Ove ; Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

ISSN: 1500-0788

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?

Oklevik, Ove ; Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?

Oklevik, Ove ; Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?

Oklevik, Ove ; Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?

Oklevik, Ove ; Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilfredsheit med eit hotell ; kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?

Oklevik, Ove ; Pedersen, Per Egil ; Nysveen, Herbjørn

Magma, 2018, Årg. 21, nr. 7, pp.79-88

ISSN: 1500-0788

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samskaping og innovasjon

Nysveen, Herbjørn ; Thorbjørnsen, Helge ; Pedersen, Per Egil

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New perspectives on consumer adoption and diffusion of innovations

Kristensson, Per ; Pedersen, Per Egil ; Thorbjørnsen, Helge

Journal of business research, August 2020, Vol.116, pp.522-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.04.048

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation Management Practices in Production-Intensive Service Firms

Aas, Tor Helge ; Breunig, Karl Joachim ; Hydle, Katja Maria ; Pedersen, Per Egil

ISSN: 1363-9196 ; DOI: 10.1142/S1363919615500553

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation Management Practices in Production-Intensive Service Firms

Aas, Tor Helge ; Breunig, Karl Joachim ; Hydle, Katja Maria ; Pedersen, Per Egil

ISSN: 1363-9196

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markedsinnovasjon, adopsjon og diffusjon ; ulike markedslogikker illustrert gjennom matmarkedet

Solem, Birgit Andrine Apenes ; Branstad, Are ; Pedersen, Per Egil

Magma, 2018, Årg. 21, nr. 8, pp.27-36

ISSN: 1500-0788

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation Management Practices in Production-Intensive Service Firms

Aas, Tor Helge ; Breunig, Karl Joachim ; Hydle, Katja Maria ; Pedersen, Per Egil

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational Transformation Through Service Design: The Institutional Logics Perspective

Kurtmollaiev, Seidali ; Fjuk, Annita ; Pedersen, Per Egil ; Clatworthy, Simon ; Kvale, Knut

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovasjon i merkeopplevelser

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per Egil ; Skard, Siv E. Rosendahl ; Thorbjørnsen, Helge

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovasjon i merkeopplevelser

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per Egil ; Skard, Siv E. Rosendahl ; Thorbjørnsen, Helge

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational Transformation Through Service Design: The Institutional Logics Perspective

Kurtmollaiev, Seidali ; Fjuk, Annita ; Pedersen, Per Egil ; Clatworthy, Simon ; Kvale, Knut

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation Management Practices in Production-Intensive Service Firms

Aas, Tor Helge ; Breunig, Karl Joachim ; Hydle, Katja Maria ; Pedersen, Per Egil

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation Management Practices in Production-Intensive Service Firms

Aas, Tor Helge ; Breunig, Karl Joachim ; Hydle, Katja Maria ; Pedersen, Per Egil

Truy cập trực tuyến

20
THE FEASIBILITY OF OPEN SERVICE INNOVATION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE FEASIBILITY OF OPEN SERVICE INNOVATION

Aas, Tor Helge ; Pedersen, Per Egil

Open Innovation : A Multifaceted Perspective: Part II, 2016, pp.287-314

ISBN: 9789814719186 ; DOI: 10.1142/9789814719186_0012

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (5)
 2. 2007đến2011  (6)
 3. 2012đến2014  (5)
 4. 2015đến2017  (10)
 5. Sau 2017  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23)
 2. Norwegian  (17)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...