skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 461  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of books -- Politics in the Portuguese Empire: The State, Industry, and Cotton, 1926-1974 by M. Anne Pitcher

Payne, Stanley

The American Historical Review, Vol.100(5), p.1599 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Carlos Jerez‐Farrán and Samuel Amago , editors. Unearthing Franco's Legacy: Mass Graves and the Recovery of Historical Memory in Spain . (Contemporary European Politics and Society.) Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press. 2010. Pp. xii, 394. $40.00.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carlos Jerez‐Farrán and Samuel Amago , editors. Unearthing Franco's Legacy: Mass Graves and the Recovery of Historical Memory in Spain . (Contemporary European Politics and Society.) Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press. 2010. Pp. xii, 394. $40.00.

Payne, Stanley g.

The American Historical Review, 06/2011, Vol.116(3), pp.877-878 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/ahr.116.3.877

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O ditador fugidio

Payne, Stanley G

Relações Internacionais (R:I), 01 March 2011, Issue 29, pp.145-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1645-9199

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double k -sets in symplectic generalized quadrangles

Payne, Stanley ; Rodgers, Morgan

Designs, Codes and Cryptography, 2014, Vol.72(2), pp.265-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-1022 ; E-ISSN: 1573-7586 ; DOI: 10.1007/s10623-012-9761-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Spanish Civil War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Spanish Civil War

Payne, Stanley G

ISBN10: 1107002265 ; ISBN10: 0521174708 ; ISBN13: 9781107002265 ; ISBN13: 9780521174701 ; E-ISBN10: 1139531573 ; E-ISBN13: 9781139531573

Toàn văn sẵn có

6
Civil War in Europe, 1905-1949
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil War in Europe, 1905-1949

Payne, Stanley G

ISBN10: 110701090X ; ISBN10: 1107648157 ; ISBN13: 9781107010901 ; ISBN13: 9781107648159 ; E-ISBN10: 1139113631 ; E-ISBN13: 9781139113632

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LA DEMOCRACIA POCO DEMOCRÁTICA: A propósito de "El precio de la exclusión" (Álvarez Tardío, M. y Villa García, R., 2010)

Payne, Stanley G.

Cuadernos de Pensamiento Político, 1 October 2010, Issue, pp.175-186

ISSN: 16968441

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LA DEMOCRACIA POCO DEMOCRÁTICA: A propósito de "El precio de la exclusión" (Álvarez Tardío, M. y Villa García, R., 2010)

Payne, Stanley G.

Cuadernos de Pensamiento Político, 1 October 2010, Issue, pp.175-186

ISSN: 16968441

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La democracia poco democrática

Payne, Stanley G.

Cuadernos de pensamiento político FAES, 2010, Issue 28, pp.175-186

ISSN: 1696-8441

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wisconsin Fight for Academic Freedom

Downs, Donald ; Payne, Stanley

Academic Questions, 2016, Vol.29(2), pp.152-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-4852 ; E-ISSN: 1936-4709 ; DOI: 10.1007/s12129-016-9554-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Franco and Hitler: Spain, Germany, and World War II

Payne, Stanley G.

E-ISBN: 9780300150216 ; DOI: 10.12987/9780300150216

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fifty years ago in etc. (Retrospect)

Payne, Stanley L.

ETC.: A Review of General Semantics, Winter, 2001, Vol.58(4), p.499(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-164X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple Surveys for Legal Evidence

Payne, Stanley

Journal of Marketing (pre-1986), Jul 1959-Apr 1960, Vol.24(1), p.74c [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222429 ; E-ISSN: 15477185

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should the Marketing-Research Manager Be Promoted?

Payne, Stanley L.

Journal of Marketing, 1 July 1959, Vol.24(1), pp.59-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222429 ; DOI: 10.2307/1249367

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Advantages of Telephone Surveys

Payne, Stanley

Journal of Marketing (pre-1986), 1955, Vol.20, p.278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222429 ; E-ISSN: 15477185

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of elation generalized quadrangles

Thas, Koen ; Payne, Stanley E.

European Journal of Combinatorics, 2006, Vol.27(1), pp.51-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6698 ; DOI: 10.1016/j.ejc.2004.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are open-ended questions worth the effort?

Payne, Stanley

JMR, Journal of Marketing Research (pre-1986), Nov 1965, Vol.2(000004), p.417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222437 ; E-ISSN: 15477193

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Regionalism and Micronationalism in Spain

Payne, Stanley G

Journal of Contemporary History, July 1991, Vol.26(3), pp.479-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0094 ; E-ISSN: 1461-7250 ; DOI: 10.1177/002200949102600307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Violence During the Spanish Second Republic

Payne, Stanley G

Journal of Contemporary History, April 1990, Vol.25(2), pp.269-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0094 ; E-ISSN: 1461-7250 ; DOI: 10.1177/002200949002500206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robert M. Levine: Social Studies Editor, Luso-Brazilian Review, 1990-2003

Payne, Stanley G.

Luso-Brazilian Review, 1 December 2003, Vol.40(2), pp.9-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00247413 ; E-ISSN: 15489957

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 461  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (320)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (65)
 2. 1965đến1976  (105)
 3. 1977đến1988  (94)
 4. 1989đến2002  (77)
 5. Sau 2002  (119)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (262)
 2. Bài báo  (147)
 3. Sáng chế  (32)
 4. Book Chapters  (9)
 5. Sách  (7)
 6. Tin tức  (3)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (351)
 2. Spanish  (80)
 3. German  (17)
 4. French  (11)
 5. Hebrew  (4)
 6. Italian  (2)
 7. Norwegian  (2)
 8. Catalan  (2)
 9. Portuguese  (2)
 10. Danish  (1)
 11. Finnish  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Payne, Stanley G
 2. Payne, Stanley
 3. Stanley G. Payne
 4. Payne, Stanley L
 5. Payne, Stanley E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...