skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Culture: The Social Lineage Account

Patten, Alan

American Political Science Review, 2011, Vol.105(4), pp.735-749 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S000305541100030X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural preservation and liberal values: a reply to William James booth.(Report)(Author abstract)

Patten, Alan

American Political Science Review, 2013, Vol.107(4), p.875(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: A Reply to Four Critics

Patten, Alan; Tappolet, Christine (Editor)

Les ateliers de l'éthique, 2015, Vol.10(2), pp.177-191 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1718-9977

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postnatal Temporal, Spatial and Modality Tuning of Nociceptive Cutaneous Flexion Reflexes in Human Infants.(Research Article)

Cornelissen, Laura ; Fabrizi, Lorenzo ; Patten, Deborah ; Worley, Alan ; Meek, Judith ; Boyd, Stewart ; Slater, Rebeccah ; Fitzgerald, Maria

PLoS ONE, Oct 4, 2013, Vol.8(10), p.e76470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0076470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Neutrality and Language Policy

Patten, Alan

Philosophy & Public Affairs, October 2003, Vol.31(4), pp.356-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-3915 ; E-ISSN: 1088-4963 ; DOI: 10.1111/j.1088-4963.2003.00356.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Theory and Language Policy

Patten, Alan

Political Theory, October 2001, Vol.29(5), pp.691-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591701029005005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Secession from a Multinational State *

Patten, Alan

Ethics, April 2002, Vol.112(3), pp.558-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00141704 ; E-ISSN: 1539297X ; DOI: 10.1086/338778

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

]he republican critique of liberalism

Patten, Alan

British Journal of Political Science, Jan, 1996, Vol.26(1), p.25(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1234

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Republican Critique of Liberalism

Patten, Alan

British Journal of Political Science, 1996, Vol.26(1), pp.25-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1234 ; E-ISSN: 1469-2112 ; DOI: 10.1017/S0007123400007407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal egalitarianism and the case for supporting national cultures.(General Topic: Nationalism)

Patten, Alan

The Monist, July, 1999, Vol.82(3), p.387(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9662

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Neutrality and Language Policy

Patten, Alan

Philosophy & Public Affairs, 2003, Vol.31(4), pp.356-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-3915 ; E-ISSN: 1088-4963

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The republican critique of liberalism

Patten, Alan

British Journal of Political Science, Jan 1996, p.25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071234 ; E-ISSN: 14692112

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of Hegel's Social Theory: Actualizing Freedom

Patten, Alan

Mind, Jan 1, 2002, p.152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00264423 ; E-ISSN: 14602113

Toàn văn sẵn có

14
The rights of internal linguistic minorities
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rights of internal linguistic minorities

Patten, Alan

Minorities within Minorities: Equality, Rights and Diversity, pp.135-154

ISBN: 9780521603942 ; ISBN: 9780521843140 ; ISBN: 0521603943 ; ISBN: 0521843146 ; E-ISBN: 9780511490224 ; E-ISBN: 0511490224 ; DOI: 10.1017/CBO9780511490224.007

Toàn văn sẵn có

15
Hegel's Idea of Freedom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hegel's Idea of Freedom

Patten, Alan

ISBN10: 0199251568 ; ISBN13: 9780199251568 ; E-ISBN10: 0191519278 ; E-ISBN13: 9780191519277

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of Hegels Social Theory: Actualizing Freedom. Frederick Neuhouser

Patten, Alan

Mind, 2002, Vol.111(441), pp.152-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-4423

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and the Constitution. Vol. 2: Establishment and Fairness

Patten, Alan

Perspectives on Politics, 2010, Vol.8(1), pp.361-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1537-5927 ; E-ISSN: 1541-0986 ; DOI: 10.1017/S1537592709992076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bound by Recognition

Patten, Alan

Perspectives on Politics, 2004, Vol.2(4), pp.826-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1537-5927 ; E-ISSN: 1541-0986 ; DOI: 10.1017/S1537592704250587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of Hegel's Social Theory: Actualizing Freedom

Patten, Alan

Mind, Jan, 2002, Vol.111(441), p.152(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-4423

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decent Society.(Review)

Patten, Alan

Mind, Jan, 2001, Vol.110(437), p.229(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-4423

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (5)
 2. 2001đến2002  (6)
 3. 2003đến2004  (3)
 4. 2005đến2011  (3)
 5. Sau 2011  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...